Adamek Irena

  Nauczyciel akademicki, pedagog: wychowanie przedszkolne.   Bibliografia   1980 [Publikacje] // W : Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie [za lata 1971-2000]. T. 3-7 / oprac. zespół prac. OIN BG. – Kraków : Wydaw. Naukowe, 1980-2003 [oprac. MB] 2001 [Publikacje] // W : Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu

Apollo Michał

  Stopień naukowy: dr Dyscyplina naukowa: geografia społeczno-ekonomiczna, turystyka Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Geografii Osiągnięcia: alpinista (wspinał się w górach sześciu kontynentów)   Bibliografia   2008 Biogramy członków Polskiego Towarzystwa Geograficznego: Apollo Michał, „Czasopismo Geograficzne”, 2008, z. 4 (suplement), s. 6. 2011 Apollo Michał; rozm. Gajda Halina, Z górami się

Augustynek Kazimierz

  Dyscyplina naukowa: historia, metodyka historii.   Bibliografia   1965 Augustynek Kazimierz. W: Tyrowicz Marian [et al.] (kom. red.), Wyższa Szkoła Pedagogiczna w pierwszym piętnastoleciu rozwoju: 1946-1961, Kraków, 1965, s. 183. 1970 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. T. 1-5, Kraków, 1970-1989. 2006 Michalski Czesław, Absolwenci

Badura Wiesław Franciszek

  Dyscyplina naukowa: wychowanie fizyczne.   Bibliografia   1984 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. T. 4, Kraków, 1984. 2001 Michalski Czesław, Wiesław Franciszek Badura, „Konspekt”, 2001, nr 8, s. 105. 2016 Wiesław Badura, Historiawisly.pl, 2016, http://historiawisly.pl/wiki/index.php?title=Wiesław_Badura [dostęp: 2019-01-25].

Bajgier-Kowalska Małgorzata

  Dyscyplina naukowa: geografia fizyczna, geomorfologia, turystyka i rekreacja.   Bibliografia   1996 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. T. 6-7, Kraków, 1996-2003. 1998 Sprawozdanie z pracy Instytutu Geografii [za lata 1997-2005], Kraków, 1998-2006. 2001 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej

Balicki Antoni Euzebiusz

  Dyscyplina naukowa: teatrologia, dydaktyka języka polskiego   Bibliografia   1965 Balicki Antoni. W: Tyrowicz Marian [et al.] (kom. red.), Wyższa Szkoła Pedagogiczna w pierwszym piętnastoleciu rozwoju: 1946-1961, Kraków, 1965, s. 83. 2007 Kania Marcin, Antoni Euzebiusz Balicki – wykładowca krakowskiej PWSP, „Konspekt”, 2007, nr 2 (29), s. 106-110. 2008

Baluch Alicja

  Dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo Pełnione funkcje: kierownik Katedry Literatury dla Dzieci i Młodzieży; członek Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich   Bibliografia   1984 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. T. 4-7, Kraków, 1984-2003. 1996 Frycie Stanisław, Baluch Alicja. W: Frycie Stanisław, Współczesna nauka o literaturze dla

Banach Czesław

  Dyscyplina naukowa: pedagogika   Bibliografia   1965 Banach Czesław. W: Tyrowicz Marian [et al.] (kom. red.), Wyższa Szkoła Pedagogiczna w pierwszym piętnastoleciu rozwoju: 1946-1961, Kraków, 1965, s. 106. 1970 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. T. 1-3; T. 5-7, Kraków, 1970-1980; 1989-2003. 1986 Czesław Banach.

Banaśkiewicz-Cabaj Krystyna

  Urodzona w 1947 r. Z wykształcenia geograf. Bibliotekarz – kustosz służby bibliotecznej. Kierownik Biblioteki Instytutu Geografii w  latach 1975-2000.   Bibliografia   1986 Instytut Geografii // W : Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w 40 roku działalności / oprac. Feliks Kiryk. – Kraków : Wydaw.

Bańdo Adam

  Nauczyciel akademicki, bibliolog : dzieje prasy polskiej XIX-XX wieku, informacja naukowa.   Bibliografia   2001 [Publikacje] // W : Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie [online] / oprac. zespół prac. OIN BG. – Kraków : Biblioteka Główna UP, 2001 – [dostęp: 10 stycznia 2013].

Bar-Święch Irena

  Z domu Turowska. Żyła w latach 1909-1997. Nauczyciel akademicki, bibliotekoznawca, bibliotekarz.   Bibliografia   1972 Irena Bar / Władysław Berbelicki // Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej. – 1972, R. 22, nr 1-2, s.153-154 [oprac. MB] 1980 [Publikacje] // W : Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie [za lata 1971-1975

Baran Jadwiga Zofia

  Żyła w latach 1923-1986. Nauczyciel akademicki, surdopedagog. Pierwszy Kierownik Katedry Pedagogiki Specjalnej WSP.   Bibliografia   1965 Baran Jadwiga Zofia // W : Wyższa Szkoła Pedagogiczna w pierwszym piętnastoleciu rozwoju : 1946-1961 / [kom. red. Marian Tyrowicz et al.]. – Kraków : Wydaw. WSP, 1965. – s.142 i in.

Baran Jolanta

  Nauczyciel akademicki, pedagog : edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością. Kierownik Katedry Wspierania Rozwoju Osób z Niepełnosprawnością UP.   Bibliografia   1996 [Publikacje] // W : Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie [za lata 1986-2000]. T. 6-7 / oprac. zespół prac. OIN BG. – Kraków : Wydaw.

Basara-Lipiec Eugenia

  Dyscyplina naukowa: filologia polska, historia sztuki Praca na WSP (AP) w latach: 1972-1998   Bibliografia   1980 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. T. 3-7, Kraków, 1980-2003. 1993 Kania Waldemar, Basara-Lipiec Eugenia. W: Kania Waldemar, Pisarze z Krupniczej: informator biobibliograficzny, Kraków, 1993, s. 11-12; 1996,

Baster-Grząślewicz Maria

  Dyscyplina naukowa: fizyka, sztuka   Bibliografia   1989 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. T. 5-7, Kraków, 1989-2003. 2001 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2001. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się elektronicznie