Albański Łukasz

  Dyscyplina naukowa: socjologia Praca na UP w latach: 2017- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Nauk o Wychowaniu   Bibliografia   2010 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2010. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się elektronicznie – zobacz wykaz » 2016

Albińska Ewa

  Dyscypliny naukowe: ochrona środowiska, socjologia Praca na UP w latach: 2019- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Filozofii i Socjologii   Bibliografia   2018 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2018. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się elektronicznie – zobacz wykaz

Boruta Mirosław

  Dyscyplina naukowa: socjologia Praca na UP w latach: 2004- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Filozofii i Socjologii   Bibliografia   2005 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2005. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się elektronicznie – zobacz wykaz

Czakon-Tralski Dorota

  Dyscyplina naukowa: socjologia Praca na UP (AP) w latach: 2006-2015 Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Filozofii i Socjologii   Bibliografia   2004 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2004. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się elektronicznie – zobacz wykaz »

Czarnecki Łukasz

  Dyscypliny naukowe: prawo, socjologia Praca na UP w latach: 2020- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Prawa i Ekonomii   Bibliografia   2019 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2019. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się elektronicznie – zobacz wykaz »

Czekaj Krzysztof

  Dyscyplina naukowa: socjologia Praca na UP w latach: 2014- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Filozofii i Socjologii Pełnione funkcje: kierownik Katedry Socjologii Stosowanej i Dezorganizacji Społecznej   Bibliografia   2014 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2014. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego

Czerwińska-Jakimiuk Ewa

  Dyscypliny naukowe: psychologia, socjologia Praca na UP (AP) w latach: 2004- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Filozofii i Socjologii   Bibliografia   2005 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2005. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się elektronicznie – zobacz wykaz

Dębska Hanna

  Dyscypliny naukowe: prawo, socjologia Praca na UP w latach: 2014- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Prawa i Ekonomii   Bibliografia   2014 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2014. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się elektronicznie – zobacz wykaz »

Długosz Piotr

  Dyscyplina naukowa: socjologia Praca na UP w latach: 2018- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Filozofii i Socjologii Pełnione funkcje: kierownik Katedry Metodologii Badań Społecznych, zastępca Instytutu Filozofii i Socjologii 2019-   Bibliografia   2018 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2018. – Od 2001

Dutka Grzegorz

  Dyscyplina naukowa: socjologia Praca na UP w latach: 2016- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Filozofii i Socjologii   Bibliografia   2016 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2016. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się elektronicznie – zobacz wykaz » 2020

Dzięglewski Mariusz

  Dyscyplina naukowa: socjologia Praca na UP w latach: 2008- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Filozofii i Socjologii Pełnione funkcje: zastępca dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii 2013-, kierownik Pracowni Badań Społecznych 2015-   Bibliografia   2009 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2009.

Fiń Anna

  Dyscyplina naukowa: socjologia Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Filozofii i Socjologii   Bibliografia   2013 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2013. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się elektronicznie – zobacz wykaz » 2020 Dr Anna Fiń, Instytut Filozofii i

Foryś Grzegorz

  Dyscyplina naukowa: socjologia Praca na UP (AP) w latach: 1999- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Nauk o Polityce i Administracji   Bibliografia   2001 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2001. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się elektronicznie – zobacz wykaz

Gacek Marcin

  Dyscyplina naukowa: socjologia Praca na UP w latach: 2019- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Filozofii i Socjologii   Bibliografia   2014 Gacek Marcin; rozm. Zasada Marcin, Dr Marcin Gacek, socjolog: My na pana, panie Kaziu, zawsze, ale nie z Palikotem, „Dziennik Zachodni”, 31 maja 2014, https://dziennikzachodni.pl/dr-marcin-gacek-socjolog-my-na-pana-panie-kaziu-zawsze-ale-nie-z-palikotem/ar/3454975 [dostęp: 2019-11-15]. 2018 Gacek Marcin,