Premik Józef

 

Portret Józefa Premika
Józef Premik (1890-1963)

Dyscyplina naukowa: geologia

 

Bibliografia

 

 

1963

 • Józef Premik. Nekrolog, Dziennik Polski”, 1963, nr 270, s. 2.

1964

 • Prace dr J. Premika z zakresu geologii, paleontologii, wykonane w latach 1924-1952 // Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Geograficzne / WSP Kraków. – Z. 3 (1964), s. IV-VI [oprac. MB]
 • Doc. dr Józef Premik – geolog i dydaktyk / Andrzej Michalik // Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Geograficzne / WSP Kraków. – Z. 3 (1964), s. I-III : portr. [oprac. MB]

1965

 • Passendorfer Edward, Józef Premik (1890-1963), „Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego”, 1965, T. 35, z. 4, s. 489-494.
 • Premik Józef // W : Wyższa Szkoła Pedagogiczna w pierwszym piętnastoleciu rozwoju : 1946-1961 / [kom. red. Marian Tyrowicz et al.]. – Kraków : Wydaw. WSP, 1965. – s. 16-17 i in. [zob. indeks]. – (Rocznik Naukowo-Dydaktyczny / WSP w Krakowie ; z. 18) [oprac. MB]

1970

 • [Publikacje] // W : Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie [za lata 1946-1967]. T. 1 / oprac. zespół prac. OIN BG. – Kraków : Wydaw. Naukowe, 1970 [oprac. MB]

1980

 • Węcławik Stanisław, Józef Premik (1890-1963). W: Księga pamiątkowa (obchodów 100-lecia Gimnazjum oraz I Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku), Sanok, 1980, s. 106.

1981

 • Józef Premik 1890-1963 / Andrzej Michalik // Biuletyn Informacyjny Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. – Nr 3 (1981), s. 74-76 [oprac. MB]

1995

 • Premik Józef // W : Słownik biograficzny nauczycieli w Małopolsce w latach II wojny światowej (1939-1945) : ofiary wojny, […] / wstęp, oprac. i red. Jacek Chrobaczyński. – Kraków : Wydaw. Naukowe WSP, 1995. – S. 227 [oprac. MB]

2000

 • [Premik Józef] // W : Złota księga Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Cz. 1, Biografie uczonych / pod red. Alicji Zemanek. – Kraków : „Księgarnia Akademicka”, 2000. – S. 450. – (Złota Księga / Uniwersytet Jagielloński) [oprac. MB]

2001

 • Wybitni badacze regionu : Józef Premik (1890-1963) / Zbigniew Zadruski // Gazeta Częstochowska OnLine. – 2001, nr 2 (z dn. 11.01.). Pobrano z : http://www.gazetacz.com.pl/artykul.php?idm=5&id=55 (22.08.2018) [oprac. MB]

2005

 • Premik Józef / Jan Lech [winno być Lach] // W : Słownik biograficzny historii Polski. T. 2, L-Ż / pod red. Janiny Chodery i Feliksa Kiryka. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, cop. 2005. – S. 1224 [oprac. MB]

2006

 • Józef Premik // W : Leksykon Profesorów Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej 1946 – 2006 / pod red. Józefa Hampla, Feliksa Kiryka, Iwony Pietrzkiewicz. – Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2006. – S. 458 [oprac. MB]

2010

 • Nauczyciele geografii i ich działalność w czasie okupacji na terenie południowo-wschodniej Polski / Mariola Tracz // W : Pamiętamy … geografia polska w latach II wojny światowej / pod red. Antoniego Jackowskiego i Anny Michno. – Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. – S. 213-222 [oprac. MB]
 • Rozwój naukowo-dydaktyczny i kierunki badawcze Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie / Zbigniew Długosz i Zbigniew Zioło. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010. – s. 6-8 i in. [zob. indeks] [oprac. MB]

2014

 • Kalendarium dziejów geografii polskiej : (wybór) = History of geography in Poland : (selected items) / Antoni Jackowski, [tł. Grzegorz Zębik] . – Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014. – s. 113, 271 [oprac. MB]

2018

 • Józef Premik, Wikipedia, 2018, https://pl.wikipedia.org/wiki/Józef_Premik [dostęp: 2019-02-13].
 • Premik Józef (1890-1963) / oprac. Mariola Tracz // W : Geografowie polscy : słownik biograficzny. T. 2, K-P / pod red. Antoniego Jackowskiego, Kazimierza Krzemienia, Izabeli Sołjan. – Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 2018, s. 1316-1317 [oprac. MB]

2019