Przyboś Adam Wiktor

 

Żył w latach 1906-1990. Nauczyciel akademicki, historyk: historia powszechna.

 

Bibliografia

 

Przejdź do publikacji z roku...

1965

 • Przyboś Adam // W : Wyższa Szkoła Pedagogiczna w pierwszym piętnastoleciu rozwoju : 1946-1961 / [kom. red. Marian Tyrowicz et al.]. – Kraków : Wydaw. WSP, 1965. – s. 71-72 i in. [zob. indeks]. – (Rocznik Naukowo-Dydaktyczny / WSP w Krakowie ; z. 18) [oprac. MB]

1970

 • Bibliografia prac prof. dra Adama Przybosia : 1930-1970 / Joanna Bąkowa // Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Historyczne / WSP Kraków. – Z. 5 (1970), s. 7-24 [oprac. MB]
 • [Publikacje] // W : Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie [za lata 1946-1995]. T. 1-6 / oprac. zespół prac. OIN BG. – Kraków : Wydaw. Naukowe, 1970-1996 [oprac. MB]

1981

 • Historyk Adam Przyboś / Zbigniew Wawszczak // Profile. – 1981, nr 3, s. 14-15 [oprac. MB]

1986

 • Adam Wiktor Przyboś // W : Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w 40 roku działalności / oprac. Feliks Kiryk. – Kraków : Wydaw. Naukowe WSP, 1986. – S. 33-34 [oprac. MB]

1991

 • Adam Wiktor Przyboś (23 XII 1906 – 14 VIII 1990) / Wiesław Bieńkowski // Studia Historyczne. – R. 34, nr 3 (1991), s. 511-514 [oprac. MB]

1993

 • Półćwiartek Józef, Historyk prof. dr Adam Wiktor Przyboś nie żyje (23.XII.1906 w Rzeszowie – 14.VIII.1990 w Krakowie), „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Historia”, 1993, z. 3, s. 215-219.

1994

 • Przyboś Adam / Wiesław Bieńkowski // W : Słownik historyków polskich / [koncepcja i oprac. red. Maria Prosińska-Jackl]. – Warszawa : Wiedza Powszechna, cop. 1994. – S. 430 [oprac. MB]

2003

 • Adam Przyboś w oczach najmłodszego wychowanka / Kazimierz Karolczak // Konspekt. – 2003, nr 14/15, s. 42-46 : fot. [oprac. MB]

2005

 • Przyboś Adam Wiktor / Wacław Marmon // W : Słownik biograficzny historii Polski. T. 2, L-Ż / pod red. Janiny Chodery i Feliksa Kiryka. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, cop. 2005. – S. 1235-1236 [oprac. MB]

2006

 • [Publikacje] // W : Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie [online] / oprac. zespół prac. OIN BG. – Kraków : Biblioteka Główna UP, 2006 – [dostęp: 10 stycznia 2013]. – [od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się elektronicznie – zobacz wykaz »] [oprac. MB]
 • Adam Przyboś // W : Leksykon Profesorów Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej 1946 – 2006 / pod red. Józefa Hampla, Feliksa Kiryka, Iwony Pietrzkiewicz. – Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2006. – S. 462-463 [oprac. MB]