Rachwał Maria

 

Dyscyplina naukowa: językoznawstwo
Praca na UP (WSP, AP) w latach: 1972-2012
Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Filologii Polskiej

 

Bibliografia

 

Przejdź do publikacji z roku...

1980

  • [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. T. 3-7, Kraków, 1980-2003.

2002

  • [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2002. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się elektronicznie – zobacz wykaz »

2009

  • Molendowicz Wojciech, Rachwał Maria Agnieszka. W: Molendowicz Wojciech, Bobowa od A do Ż, Bobowa, 2009, s. 106-107. 

2014

2015

  • Obrzut-Sowa Anna, Jej obecność nieobecna, Nowy Sącz, 2015. 

2016

  • Rachwał Tomasz, Michalik Mirosław, Bibliografia prac śp. Doktor Marii Rachwał, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Logopaedica”, 2016, z. 5, s. 9-14. 
  • Śniatkowski Sławomir, Rachwał Tomasz, Maria Rachwał (1 I 1950 – 12 VII 2014), „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Logopaedica”, 2016, z. 5, s. 6-8.