Skowronek Stefan

 

Urodzony w roku 1928. Nauczyciel akademicki, historyk: historia starożytna i archeologia, numizmatyka. Prorektor uczelni w latach 1984-1987.

 

Bibliografia

 

Przejdź do publikacji z roku...

1965

  • Skowronek Stefan // W : Wyższa Szkoła Pedagogiczna w pierwszym piętnastoleciu rozwoju : 1946-1961 / [kom. red. Marian Tyrowicz et al.]. – Kraków : Wydaw. WSP, 1965. – s. 100. – (Rocznik Naukowo-Dydaktyczny / WSP w Krakowie ; z. 18) [oprac. MB]

1972

  • [Publikacje] // W : Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie [za lata 1968-2000]. T. 2-7 / oprac. zespół prac. OIN BG. – Kraków : Wydaw. Naukowe, 1972-2003 [oprac. MB]

1986

  • Stefan Skowronek // W : Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w 40 roku działalności / oprac. Feliks Kiryk. – Kraków : Wydaw. Naukowe WSP, 1986. – S. 33 [oprac. MB]

1998

  • Bibliografia prac Profesora Skowronka // W : Amicorum dona : studia dedykowane Profesorowi Stefanowi Skowronkowi w siedemdziesięciolecie urodzin / pod red. Feliksa Kiryka, Marka Wilczyńskiego, Jerzego Ciecieląga. – Kraków : Wydaw. Nauk. WSP, 1998, s. 7-12. – (Prace Monograficzne WSP ; nr 244) [oprac. MB]

2001

  • [Publikacje] // W : Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie [online] / oprac. zespół prac. OIN BG. – Kraków : Biblioteka Główna UP, 2001 – [dostęp: 10 stycznia 2013]. – [od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się elektronicznie – zobacz wykaz »] [oprac. MB]

2003

  • Ku starożytności / wspomina Stefan Skowronek // Konspekt. – 2003, nr 14/15, s. 66-70 : fot. [oprac. MB]

2004

  • Aktor, historyk, filolog, archeolog – wywiad z profesorem Stefanem Skowronkiem / rozm. Iwona Trąbka, Katarzyna Tymczak // Wehikuł Czasu : magazyn studenckiego Koła Naukowego Historyków AP. – 2004, nr 2(02), s. 5-6 [oprac. MB]

2005

  • Ku starożytności : [wspomnienia] / Stefana Skowronek ; fot. Waldemar Szweykowski // Wehikuł Czasu : magazyn studenckiego Koła Naukowego Historyków AP. – 2005, nr 2(04), s. 17-21 : il. [oprac. MB]

2006

  • Stefan Skowronek // W : Leksykon Profesorów Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej 1946 – 2006 / pod red. Józefa Hampla, Feliksa Kiryka, Iwony Pietrzkiewicz. – Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2006. – S. 509-510.

2016

2017