Szuman Stefan

 

Portret Stefana Bolesława Szumana
Stefan Bolesław Szuman (1889-1972)

Dyscypliny naukowe: medycyna, psychologia, pedagogika
Pełnione funkcje: rektor 1946-1948

 

Bibliografia

 

1938

 • Szuman Stefan Bolesław. W: Łoza Stanisław (red.), Czy wiesz kto to jest?, Warszawa, 1938, s. 728. 

1963

 • Przetacznikowa Maria, Twórczość naukowa prof. dra Stefana Szumana. W: Żebrowska Maria (red.), Rozwój i wychowanie: księga ku czci profesora Stefana Szumana w 35-lecie Katedry Psychologii Pedagogicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego: praca zbiorowa, Warszawa, 1963, s. 21-44. 

1965

 • Szuman Stefan. W: Tyrowicz Marian [et al.] (kom. red.), Wyższa Szkoła Pedagogiczna w pierwszym piętnastoleciu rozwoju: 1946-1961, Kraków, 1965, s. 9-11. 

1967

 • Szewczuk Włodzimierz, Dzieje psychologii w Uniwersytecie Jagiellońskim. W: Mikucki Sylwiusz (red.), Studia z dziejów Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 1967, s. 393-406. 

1969

 • Przetacznikowa Maria, Koncepcje filozoficzne Stefana Szumana, „Nowa Szkoła”, 1969, nr 10, s. 25-30.

1970

 • [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. T. 1, Kraków, 1970. 

1972

 • Daniecka-Szopowa Krystyna, Stefan Szuman: ostatni klasyk polskiej psychologii, „Tygodnik Powszechny”, 1972, nr 30, s. 4.
 • Dembińska Janina, Pamięci Profesora Stefana Szumana, „Zagadnienia Wychowawcze w Aspekcie Zdrowia Psychicznego”, 1972, nr 4, s. 5-10.
 • Janiga Marian, Prof. Stefan Szuman, „Głos Nauczycielski”, 1972, nr 27, s. 11. 
 • Kordyl Zofia, Wspomnienie, „Tygodnik Powszechny”, 1972, nr 30, s. 4-5. 

1973

 • Gniewkowska Halina, Pamięci Stefana Szumana: głos wychowawcy fizycznego, „Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna”, 1973, nr 5, s. 7-10. 
 • Przetacznik Maria, Profesor Stefan Szuman (1889-1972), „Psychologia Wychowawcza”, 1973, nr 1, s. 118-121.
 • Przetacznikowa Maria, Stefan Szuman (1889-1972), „Przegląd Historyczno-Oświatowy”, 1973, nr 3, s. 379-387.

1974

 • Chrzanowska Danuta, Osobowość Profesora Stefana Szumana w oczach jego uczennicy, „Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne”, 1974, nr 1, s. 38-42.
 • Danecka-Szopowa Krystyna, Muzyka w życiu Stefana Szumana, „Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne”, 1974, nr 1, s. 31-34.
 • Dzierżanka-Wyszyńska Anna, Psychologia małego dziecka jako przedmiot zainteresowań i badań Profesora dra Stefana Szumana, „Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne”, 1974, nr 1, s. 14-21.
 • Gniewkowska Halina, Wspomnienie wychowawcy fizycznego, „Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne”, 1974, nr 1, s. 49-51.
 • Kubisztal Irena, Wspomnienie psychologa, „Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne”, 1974, nr 1, s. 43-48.
 • Łapińska Józefina, Wspomnienie działacza społecznego, „Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne”, 1974, nr 1, s. 52-54.
 • Puget Jan, Droga do legendarnego krajobrazu, „Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne”, 1974, nr 1, s. 27-30.
 • Skórzyńska Zofia, Człowiek i świat w poglądach Profesora Szumana, „Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne”, 1974, nr 1, s. 35-37.
 • Śliwiński Krzysztof, Doktór „Flis”, „Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne”, 1974, nr 1, s. 55-58.
 • Tomaszewski Tadeusz, Stefan Szuman jako psycholog, „Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne”, 1974, nr 1, s. 10-13.
 • Wojnar Irena, Stefan Szuman (1889-1972), „Studia Estetyczne”, 1974, T. 11, s. 3-12.
 • Wojnar Irena, Stefan Szuman – wychowawca estetyczny, „Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne”, 1974, nr 1, s. 22-26.
 • Ziemska Maria, Wprowadzenie [wypowiedź na spotkaniu zorganizowanym przez Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej w 1973 r. nt. „Twórczych dokonań i zamiłowań wielkiego polskiego psychologa”], „Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne”, 1974, nr 1, s. 7-9.

1975

 • Okoń Wincenty, Szuman Stefan (1889-1972). W: Okoń Wincenty, Słownik pedagogiczny, Warszawa, 1975, s. 292-293.

1977

 • Przetacznikowa Maria, Stefan Szuman (2 I 1889 – 16 V 1972). W: Hajdukiewicz Leszek (red.), Kronika Uniwersytetu Jagiellońskiego za lata akademickie 1970/1971 – 1971/1972, Kraków, 1977, s. 142-145.

1978

 • Korpała Józef, Kraków jako ośrodek badawczy w zakresie andragogiki. W: Gołaszewski Tadeusz (red.), Teoria i praktyka upowszechniania kultury, Kraków, 1978, s. 89-104. 

1981

 • Soborski Wojciech, Stefan Szuman 1889-1972, „Biuletyn Informacyjny Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie”, 1981, Nr 3, s. 49-52.

1982

 • W 10 lat od śmierci Profesora Stefana Szumana, „Psychologia Wychowawcza”, 1985, nr 5. 

1985

 • Okoń Wincenty, Szuman Stefan (1889-1972). W: Okoń Wincenty, Słownik pedagogiczny, Warszawa, 1985, s. 304.
 • Szuman Stefan Bolesław. W: Śródka Andrzej, Szczawiński Paweł (oprac.), Biogramy uczonych polskich: materiały o życiu i działalności członków AU w Krakowie, TNW, PAU, PAN. Cz. 1, Nauki społeczne. Z. 3, P-Z, Wrocław, 1985, s. 371-374. 

1989

 • Przetacznik-Gierowska Maria, Profesor Stefan Szuman – nauczyciel i uczony, „Psychologia Wychowawcza”, 1989, nr 5, s. 563.

1990

 • Przetacznik-Gierowska Maria, Wyszyńska Anna (red.), Stefan Szuman (1889-1989): w stulecie urodzin: praca zbiorowa, Kraków, 1990. 

1992

 • Ostrowska Krystyna, Szuman Stefan. W: Kosnarewicz Elwira, Rzepa Teresa, Stachowski Ryszard (red.), Słownik psychologów polskich, Poznań, 1992, s. 187-190.

1993

 • Smoczyńska Magdalena (red.), Stefan Szuman (1889-1972) and his studies on the development of language and thought, Kraków, 1993.

1995

 • Okoń Wincenty, Szuman, Stefan Bolesław (ur. 2 I 1889, Toruń, zm. 14 V 1972, Warszawa). W: Okoń Wincenty, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa, 1995, s. 279-280. 
 • Stefan Szuman – „Flis”. W: Dudek Władysław, Muzy konspiracyjne i partyzanckie w Krakowskim Okręgu AK i w Samodzielnym Batalionie Partyzanckim „Skała”, Kraków, 1995, http://www.kedyw.info/wiki/Stefan_Szuman_-_%22Flis%22 [dostęp: 2019-02-20].

1996

 • Tomkiewicz Antoni, Smolińska Jolanta, Rola sztuki w wychowaniu człowieka w poglądach Stefana Szumana, „Roczniki Nauk Społecznych”, 1996, T. 24, z. 2, s. 69-89. 

1998

 • Adamek Stanisław, Szuman Stefan. W: Bobrowska-Nowak Wanda, Drynda Danuta (red.), Słownik pedagogów polskich, Katowice, 1998, s. 197. 
 • Śródka Andrzej, Szuman Stefan Bolesław. W: Śródka Andrzej, Uczeni polscy XIX-XX stulecia. T. 4, S-Ż, Warszawa, 1998, s. 293-295.
 • Tytko Marek Mariusz, Ilustracja książkowa dla dzieci i młodzieży w ujęciu Stefana Szumana: jej aktualność w epoce multimediów. W: Gnitecki Janusz (red.), Pedagogika i edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności: II Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny: abstrakty, Poznań, 1998.

1999

 • Tytko Marek Mariusz, Stefana Szumana pedagogiki aksjologicznej wątki personalistyczne. W: Adamski Franciszek (red.), Wychowanie na rozdrożu: personalistyczna filozofia wychowania, Kraków, 1999, s. 263-268.

2000

 • Kielar-Turska Maria, Stefan Szuman (1889-1972). W: Miklaszewska Justyna, Mizera Janusz (red.), Złota księga Wydziału Filozoficznego, Kraków, 2000, s. 205-217. 
 • Okoń Wincenty, Stefan Szuman – uczony i artysta. W: Okoń Wincenty, Wizerunki sławnych pedagogów polskich, Warszawa, 2000, s. 418-446.
 • [Stefan Szuman]. W: Michalik Jan, Walecki Wacław (red.), Złota księga Wydziału Filologicznego, Kraków, 2000, s. 41. 
 • Szmyd Jan, Szuman Stefan (1889-1972). W: Szmyd Jan (red.), Wizerunki filozofów i humanistów polskich: wiek XX, Kraków, 2000, s. 344-351.

2001

 • Tytko Marek Mariusz, Stefan Szuman – systematyczny przegląd jego publikacji w dziedzinie wychowania przez sztukę; Aneks – źródła i wybrana bibliografia prac S. Szumana i o S. Szumanie. W: Aleksander Tadeusz (red.), Myśl pedagogiczna przełomu wieków, Kraków, 2001, s. 377-401.

2002

 • Kabziński Krzysztof, Szuman Stefan (1889-1972). W: Gąsiorowski Andrzej (red.), Historia wychowania: słownik biograficzny, Olsztyn, 2002, s. 162-163.

2003

 • Kielar-Turska Maria, Czego nadal uczy nas o rozwoju Stefan Szuman, „Alma Mater”, 2003, nr 53.
 • Starnawski Jerzy, Szuman Stefan. W: Starnawski Jerzy (red.), Słownik badaczy literatury polskiej. T. 6, Łódź, 2003, s. 284-287.
 • Szmyd Jan, Szuman Stefan. W: Szmyd Jan (red.), Filozofowie współcześni: leksykon, Kraków; Bydgoszcz, 2003, s. 469-477.
 • Tytko Marek Mariusz, Stefana Szumana pedagogika kultury: (próba syntezy). W: Żurakowski Bogusław (red.), Pedagogika kultury – wychowanie do wyboru wartości, Kraków, 2003, s. 97-104.

2005

 • Majorek Czesław, Szuman Stefan Bolesław. W: Chodera Janina, Kiryk Feliks (red.), Słownik biograficzny historii Polski. T. 2, L-Ż, Wrocław, 2005, s. 1512.

2006

 • Stefan Szuman. W: Hampel Józef, Kiryk Feliks, Pietrzkiewicz Iwona (red.), Leksykon Profesorów Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej 1946-2006, Kraków, 2006, s. 554-555.
 • Tytko Marek Mariusz, Stefana Szumana koncepcja wychowania przez sztukę: praca doktorska, Kraków, 2006. – Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Wojtycza Janusz, Rektorzy WSP/AP: Stefan Szuman: rektor w latach 1946-1948, „Konspekt”, 2006, nr 1(25), s. 13-14.

2007

 • Kielar-Turska Maria, Szuman Stefan (1889-1972) – psycholog, pedagog, lekarz. W: Pilch Tadeusz (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 6, Su-U, Warszawa, 2007, s. 346-352.
 • Tytko Marek Mariusz, Stefana Szumana koncepcja człowieka: aksjologizm – aksjosferyzm. W: Klimczak Dariusz Piotr, Sojka Agnieszka (red.), Literatura – człowiek – wartość: księga jubileuszowa dedykowana Bogusławowi Żurakowskiemu z okazji 50-lecia twórczości i 25-lecia pracy naukowej na Uniwersytecie Jagiellońskim, Kraków, 2007, s. 124-130.

2008

 • Łysiak Marian, Stefan Bolesław Szuman (1889-1972), chirurg toruński, psycholog i pedagog, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Przegląd Lekarski”, 2008, nr 2, s. 113-114.
 • Tytko Marek Mariusz, Pedagodzy kultury: Stefan Szuman, Irena Wojnar, Maurice Debesse – relacje w świetle zachowanych listów i wspomnień, „Kultura i Edukacja”, 2008, nr 4, s. 112-122.
 • Tytko Marek Mariusz, Szuman Stefan Bolesław Teodor. W: Maryniarczyk Andrzej (red. nacz.), Powszechna encyklopedia filozofii. T. 9, Lublin, 2008, s. 312-314.

2009

 • Tytko Marek Mariusz, Artysta a wychowawca w koncepcji Stefana Szumana. W: Krasoń Katarzyna, Mazepa-Domagała Beata, Wąsiński Arakadiusz (red.), Intersubiektywność sztuki w recepcji i tworzeniu: diagnoza, edukacja, wsparcie rozwoju, Bielsko-Biała; Katowice, 2009, s. 304-309.
 • Tytko Marek Mariusz, Stefana Szumana koncepcja edukacji artystycznej a rzeczywistość mediów: film. W: Ławrowska Romualda, Muchacka Bożena (red.), Edukacja artystyczna a rzeczywistość medialna, Kraków, 2009, s. 51-61.
 • Tytko Marek Mariusz, Stefana Szumana koncepcja wychowania estetycznego wobec liberalizmu kulturowego (u źródeł). W: Zalewska-Pawlak Mirosława (red.), Sztuka wobec zakresów wolności człowieka liberalnego: pedagogiczne rozważania i doświadczenia, Łódź, 2009, s. 79-89.

2010

 • Tytko Marek Mariusz, Szuman Stefan – lekarz i uczestnik czynu niepodległościowego (1919-1920). W: Drzewiecki Andrzej, Koko Eugeniusz (red. nauk.), Druga rzeczpospolita z morzem w tle: księga pamiątkowa poświęcona Profesorowi Romanowi Wapińskiemu, Gdańsk; Gdynia, 2010, s. 310-324.

2011

 • Tytko Marek Mariusz, Koncepcja humoru i dowcipu w ujęciu Stefana Szumana, „Kultura i Wychowanie”, 2011, nr 1, s. 131-143.
 • Tytko Marek Mariusz, Szuman Stefan Bolesław Teodor. W: Maryniarczyk Andrzej (red. nacz.), Encyklopedia filozofii polskiej. T. 2, Lublin, 2011, s. 664-667.
 • Tytko Marek Mariusz, Teatr dla dzieci i młodzieży w koncepcji Stefana Szumana, „Kultura i Edukacja”, 2011, nr 2, s. 144-154.

2013

 • Tytko Marek Mariusz, Stefana Szumana aksjologiczna koncepcja pedagogiki kultury: z badań nad Szumanowską teorią edukacyjno-artystyczną. W: Żukowska Anna Maria (red.), Edukacyjny i terapeutyczny aspekt sztuki, Lublin, 2013, s, 49-54.
 • Tytko Marek Mariusz, Stefana Szumana badania rysunków dzieci umysłowo niepełnosprawnych. W: Borowik Grażyna, Kowal Andrzej (red.), Edukacja w arteterapii: Międzynarodowa Konferencja Szkoleniowo-Naukowa z cyklu „Psychiatria i Sztuka”, Kraków, 2013, s. 54-62.
 • Tytko Marek Mariusz, Szuman Stefan. W: Gigilewicz Edward (red. nacz.), Encyklopedia katolicka. T. 19, Lublin, 2013, s. 159-161.
 • Tytko Marek Mariusz, Szuman Stefan Bolesław Teodor. W: Romanowski Andrzej (red.), Polski słownik biograficzny. T. 49, Warszawa; Kraków, 2013, s. 305-310.

2014

 • Tytko Marek Mariusz, Dr med. Stefan Szuman jako lekarz w armii niemieckiej (1914-1919): przyczynek biograficzny, „Krakowski Rocznik Archiwalny”, 2014, T. 20, s. 81-108.
 • Tytko Marek Mariusz, Mjr prof. Stefan Szuman w walce o niepodległość Polski (1939-1945), „Sowiniec”, 2014, nr 44, s. 51-84.

2015

 • Tytko Marek Mariusz, Teatr (dramat) w koncepcji Stefana Szumana. W: Martinek Libor (red.), Divadlo v české a polské literatuře: sborník z mezinárodní vědecké konference: [Opava 15.–16. listopadu 2005], Opava, 2015, s. 30-37.

2016

 • Wołek Bernadeta, Karp Martyna, Rysunki dzieci w dorobku naukowym wybitnego polskiego pedagoga i psychologa Stefana Szumana. W: Bernátová Renáta, Kochová Hedviga, Zacłona Zdzisława (eds.), Netradičné vzdelávanie v predprimárnom a primárnom vzdelávaní: zborník príspevkov zo študentskej vedeckej konferencie s medzinárodnou účast’ou, Prešov, 2016, s. 61-69.

2017

 • Tytko Marek Mariusz, Otwarcie na wiarę w filozoficzno-pedagogicznej koncepcji Stefana Szumana, „Polska Myśl Pedagogiczna”, 2017, nr 3, s. 131-146.

2019