Szuman Stefan Bolesław

 

Portret Stefana Bolesława Szumana
Stefan Bolesław Szuman (1889-1972)

Żył w latach 1889-1972. Nauczyciel akademicki, doktor medycyny, psycholog i pedagog, malarz. Twórca i pierwszy dyrektor Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie w latach 1946-1948.

 

Bibliografia

 

1938

 • Szuman Stefan Bolesław // W : Czy wiesz kto to jest? / pod og. red. Stanisława Łozy. – Warszawa : Wydaw. Głównej Księgarni Wojskowej, 1938. – S. 728 [oprac. MB]

1963

 • Twórczość naukowa prof. dra Stefana Szumana / Maria Przetacznikowa // W : Rozwój i wychowanie : księga ku czci profesora Stefana Szumana w 35-lecie Katedry Psychologii Pedagogicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego : praca zbiorowa / [red. Maria Żebrowska]. – Warszawa : Nasza Księgarnia, 1963. S. 21-44 (cz. 2) [oprac. MB]

1965

 • Szuman Stefan // W : Wyższa Szkoła Pedagogiczna w pierwszym piętnastoleciu rozwoju : 1946-1961 / [kom. red. Marian Tyrowicz et al.]. – Kraków : Wydaw. WSP, 1965. – s. 9-11 i in. [zob. indeks]. – (Rocznik Naukowo-Dydaktyczny / WSP w Krakowie ; z. 18) [oprac. MB]

1967

 • Dzieje psychologii w Uniwersytecie Jagiellońskim : [II. Lata 1903-1956 ; III. Lata 1956-1964] / Włodzimierz Szewczuk // W : Studia z dziejów Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego / pod red. Sylwiusza Mikuckiego. – Kraków : Nakł. UJ, 1967. – S. 393-406. – (Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historyczne ; z. 16) [oprac. MB]

1969

 • Koncepcje filozoficzne Stefana Szumana / Maria Przetacznikowa // Nowa Szkoła. – 1969, nr 10, s. 25-30 [oprac. MB]

1970

 • [Publikacje] // W : Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie [za lata 1946-1967]. T. 1. – Kraków : Wydaw. Naukowe, 1970 [oprac. MB]

1972

 • Prof. Stefan Szuman : [wspomnienie] / Marian Janiga // Głos Nauczycielski. – 1972, nr 27, s. 11 [oprac. MB]
 • Pamięci Profesora Stefana Szumana / Janina Dembińska // Zagadnienia Wychowawcze w Aspekcie Zdrowia Psychicznego. – R. 8, nr 4 (1972), s. 5-10 [oprac. MB]
 • Stefan Szuman : ostatni klasyk polskiej psychologii / Krystyna Daniecka-Szopowa // Tygodnik Powszechny. – 1972, nr 30, s. 4 [oprac. MB]
 • Wspomnienie / Zofia Kordyl // Tygodnik Powszechny. – 1972, nr 30, s. 4-5 [oprac. MB]

1973

 • Stefan Szuman (1889-1972) / Maria Przetacznikowa // Przegląd Historyczno-Oświatowy. – 1973, nr 3, s. 379-387 [oprac. MB]
 • Profesor Stefan Szuman (1889-1972) / Maria Przetacznik // Psychologia Wychowawcza. – 1973, nr 1, s. 118-121 [oprac. MB]
 • Pamięci Stefana Szumana : głos wychowawcy fizycznego / Halina Gniewkowska // Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna. – 1973, nr 5, s. 7-10 [oprac. MB]

1974

 • Stefan Szuman jako psycholog / Tadeusz Tomaszewski // Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne. – R. 10, nr 1 (1974), s. 10-13 [oprac. MB]
 • Psychologia małego dziecka jako przedmiot zainteresowań i badań Profesora dra Stefana Szumana / Anna Dzierżanka-Wyszyńska // Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne. – R. 10, nr 1 (1974), s. 14-21 [oprac. MB]
 • Stefan Szuman – wychowawca estetyczny / Irena Wojnar // Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne. – R. 10, nr 1 (1974), s. 22-26 [oprac. MB]
 • Wprowadzenie. – Wypowiedź na spotkaniu zorganizowanym przez Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej w 1973 r. nt. „Twórczych dokonań i zamiłowań wielkiego polskiego psychologa” / Maria Ziemska // Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne. – R. 10, nr 1 (1974), s. 7-9 [oprac. MB]
 • Doktór „Flis” / Krzysztof Śliwiński [pseud. „Kmicic”] // Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne. – R. 10, nr 1 (1974), s. 55-58 [oprac. MB]
 • Droga do legendarnego krajobrazu / Jan Puget // Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne. – R. 10, nr 1 (1974), s. 27-30 [oprac. MB]
 • Muzyka w życiu Stefana Szumana / Krystyna Danecka-Szopowa // Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne. – R. 10, nr 1 (1974), s. 31-34 [oprac. MB]
 • Osobowość Profesora Stefana Szumana w oczach jego uczennicy / Danuta Chrzanowska // Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne. – R. 10, nr 1 (1974), s. 38-42 [oprac. MB]
 • Wspomnienie psychologa / Irena Kubisztal // Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne. – R. 10, nr 1 (1974), s. 43-48 [oprac. MB]
 • Wspomnienie wychowawcy fizycznego / Halina Gniewkowska // Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne. – R. 10, nr 1 (1974), s. 49-51 [oprac. MB]
 • Wspomnienie działacza społecznego / Józefina Łapińska // Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne. – R. 10, nr 1 (1974), s. 52-54 [oprac. MB]
 • Człowiek i świat w poglądach Profesora Szumana / Zofia Skórzyńska // Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne. – R. 10, nr 1 (1974), s. 35-37 [oprac. MB]
 • Stefan Szuman (1889-1972) / Irena Wojnar // Studia Estetyczne. – T. 11 (1974), s. 3-12 [oprac. MB]

1975

 • Szuman Stefan (1889-1972) // W : Słownik pedagogiczny / Wincenty Okoń. – Warszawa : PWN, 1975. – S. 292-293 ; Toż. – Wyd. 2 zm. i popr., 1985. – S. 304. – [szukaj również w wydaniach następnych]. [oprac. MB]

1977

 • Stefan Szuman (2 I 1889 – 16 V 1972) / Maria Przetacznikowa // W : Kronika Uniwersytetu Jagiellońskiego za lata akademickie 1970/1971 – 1971/1972 / red. Leszek Hajdukiewicz. – Kraków : Nakł. UJ, 1977. – s. 142-145 [oprac. MB]

1978

 • Kraków jako ośrodek badawczy w zakresie andragogiki / Józef Korpała // W : Teoria i praktyka upowszechniania kultury / red. tomu Tadeusz Gołaszewski. – Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1978. – S. 89-104. – (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Psychologiczno-Pedagogiczne ; z. 28). – W serii gł. : nr 488. [oprac. MB]

1981

 • Stefan Szuman 1889-1972 / Wojciech Soborski // Biuletyn Informacyjny Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. – Nr 3 (1981), s. 49-52 [oprac. MB]

1982

 • W 10 lat od śmierci Profesora Stefana Szumana // Psychologia Wychowawcza : numer specjalny. – 1985, nr 5 [oprac. MB]

1985

 • Szuman Stefan Bolesław // W : Biogramy uczonych polskich : materiały o życiu i działalności członków AU w Krakowie, TNW, PAU, PAN. Cz. 1 : Nauki społeczne ; Z. 3 : P-Z / oprac. Andrzej Śródka, Paweł Szczawiński. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1985. – S. 371-374. – (Prace OIN PAN) [oprac. MB]

1989

 • Profesor Stefan Szuman – nauczyciel i uczony. – Referat wygłoszony na sesji poświęconej Profesorowi z okazji 100-lecia urodzin / Maria Przetacznik-Gierowska // Psychologia Wychowawcza. – 1989, T. 32, nr 5, s. 563- [oprac. MB]

1990

 • Stefan Szuman (1889-1989) : w stulecie urodzin : praca zbiorowa / pod red. Marii Przetacznik-Gierowskiej i Anny Wyszyńskiej. – [S. l. : s. n., 1990] (Kraków : Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego). – 165, [2] s., [4] s. tabl. : fot., portr. – [Tu zawarte również wspomnienia córki Grażyny Szuman-Czyżewiczowej] [oprac. MB]

1992

 • Szuman Stefan / Krystyna Ostrowska // W : Słownik psychologów polskich / pod red. Elwiry Kosnarewicz, Teresy Rzepy, Ryszarda Stachowskiego. – Poznań : Zakład Historii Myśli Psychologicznej. Instytut Psychologii UAM, 1992. – S. 187-190 [oprac. MB]

1993

 • Stefan Szuman (1889-1972) and his studies on the development of language and thought / red. M. Smoczyńska. – Kraków : Instytut Psychologii UJ, 1993, s. …..[oprac. MB]

1995

 • Szuman, Stefan Bolesław (ur. 2 I 1889, Toruń, zm. 14 V 1972, Warszawa) // W : Nowy słownik pedagogiczny / Wincenty Okoń. – Warszawa : Wydawnictwo „Żak”, 1995. – s. 279-280. – [hasło obecne w kolejnych wydaniach słownika].
 • Stefan Szuman – „Flis”. W: Dudek Władysław, Muzy konspiracyjne i partyzanckie w Krakowskim Okręgu AK i w Samodzielnym Batalionie Partyzanckim „Skała”, Kraków, 1995, http://www.kedyw.info/wiki/Stefan_Szuman_-_%22Flis%22 [dostęp: 2019-02-20].

1996

 • Rola sztuki w wychowaniu człowieka w poglądach Stefana Szumana / Antoni Tomiewicz, Jolanta Smolińska // Roczniki Nauk Społecznych. – T. 24, z. 2 (1996), s. 69-89 [oprac. MB]

1998

 • Szuman Stefan Bolesław : [biogram] // W : Uczeni polscy XIX – XX stulecia. T. 4 : S-Ż / Andrzej Śródka. – Warszawa : Aries, 1998. – S. 293-295 [oprac. MB]
 • Szuman Stefan / Stanisław Adamek // W : Słownik pedagogów polskich / pod red. Wandy Bobrowskiej-Nowak i Danuty Dryndy. – Katowice : Wydaw. UŚ, 1998. – S. 197. – (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 1671).
 • Tytko Marek Mariusz, Ilustracja książkowa dla dzieci i młodzieży w ujęciu Stefana Szumana: jej aktualność w epoce multimediów. W: Gnitecki Janusz (red.), Pedagogika i edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności: II Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny: abstrakty, Poznań, 1998.

1999

 • Tytko Marek Mariusz, Stefana Szumana pedagogiki aksjologicznej wątki personalistyczne. W: Adamski Franciszek (red.), Wychowanie na rozdrożu: personalistyczna filozofia wychowania, Kraków, 1999, s. 263-268.

2000

 • Szuman Stefan (1889-1972) / Jan Szmyd // W : Wizerunki filozofów i humanistów polskich : wiek XX / pod red. Jana Szmyda. – Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2000. – S. 344-351 [oprac. MB]
 • Stefan Szuman (1889 – 1972) / Maria Kielar-Turska // W : Złota księga Wydziału Filozoficznego / pod red. Justyny Miklaszewskiej i Janusza Mizery. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 2000. – S. [205]-217 : portr. – (Złota Księga / Uniwersytet Jagielloński) [oprac. MB]
 • Stefan Szuman – uczony i artysta / Wincenty Okoń // W : Wizerunki sławnych pedagogów polskich / Wincenty Okoń. – Warszawa : Wydaw. Akademickie „Żak”, 2000. – S. 418-446 : portr. [oprac. MB]
 • [Stefan Szuman] // W : Złota księga Wydziału Filologicznego / pod red. Jana Michalika i Wacława Waleckiego. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 2000. – S. 41. – (Złota Księga / Uniwersytet Jagielloński) [oprac. MB]

2001

 • Tytko Marek Mariusz, Stefan Szuman – systematyczny przegląd jego publikacji w dziedzinie wychowania przez sztukę; Aneks – źródła i wybrana bibliografia prac S. Szumana i o S. Szumanie. W: Aleksander Tadeusz (red.), Myśl pedagogiczna przełomu wieków, Kraków, 2001, s. 377-401.

2002

 • Szuman Stefan (1889-1972) / Krzysztof Kabziński // W : Historia wychowania : słownik biograficzny. – Wyd. 2 uzup. / pod red. Andrzeja Gąsiorowskiego. – Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2002. – S. 162-163 [oprac. MB]

2003

 • Szuman Stefan / Jan Szmyd // W : Filozofowie współcześni : leksykon / pod red. Jana Szmyda. – Kraków : Bydgoszcz : „Branta” ; Kraków : Wydaw. Krakowskie, 2003. – S. 469-477 [oprac. MB]
 • Szuman Stefan / Jerzy Starnawski // W : Słownik badaczy literatury polskiej. T. 6 / red. Jerzy Starnawski. – Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2003. – S. 284-287 [oprac. MB]
 • Czego nadal uczy nas o rozwoju Stefan Szuman / Maria Kielar-Turska // Alma Mater. – 2003, nr 53.
 • Tytko Marek Mariusz, Stefana Szumana pedagogika kultury: (próba syntezy). W: Żurakowski Bogusław (red.), Pedagogika kultury – wychowanie do wyboru wartości, Kraków, 2003, s. 97-104.

2005

 • Szuman Stefan Bolesław / Czesław Majorek // W : Słownik biograficzny historii Polski. T. 2, L-Ż / pod red. Janiny Chodery i Feliksa Kiryka. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, cop. 2005. – S. 1512 [oprac. MB]

2006

 • Rektorzy WSP/AP : Stefan Szuman : rektor w latach 1946-1948 / Janusz Wojtycza // Konspekt. – 2006, nr 1(25), s. 13-14.
 • Stefan Szuman // W : Leksykon Profesorów Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej 1946 – 2006 / pod red. Józefa Hampla, Feliksa Kiryka, Iwony Pietrzkiewicz. – Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2006. – S. 554-555.
 • Tytko Marek Mariusz, Stefana Szumana koncepcja wychowania przez sztukę: praca doktorska, Kraków, 2006. – Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

2007

 • Szuman Stefan (1889-1972) – psycholog, pedagog, lekarz / Maria Kielar-Turska // W : Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 6, Su-U / [red. nauk. i przewodn. kom. red. Tadeusz Pilch]. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2007. – S. 346-352.
 • Tytko Marek Mariusz, Stefana Szumana koncepcja człowieka: aksjologizm – aksjosferyzm. W: Klimczak Dariusz Piotr, Sojka Agnieszka (red.), Literatura – człowiek – wartość: księga jubileuszowa dedykowana Bogusławowi Żurakowskiemu z okazji 50-lecia twórczości i 25-lecia pracy naukowej na Uniwersytecie Jagiellońskim, Kraków, 2007, s. 124-130.

2008

 • Łysiak Marian, Stefan Bolesław Szuman (1889-1972), chirurg toruński, psycholog i pedagog, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Przegląd Lekarski”, 2008, nr 2, s. 113-114.
 • Tytko Marek Mariusz, Pedagodzy kultury: Stefan Szuman, Irena Wojnar, Maurice Debesse – relacje w świetle zachowanych listów i wspomnień, „Kultura i Edukacja”, 2008, nr 4, s. 112-122.
 • Tytko Marek Mariusz, Szuman Stefan Bolesław Teodor. W: Maryniarczyk Andrzej (red. nacz.), Powszechna encyklopedia filozofii. T. 9, Lublin, 2008, s. 312-314.

2009

 • Tytko Marek Mariusz, Artysta a wychowawca w koncepcji Stefana Szumana. W: Krasoń Katarzyna, Mazepa-Domagała Beata, Wąsiński Arakadiusz (red.), Intersubiektywność sztuki w recepcji i tworzeniu: diagnoza, edukacja, wsparcie rozwoju, Bielsko-Biała; Katowice, 2009, s. 304-309.
 • Tytko Marek Mariusz, Stefana Szumana koncepcja edukacji artystycznej a rzeczywistość mediów: film. W: Ławrowska Romualda, Muchacka Bożena (red.), Edukacja artystyczna a rzeczywistość medialna, Kraków, 2009, s. 51-61.
 • Tytko Marek Mariusz, Stefana Szumana koncepcja wychowania estetycznego wobec liberalizmu kulturowego (u źródeł). W: Zalewska-Pawlak Mirosława (red.), Sztuka wobec zakresów wolności człowieka liberalnego: pedagogiczne rozważania i doświadczenia, Łódź, 2009, s. 79-89.

2010

 • Tytko Marek Mariusz, Szuman Stefan – lekarz i uczestnik czynu niepodległościowego (1919-1920). W: Drzewiecki Andrzej, Koko Eugeniusz, (red. nauk.), Druga rzeczpospolita z morzem w tle. Księga pamiątkowa poświęcona Profesorowi Romanowi Wapińskiemu, Gdańsk; Gdynia, 2010, s. 310-324.

2011

 • Tytko Marek Mariusz, Koncepcja humoru i dowcipu w ujęciu Stefana Szumana, „Kultura i Wychowanie”, 2011, nr 1, s. 131-143.
 • Tytko Marek Mariusz, Szuman Stefan Bolesław Teodor. W: Maryniarczyk Andrzej (red. nacz.), Encyklopedia filozofii polskiej. T. 2, Lublin, 2011, s. 664-667.
 • Tytko Marek Mariusz, Teatr dla dzieci i młodzieży w koncepcji Stefana Szumana, „Kultura i Edukacja”, 2011, nr 2, s. 144-154.

2013

 • Tytko Marek Mariusz, Szuman Stefan. W: Gigilewicz Edward (red. nacz.), Encyklopedia katolicka. T. 19, Lublin, 2013, s. 159-161.
 • Tytko Marek Mariusz, Szuman Stefan Bolesław Teodor. W: Polski słownik biograficzny. T. 49, Warszawa; Kraków, 2013, s. 305-310.
 • Tytko Marek Mariusz, Stefana Szumana aksjologiczna koncepcja pedagogiki kultury: z badań nad Szumanowską teorią edukacyjno-artystyczną. W: Żukowska Anna Maria (red.), Edukacyjny i terapeutyczny aspekt sztuki, Lublin, 2013, s, 49-54.
 • Tytko Marek Mariusz, Stefana Szumana badania rysunków dzieci umysłowo niepełnosprawnych. W: Borowik Grażyna, Kowal Andrzej (red.), Edukacja w arteterapii: Międzynarodowa Konferencja Szkoleniowo-Naukowa z cyklu „Psychiatria i Sztuka”, Kraków, 2013, s. 54-62.

2014

 • Tytko Marek Mariusz, Dr med. Stefan Szuman jako lekarz w armii niemieckiej (1914-1919): przyczynek biograficzny, „Krakowski Rocznik Archiwalny”, 2014, T. 20, s. 81-108.
 • Tytko Marek Mariusz, Mjr prof. Stefan Szuman w walce o niepodległość Polski (1939-1945), „Sowiniec”, 2014, nr 44, s. 51-84.

2015

 • Tytko Marek Mariusz, Teatr (dramat) w koncepcji Stefana Szumana. W: Martinek Libor (red.), Divadlo v české a polské literatuře: sborník z mezinárodní vědecké konference: [Opava 15.–16. listopadu 2005], Opava, 2015, s. 30-37.

2016

 • Wołek Bernadeta, Karp Martyna, Rysunki dzieci w dorobku naukowym wybitnego polskiego pedagoga i psychologa Stefana Szumana. W: Bernátová Renáta, Kochová Hedviga, Zacłona Zdzisława (eds.), Netradičné vzdelávanie v predprimárnom a primárnom vzdelávaní: zborník príspevkov zo študentskej vedeckej konferencie s medzinárodnou účast’ou, Prešov, 2016, s. 61-69.

2017

 • Tytko Marek Mariusz, Otwarcie na wiarę w filozoficzno-pedagogicznej koncepcji Stefana Szumana, „Polska Myśl Pedagogiczna”, 2017, nr 3, s. 131-146.

2018

2019