Uryga Zenon

 

Fotografia Zenona Urygi
Zenon Uryga

Urodzony w roku 1934. Nauczyciel akademicki, dydaktyk języka polskiego i literatury. Rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w latach 1990-1993.

 

Bibliografia

 

1965

 • Uryga Zenon // W : Wyższa Szkoła Pedagogiczna w pierwszym piętnastoleciu rozwoju : 1946-1961 / [kom. red. Marian Tyrowicz et al.]. – Kraków : Wydaw. WSP, 1965. – s. 124 i in. [zob. indeks]. – (Rocznik Naukowo-Dydaktyczny / WSP w Krakowie ; z. 18) [oprac. MB]

1966

 • Publikacje pracowników naukowo-dydaktycznych Katedry Historii Literatury Polskiej […] : Zenon Uryga / Jerzy Jarowiecki // Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Historycznoliterackie / WSP Kraków. – Z. 3 (1966), s. 276 [oprac. MB]

1970

 • [Publikacje] // W : Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie [za lata 1946-2000]. T. 1-7/ oprac. zespół prac. OIN BG. – Kraków : Wydaw. Naukowe, 1970-2003 [oprac. MB]

1986

 • Zenon Uryga // W : Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w 40 roku działalności / oprac. Feliks Kiryk. – Kraków : Wydaw. Naukowe WSP, 1986. – S. 18-19 [oprac. MB]

1994

 • Zenon Uryga – jubileuszowo : („Zakus nad zaciekami” współczesnej dydaktyki literatury) / Tadeusz Budrewicz // Polonistyka. – 2000, nr 2, s. 115-116 [oprac. MB]

1999

 • Jubileusz Profesora Zenona Urygi / Zofia Budrewicz // Konspekt. – 1999, nr 1, s. 45 [oprac. MB]
 • Bibliografia publikacji Profesora Zenona Urygi / zest. Irena Burkot // W : Z uczniem pośrodku : podmiotowa dydaktyka literatury, języka, kultury / pod red. Zofii Budrewicz, Marii Jędrychowskiej. – Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 1999. – S. 7-19 [oprac. MB]
 • Inkrustacje frazeologiczne i aforystyczne w prozie naukowej Zenona Urygi / Mieczysław Łojek // W : Z uczniem pośrodku : podmiotowa dydaktyka literatury, języka, kultury / pod red. Zofii Budrewicz, Marii Jędrychowskiej. – Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 1999. – S. 20-27 [oprac. MB]
 • Zenon Uryga : (reflexie čisto osobné) / Peter Liba ; tłum. Magdalena Stankiewicz // W : Z uczniem pośrodku : podmiotowa dydaktyka literatury, języka, kultury / pod red. Zofii Budrewicz, Marii Jędrychowskiej. – Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 1999. – S. 28-30 ; 31-33 [oprac. MB]

2000

 • O Akademii Pedagogicznej nieakademijnie. – W wypowiedź wplecione elementy autobiografii / Zenon Uryga // Konspekt. – 2000, nr 2, s. 40-44. – [Od red. krótka informacja o zawodowej pracy Profesora] [oprac. MB]

2001

 • [Publikacje] // W : Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie [online] / oprac. zespół prac. OIN BG. – Kraków : Biblioteka Główna UP, 2001 – [dostęp: 10 stycznia 2013]. – [od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się elektronicznie – zobacz wykaz »] [oprac. MB]

2004

 • Uryga Zenon // W : Złota Księga Nauk Humanistycznych 2004 / red. nacz. Krzysztof Pikoń. – Gliwice : Helion ; Polski Instytut Biograficzny, cop. 2004. S. – 415-416 [oprac. MB]

2006

 • Rektorzy WSP/AP : Zenon Uryga : rektor w latach 1990-1993 / Janusz Wojtycza // Konspekt. – 2006. – nr 1(25), s. 29-30 : portr. [oprac. MB] Pełny tekst artykułu w wersji online »
 • Zenon Uryga // W : Leksykon Profesorów Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej 1946 – 2006 / pod red. Józefa Hampla, Feliksa Kiryka, Iwony Pietrzkiewicz. – Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2006. – S. 589-590 [oprac. MB]
 • Zrzeszenie Absolwentów WSP w Krakowie (1962-1977) : czas wspomnień czy reaktywacji?. – (Z dziejów Uczelni) / Marek Glogier // Konspekt. – 2006, nr 4(27), s. 55-60 [oprac. MB]

2008

 • Mamy wkład w edukację społeczną : rozmowa z prof. Marią Jędrychowską, kierownikiem Katedry Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, oraz z poprzednim, wieloletnim kierownikiem katedry prof. Zenonem Urygą. – (Dziennik Uniwersytetu Pedagogicznego) / rozm. Paweł Stachnik // Dziennik Polski. – 2008, nr 277, dod. Magnes, s. D16 : fot. [oprac. MB]

2011

 • Skoro nie mogłem niczego zbudować, starałem się przynajmniej zachować etos Wyższej Szkoły Pedagogicznej … / z prof. dr hab. Zenonem Urygą, rektorem Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. KEN w Krakowie w latach 1990/91 – 1992/93, rozmawia Anna Balasa // W : Rozmowy na jubileusz  [65 lat – Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej] / [oprac. red. Maciej Malinowski]. – Kraków : Wydawnictwo PROMO, 2011. – s. 37-41 : fot. [oprac. MB]

2016

 • By zrozumieć siebie i świat … : wspomina prof. Zenon Uryga / rozm. Sylwia Kondek, Marta Plak // Konspekt. – 2016, nr 2(57), s. 114-121.

2018