Wachnicki Eugeniusz

 

Portret Eugeniusza Wachnickiego
Eugeniusz Wachnicki

Żył w latach 1940 – 2015. Nauczyciel akademicki, matematyk: równania różniczkowe, teoria aproksymacji. Prorektor ds. Dydaktycznych w latach 2002-2005 i 2005-2008.

 

Bibliografia

 

Przejdź do publikacji z roku...

1965

 • Wachnicki Eugeniusz // W : Wyższa Szkoła Pedagogiczna w pierwszym piętnastoleciu rozwoju : 1946-1961 / [kom. red. Marian Tyrowicz et al.]. – Kraków : Wydaw. WSP, 1965. – s. 224, 357. – (Rocznik Naukowo-Dydaktyczny / WSP w Krakowie ; z. 18) [oprac. MB]

1970

 • [Publikacje] // W : Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie [za lata 1946-2000]. T. 1-7 / oprac. zespół prac. OIN BG. – Kraków : Wydaw. Naukowe, 1970-2003 [oprac. MB]

1986

 • Eugeniusz Wachnicki // W : Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w 40 roku działalności / oprac. Feliks Kiryk. – Kraków : Wydaw. Naukowe WSP, 1986. – S. 97-98 [oprac. MB]

1999

 • Dziekan Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Technicznego : dr hab. Eugeniusz Wachnicki, prof. AP / [od red.] // Konspekt. – 1999, nr 1, s. 24 [oprac. MB]

2002

 • [Publikacje] // W : Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie [online] / oprac. zespół prac. OIN BG. – Kraków : Biblioteka Główna UP, 2002 – [dostęp: 10 stycznia 2013]. – [od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się elektronicznie – zobacz wykaz »] [oprac. MB]
 • Wachnicki Eugeniusz // W : Kto jest kim w Polsce nowego millenium (2000-2002) / [red.] Maciej Roman Bombicki. – [Poznań] : „Pol-Euro-Business”, [2002]. – S. 558. – (Encyklopedia Actus Purus) [oprac. MB]

2006

 • Eugeniusz Wachnicki // W : Leksykon Profesorów Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej 1946 – 2006 / pod red. Józefa Hampla, Feliksa Kiryka, Iwony Pietrzkiewicz. – Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2006. – S. 591-592 [oprac. MB]
 • Stale rozwijamy ofertę : rozmowa z prof. Eugeniuszem Wachnickim, prorektorem ds. Dydaktycznych Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie. – (Specjalny dodatek Akademii Pedagogicznej […]) / rozm. Paweł Stachnik // Dziennik Polski. – 2006, nr 129s, wydanie niedzielne (z 4 czerwca), s. 6 : portr. [oprac. MB]

2007

 • Studia dają rozmaite możliwości : rozmowa z prof. Eugeniuszem Wachnickim, prorektorem Akademii Pedagogicznej ds. Dydaktyki. – (Dziennik Akademii Pedagogicznej) / rozm. Paweł Stachnik // Dziennik Polski. – 2007, nr 74 (z 28 marca), s. 12-13 : fot. [oprac. MB]
 • Matematyka przygotowuje do życia. – (Dziennik Akademii Pedagogicznej) / Eugeniusz Wachnicki, Maciej Klakla ; rozm. Paweł Stachnik // Dziennik Polski. – 2007, nr 285, dod. Bądź Zdrów ; 49, s. BZ16 : fot. [oprac. MB]

2015

2016

 • Wspomnienie o prof. Eugeniuszu Wachnickim / Agnieszka Kowalska, Grażyna Krech // Konspekt. – 2016, nr 2(57), s. 142-145.

2018