Weiss Ireneusz

 

Urodzony w roku 1931. Nauczyciel akademicki, prawnik : prywatne prawo gospodarcze i prawo inwestycyjne. Wykładał ekonomię polityczną.

 

Bibliografia

 

1965

  • Weiss Ireneusz // W : Wyższa Szkoła Pedagogiczna w pierwszym piętnastoleciu rozwoju : 1946-1961 / [kom. red. Marian Tyrowicz et al.]. – Kraków : Wydaw. WSP, 1965. – s. 125, s. 139. – (Rocznik Naukowo-Dydaktyczny / WSP w Krakowie ; z. 18) [oprac. MB]

1970

  • [Publikacje] // W : Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie [za lata 1946-2000]. T. 1-4 / oprac. zespół prac. OIN BG. – Kraków : Wydaw. Naukowe, 1970-1984. – [W t. 1 figuruje w cz. II dot. pracowników okresowych] [oprac. MB]