Wołek Jerzy

 

Dyscyplina naukowa: botanika
Praca na UP (AP) w latach: 2002-2013
Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Biologii
Pełnione funkcje: kierownik Zakładu Dydaktyki Biologii 2002-2006, dyrektor Instytutu Biologii 2006-2009

 

Bibliografia

 

2004

  • [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2004. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się elektronicznie – zobacz wykaz »

2006

  • Jerzy Wołek. W: Hampel Józef, Kiryk Feliks, Pietrzkiewicz Iwona (red.), Leksykon Profesorów Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej 1946-2006, Kraków, 2006, s. 617. 

2013

  • Godzik Barbara, Frey Ludwik, Profesor dr hab. Jerzy Wołek: 1942-2013, „Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica. A”, 2013, nr 2, s. 396-399.
  • Godzik Barbara, Wołowski Konrad, Profesor dr hab. Jerzy Wołek: (1942-2013), „Wiadomości Botaniczne”, 2013, nr 3/4, s. 43-47.
  • Jerzy Wołek: Nekrologi, Nekrologi.net, 2013, http://www.nekrologi.net/nekrologi/jerzy-wolek/22860577; http://www.nekrologi.net/nekrologi/jerzy-wolek/22803499 [dostęp: 2019-02-20].
  • Prof. dr hab. Jerzy Wołek, „Dziennik Polski”, 2013, nr z dnia 5 stycznia; 2013, nr z dnia 7 stycznia.

2020