Bukowy Stanisław

 

Dyscyplina naukowa: geologia
Praca w WSP w latach: 1953-1972

 

Bibliografia

 

Przejdź do publikacji z roku...

1965

  • Bukowy Stanisław. W: Tyrowicz Marian [et al.] (kom. red.), Wyższa Szkoła Pedagogiczna w pierwszym piętnastoleciu rozwoju: 1946-1961, Kraków, 1965, s. 84. 

1970

  • [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. T. 1, Kraków, 1970. 

1997

  • Malik Kazimiera, O sedymentologicznych i karpackich wątkach tematycznych w pracy naukowej prof. Stanisława BukowegoTechnika Poszukiwań Geologicznych”, 1997, nr 1-2, s. 12-14.
  • Trzepierczyński Janusz, Jubileusz pracy naukowej Profesora Stanisława Bukowego, „Technika Poszukiwań Geologicznych: Geosynoptyka i Geotermia”, 1997, nr 1-2, s. 5-11. 

2006

  • Stanisław Bukowy. W: Hampel Józef, Kiryk Feliks, Pietrzkiewicz Iwona (red.), Leksykon Profesorów Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej 1946-2006, Kraków, 2006, s. 56. 

2010

  • Długosz Zbigniew, Zioło Zbigniew, Rozwój naukowo-dydaktyczny i kierunki badawcze Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2010, s. 204, 206, 211. 

2019