Bieda Franciszek

 

Fotografia Franciszka Biedy
Franciszek Bieda (1896-1982)

Dyscyplina naukowa: geologia
Praca w WSP w latach: 1947-1951
Pełnione funkcje: w latach 1948-51 – dziekan Wydziału Przyrodniczo-Geograficznego WSP

 

Bibliografia

 

Przejdź do publikacji z roku...

1965

  • Bieda Franciszek. W: Tyrowicz Marian [et al.] (kom. red.), Wyższa Szkoła Pedagogiczna w pierwszym piętnastoleciu rozwoju: 1946-1961, Kraków, 1965, s. 53.

1970

  • [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. T. 1, Kraków, 1970.

1983

  • Krach Wilhelm, Franciszek Bieda (1897–1982), „Przegląd Geologiczny”, 1983, nr 4, s. 269–270.

1994

  • Sawicka Franciszka Wanda, Bieda Franciszek. W: Prosińska-Jackl Maria (red.), Słownik historyków polskich, Warszawa, 1994, s. 40.

1995

  • Bieda Franciszek. W: Radwańska-Paryska Zofia, Paryski Witold Henryk, Wielka encyklopedia tatrzańska, Poronin, 1995, s. 82.

2000

  • [Franciszek Bieda]. W: Zemanek Alicja (red.), Złota księga Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Cz. 1, Biografie uczonych, Kraków, 2000, s. 457, 462.

2006

  • Franciszek Bieda. W: Hampel Józef, Kiryk Feliks, Pietrzkiewicz Iwona (red.), Leksykon Profesorów Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej 1946-2006, Kraków, 2006, s. 31-32.

2010

  • Długosz Zbigniew, Zioło Zbigniew, Rozwój naukowo-dydaktyczny i kierunki badawcze Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2010, s. 6.

2019