Bobkowska Wanda

 

Żyła w latach 1880-1948. Nauczyciel akademicki, historyk : historyk wychowania.

 

Bibliografia

 

Przejdź do publikacji z roku...

1965

  • Bobkowska Wanda // W : Wyższa Szkoła Pedagogiczna w pierwszym piętnastoleciu rozwoju : 1946-1961 / [kom. red. Marian Tyrowicz et al.]. – Kraków : Wydaw. WSP, 1965. – s. 9 i in. [zob. indeks]. – (Rocznik Naukowo-Dydaktyczny / WSP w Krakowie ; z. 18) [oprac. MB]

1967

  • Historia kultury, nauki, oswiaty i wychowania w Uniwersytecie Jagiellońskim / Henryk Barycz // W : Studia z dziejów Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego / pod red. Sylwiusza Mikuckiego. – Kraków : Nakł. UJ, 1967. – S. 185 ; S. 206-207 ; S. 209 ; S. 220. – (Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historyczne ; z. 16). – W serii gł. ; nr 139. [oprac. MB]

1970

  • [Publikacje] // W : Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie [za lata 1946-1967]. T. 1 / oprac. zespół prac. OIN BG. – Kraków : Wydaw. Naukowe, 1970 [oprac. MB]

1994

  • Bobkowska Wanda / Halina Winnicka // W : Słownik historyków polskich / [koncepcja i oprac. red. Maria Prosińska-Jackl]. – Warszawa : Wiedza Powszechna, cop. 1994. – S. 47 [oprac. MB]

1998

  • Wanda Bobkowska (1880-1948) : szkic z historii polskiej historiografii edukacyjnej / Władysława Szulakiewicz. – Rzeszów : „Fosze”, 1998. – 178 s., [6] s. tabl. : il. [oprac. MB]

2006

  • Wanda Bobkowska // W : Leksykon Profesorów Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej 1946 – 2006 / pod red. Józefa Hampla, Feliksa Kiryka, Iwony Pietrzkiewicz. – Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2006. – S. 41 [oprac. MB]

2011

  • Od Państwowego Pedagogium do Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie / Andrzej Kliś // W : Państwowe Pedagogium i Szkoła Ćwiczeń w Krakowie : z tradycji kształcenia nauczycieli / [koncepcja, wybór tekstów i il. Jan Krukowski, Barbara Morawska-Nowak. – Kraków : Wydaw. Nauk. UP, 2011. – S. 21-37 : fot. [oprac. MB]

2018