Bobkowska Wanda

 

Dyscyplina naukowa: historia
Pełnione funkcje: zastępca przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej (1946 r.)

 

 

Bibliografia

 

Przejdź do publikacji z roku...

1965

  • Bobkowska Wanda. W: Tyrowicz Marian [et al.] (kom. red.), Wyższa Szkoła Pedagogiczna w pierwszym piętnastoleciu rozwoju: 1946-1961, Kraków, 1965, s. 9. 

1967

  • Barycz Henryk, Historia kultury, nauki, oświaty i wychowania w Uniwersytecie Jagiellońskim. W: Mikucki Sylwiusz (red.), Studia z dziejów Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 1967, s. 185, 206-207, 209, 220. 

1970

  • [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. T. 1, Kraków, 1970. 

1994

  • Winnicka Halina, Bobkowska Wanda. W: Prosińska-Jackl Maria (red.), Słownik historyków polskich, Warszawa, 1994, s. 47. 

1998

  • Szulakiewicz Władysława, Wanda Bobkowska (1880-1948): szkic z historii polskiej historiografii edukacyjnej, Rzeszów, 1998. 

2006

  • Wanda Bobkowska. W: Hampel Józef, Kiryk Feliks, Pietrzkiewicz Iwona (red.), Leksykon Profesorów Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej 1946-2006, Kraków, 2006, s. 41.

2008

  • Szulakiewicz Władysława, Bobkowska Wanda Cecylia. W: Szulakiewicz Władysława, Meissner Andrzej (red.), Słownik biograficzny polskiej historii wychowania, Toruń, 2008, s. 106-109.

2009

  • Kubica-Heller Grażyna, Wanda Bobkowska, nauczycielka i działaczka ewangelicka. W: Furgał Ewa, (red.), Krakowski Szlak Kobiet: przewodniczka po Krakowie emancypantek, Kraków, 2009.

2011

  • Kliś Andrzej, Od Państwowego Pedagogium do Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. W: Krukowski Jan, Morawska-Nowak Barbara (red.), Państwowe Pedagogium i Szkoła Ćwiczeń w Krakowie: z tradycji kształcenia nauczycieli, Kraków, 2011, s. 21-37. 

2017

2019