Gałecki Jerzy

 

Dyscyplina naukowa: filozofia

 

Bibliografia

 

1965

  • Gałecki Jerzy. W: Tyrowicz Marian [et al.], Wyższa Szkoła Pedagogiczna w pierwszym piętnastoleciu rozwoju: 1946-1961, Kraków, 1965, s. 137, 141. 

2011

  • Burkot Stanisław, Jak się ongiś studiowało?. W: Budrewicz Tadeusz (oprac.), Uczelnia w mojej pamięci: kartki z dziejów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków, 2011, s. 9-24.