Rudkowska Grażyna

 

Dyscyplina naukowa: psychologia kliniczna
Praca na UP (WSP, AP) w latach: 1970-2013
Jednostka organizacyjna uczelni: Katedra Psychologii
Pełnione funkcje: kierownik Katedry Psychologii, kierownik Pracowni Psychologii Edukacyjnej

 

Bibliografia

 

1980

  • [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. T. 3-7, Kraków, 1980-2003. 

2001

  • [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2001. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się elektronicznie – zobacz wykaz »

2013

2014

  • Szewczyk Urszula, Tokarska Urszula, Portret Mistrzyni: wspomnienie o dr Grażynie Rudkowskiej, „Konspekt”, 2014, nr 1(50), s. 91-95.