Majewicz Piotr

 

Dyscypliny naukowe: psychologia, pedagogika specjalna
Praca na UP (WSP, AP) w latach: 1992-
Jednostka organizacyjna uczelni: Katedra Pedagogiki Specjalnej
Pełnione funkcje: kierownik Katedry Dydaktyki Specjalnej i Psychoedukacji, zastępca dyrektora Instytutu Pedagogiki Specjalnej, dyrektor Instytutu Pedagogiki Specjalnej 2020-

 

Bibliografia

 

1996

  • [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. T. 6-7, Kraków, 1996-2003. 

2001

  • [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2001. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się elektronicznie – zobacz wykaz »

2016

  • Buczek Agnieszkam Majewicz Piotr, Działalność naukowa pracowników Instytutu Pedagogiki Specjalnej, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Paedagogica”, 2016, z. 6, s. 100-110. 
  • Dyduch Ewa, Działalność dydaktyczna Instytutu Pedagogiki Specjalnej, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Paedagogica”, 2016, z. 6, s. 92-99. 

2020