Kulinowski Piotr

  Dyscypliny naukowe: inżynieria materiałowa, inżynieria biomedyczna Praca na UP (AP) w latach: 2005- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Techniki, Instytut Nauk Technicznych Pełnione funkcje: kierownik Katedry Mechatroniki i Materiałów Biomedycznych    Bibliografia   2004 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2004. – Od 2001