O Biografiku

Baza BIOGRAFIK powstała w 2005 roku, a jej pierwszy roboczy tytuł brzmiał: Pracownicy Akademii Pedagogicznej w piśmiennictwie. Inicjatorką i pomysłodawczynią bazy była mgr Małgorzata Bieda, ówczesny pracownik Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Inspiracją było zainteresowanie (zwłaszcza w okresie zbliżających się rocznic czy jubileuszy) historią Uczelni i informacjami o pracownikach.  Z tych obserwacji zrodził się pomysł scalenia rozproszonych w różnych wydawnictwach materiałów o osobach zatrudnionych w naszej Uczelni. Postanowiono gromadzić opisy nie tylko o pracownikach nauki, ale i o osobach, które na przestrzeni lat istnienia Uczelni ich pracę wspierały i ułatwiały oraz tworzyły zaplecze dla dydaktyki i rozwoju naukowego.

W bazie znajdują się zarówno źródła drukowane (książki, artykuły z czasopism, wywiady, rozmowy, wspomnienia), jak i dokumenty elektroniczne.

Baza ma postać przyjaznego dla czytelnika serwisu webowego. Wbudowana w systemie wyszukiwarka oraz strona z indeksem nazwisk pozwalają użytkownikowi szybko dotrzeć do informacji o interesującej go osobie. Ważnym elementem bazy jest zaimplementowany w niej moduł eksportu treści każdego biogramu do pliku PDF. Eksport uruchamiany jest poprzez kliknięcie linku „Pobierz PDF”.

BIOGRAFIK jest bazą dynamiczną, stale powiększającą się o nowe opisy. W momencie uruchamiania wersji online baza zawierała 2614 rekordów bibliograficznych sporządzonych dla 588 pracowników Uczelni. Na początku 2019 roku w bazie znajdowały się 4202 opisy źródeł na temat 708 osób zatrudnionych obecnie lub w przeszłości na Uniwersytecie Pedagogicznym.

Opracowanie źródeł i wprowadzanie opisów:
do 2018 r. – mgr Małgorzata Bieda; od 2019 r. – mgr Ewa Piotrowska (sekretarz naukowy BG UP).