Współpraca

BIOGRAFIK jest bazą dynamiczną obejmującą swym zasięgiem coraz szersze grono osób i ciągle wzbogacaną o nowe źródła. Jednakże, jeśli podczas przeglądania jej zawartości, zauważyli Państwo nieścisłości czy też dysponują Państwo wiedzą o źródłach, które nie zostały przez nas uwzględnione, prosimy o informacje w tym zakresie.

Zwracamy się z prośbą do obecnych i byłych pracowników naszej Uczelni oraz członków ich rodzin o przekazywanie informacji na temat osób i dokumentów piśmienniczych (druki, książki, czasopisma itp.) lub niepiśmienniczych (fotografie, filmy, nagrania dźwiękowe itp.) ich dotyczących, które warto odnotować w naszej bazie. Zachęcamy do tworzenia bibliografii przedmiotowych bądź not biograficznych o postaciach związanych z Uniwersytetem Pedagogicznym, a które Państwo doskonale znali lub znają. Państwa zestawienia opublikujemy z podaniem ich autorstwa. Dla Państwa wygody na stronie Kontakt zamieściliśmy dane teleadresowe wraz z formularzem do bezpośredniej komunikacji z redakcją.

Gorąco apelujemy o popularyzację BIOGRAFIKa wśród pracowników i studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.