Piaskowska-Silarska Małgorzata

  Dyscypliny naukowe: inżynieria środowiska, górnictwo, energetyka Praca na UP (AP) w latach: 2006- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Techniki, Instytut Nauk Technicznych Pełnione funkcje: zastępca dyrektora Instytutu Nauk Technicznych ds. Kształcenia   Bibliografia   2006 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2006. – Od