Kuźniar Krystyna

  Dyscyplina naukowa: mechanika Praca na UP (WSP, AP) w latach: 1980- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Techniki, Instytut Nauk Technicznych Pełnione funkcje: kierownik Katedry Mechaniki i Metod Szybkiego Prototypowania   Bibliografia   1996 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. T. 6-7, Kraków, 1996-2003.  2002 [Publikacje]. W:

Lurski Marian

  Dyscyplina naukowa: mechanika teoretyczna i stosowana Jednostka organizacyjna uczelni: Zakład Techniki   Bibliografia   1984 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. T. 4, Kraków, 1984.  1986 Marian Lurski. W: Kiryk Feliks (oprac.), Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w 40 roku działalności,