Kaczorowski Janusz

  Dyscyplina naukowa: nauki techniczne Praca na AP w latach: 2002-2005 Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Techniki Pełnione funkcje: dyrektor Instytutu Techniki, kierownik Zakładu Podstaw Konstrukcji Maszyn   Bibliografia   2005 Wierzbiński Stanisław, Profesor Janusz Kaczorowski: 1950-2005, „Konspekt”, 2005, nr 3(23), s. 105-107. 2006 Janusz Kaczorowski. W: Hampel Józef, Kiryk Feliks,

Kuźniar Krystyna

  Dyscyplina naukowa: inżynieria mechaniczna Praca na UP (WSP, AP) w latach: 1980- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Techniki, Instytut Nauk Technicznych Pełnione funkcje: kierownik Katedry Mechaniki i Metod Szybkiego Prototypowania   Bibliografia   1996 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. T. 6-7, Kraków, 1996-2003.  2002 [Publikacje].

Lurski Marian

  Dyscyplina naukowa: mechanika teoretyczna i stosowana Jednostka organizacyjna uczelni: Zakład Techniki   Bibliografia   1984 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. T. 4, Kraków, 1984.  1986 Marian Lurski. W: Kiryk Feliks (oprac.), Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w 40 roku działalności,

Musielak Józef

  Dyscyplina naukowa: inżynieria mechaniczna Praca w WSP w latach: 1966-1991 Jednostka organizacyjna uczelni: Zakład Techniki Pełnione funkcje: dziekan Wydziału Matematyczno-Fizycznego 1968-1971, dziekan Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Technicznego 1971-1972, 1973-1975, dyrektor Instytutu Techniki, kierownik Zakładu Mechaniki i Technologii 1982-1987   Bibliografia   1972 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie.

Serczyk Jan

  Dyscyplina naukowa: inżynieria mechaniczna Praca w WSP (AP) w latach: 1969-2005 Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Techniki   Bibliografia   2002 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2002. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się elektronicznie – zobacz wykaz

Sokołowski Ryszard

  Dyscyplina naukowa: nauki techniczne Praca w WSP w latach: 1974-1991 Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Techniki Pełnione funkcje: kierownik Zakładu Dydaktyki Przedmiotów Technicznych 1981-1988   Bibliografia   2002 Francuz Władysława Maria, Doc. dr inż. Ryszard Sokołowski – jubileusz 50-lecia pracy w oświacie, „Edukacja Ustawiczna Dorosłych”, 2002, nr 1, s. 115-117.

Zając Maciej

  Dyscyplina naukowa: inżynieria mechaniczna Praca na UP (AP) w latach: 2007- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Techniki, Instytut Nauk Technicznych   Bibliografia   2008 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2008. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się elektronicznie – zobacz