Apollo Michał

  Dyscyplina naukowa: geografia społeczno-ekonomiczna, turystyka Praca na UP (WSP, AP) w latach: 2015- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Geografii Osiągnięcia: alpinista (wspinał się w górach sześciu kontynentów)   Bibliografia   2008 Biogramy członków Polskiego Towarzystwa Geograficznego: Apollo Michał, „Czasopismo Geograficzne”, 2008, z. 4 (suplement), s. 6. 2011 Apollo Michał; rozm.

Borowiec-Gabryś Monika

  Dyscyplina naukowa: geografia  Praca na UP (WSP, AP) w latach: 2001- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Geografii   Bibliografia   1998 Sprawozdanie z pracy Instytutu Geografii [Wyższej Szkoły Pedagogicznej, od 1999 r. Akademii Pedagogicznej], Kraków, 1998-2006.  2001 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków,

Bromek Karol

  Dyscyplina naukowa: geografia społeczno-ekonomiczna   Bibliografia   1965 Bromek Karol. W: Tyrowicz Marian [et al.] (kom. red.), Wyższa Szkoła Pedagogiczna w pierwszym piętnastoleciu rozwoju: 1946-1961, Kraków, 1965, s. 83-84.  1970 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. T. 1, Kraków, 1970.  1986 Jelonek Adam, Profesor Karol

Brzosko-Sermak Agnieszka

  Dyscyplina naukowa: geografia Praca na UP (AP) w latach: 2011- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Geografii   Bibliografia   2011 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2011. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się elektronicznie – zobacz wykaz » 2020 Dr

Cembruch-Nowakowski Mariusz

  Dyscyplina naukowa: geografia Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Geografii Pełnione funkcje: sekretarz redakcji czasopisma „Przesiębiorczość-Edukacja”   Bibliografia   2018 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2018. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się elektronicznie – zobacz wykaz » 2020 Dr inż.

Čuka Peter

  Dyscyplina naukowa: geografia Praca na UP w latach: 2012-2021 Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Geografii   Bibliografia   2013 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2013. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się elektronicznie – zobacz wykaz » 2020 Dr hab.,

Długosz Zbigniew

  Dyscyplina naukowa: geografia Praca na UP (WSP, AP) w latach: 1995- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Geografii Pełnione funkcje: prodziekan Wydziału Geograficzno-Biologicznego 1996-2002 i 2005-2008, dziekan Wydziału Geograficzno-Biologicznego 2008-2016, kierownik Zakładu Geografii Społeczno-Ekonomicznej   Bibliografia   1995 Zbigniew Długosz. W: Liszewski Stanisław (red.), Geografia osadnictwa i ludności w niepodległej Polsce:

Dobrowolska Maria

  Dyscyplina naukowa: geografia Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Geografii Pełnione funkcje: kierownik Zakładu Geografii, kierownik Katedry Geografii Społeczno-Gospodarczej   Bibliografia   1965 Dobrowolska Maria. W: Tyrowicz Marian [et al.] (kom. red.), Wyższa Szkoła Pedagogiczna w pierwszym piętnastoleciu rozwoju: 1946-1961, Kraków, 1965, s. 56-57.  1967 Mikucki Sylwiusz, Nauki pomocnicze historii w

Dorocki Sławomir

  Dyscyplina naukowa: geografia Praca na UP (WSP, AP) w latach: 2006- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Geografii   Bibliografia   2007 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2007. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się elektronicznie – zobacz wykaz

Dura Edward

  Dyscypliny naukowe: geografia, nauki społeczno-polityczne Praca na UP (WSP, AP) w latach: 1969- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Politologii   Bibliografia   1984 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. T. 4-6, Kraków, 1984-1996.  2001 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w

Fedan Roman

  Dyscyplina naukowa: geografia   Bibliografia   1998 Sprawozdanie z pracy Instytutu Geografii [Wyższej Szkoły Pedagogicznej, od 1999 r. Akademii Pedagogicznej], Kraków, 1998-2006.  2002 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2002. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się elektronicznie

Górz Bronisław

  Dyscyplina naukowa: geografia Praca w WSP (AP, UP) w latach: 1962-2009 Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Geografii Pełnione funkcje: dyrektor Instytutu Geografii 1991-1997   Bibliografia   1965 Górz Bronisław. W: Tyrowicz Marian [et al.] (kom. red.), Wyższa Szkoła Pedagogiczna w pierwszym piętnastoleciu rozwoju: 1946-1961, Kraków, 1965, s. 204. 1970 [Publikacje].

Haydukiewicz Lech

  Dyscyplina naukowa: geografia Praca w WSP (AP) w latach: 1997-2012 Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Geografii   Bibliografia   2001 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2001. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się elektronicznie – zobacz wykaz ». 2006

Herma Jadwiga

  Dyscyplina naukowa: geografia   Bibliografia   1965 Herma Jadwiga. W: Tyrowicz Marian [et al.] (kom. red.), Wyższa Szkoła Pedagogiczna w pierwszym piętnastoleciu rozwoju: 1946-1961, Kraków, 1965, s. 110-111. 1969 Dobrowolska Maria, Jadwiga Herma 21.09.1935 – 9.05.1968, „Czasopismo Geograficzne”, 1969, z. 1, s. 111-112. 1970 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników

Jarowiecka Teofila

  Dyscyplina naukowa: geografia    Bibliografia   1965 Jarowiecka Teofila. W: Tyrowicz Marian [et al.] (kom. red.), Wyższa Szkoła Pedagogiczna w pierwszym piętnastoleciu rozwoju: 1946-1961, Kraków, 1965, s. 111. 1970 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. T. 1-2, Kraków, 1970-1972. 1975 Bolland Stefan, Żabiński Zbigniew (red.),