Bajorek Angela

  Praca na UP (WSP, AP) w latach: 1997- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Neofilologii   Bibliografia   2001 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2001. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się elektronicznie – zobacz wykaz » 2015 Bajorek

Bednarczuk Leszek

  Dyscyplina naukowa: językoznawstwo, filologia słowiańska Praca w WSP (AP): 1960-2004   Bibliografia   1965 Bednarczuk Leszek. W: Tyrowicz Marian [et al.] (kom. red.), Wyższa Szkoła Pedagogiczna w pierwszym piętnastoleciu rozwoju: 1946-1961, Kraków, 1965, s. 106. 1970 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. T. 1-7, Kraków,

Bielenda-Mazur Ewa

  Praca na UP w latach: 2014- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Filologii Polskiej   Bibliografia   2015 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2015. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się elektronicznie – zobacz wykaz » 2019 Ewa Bielenda-Mazur,

Błoński Krzysztof

  Dyscyplina naukowa: filologia romańska Praca na UP (WSP, AP) w latach): 1991- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Neofilologii   Bibliografia   1989 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. T. 5-7, Kraków, 1989-2003. 2001 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,

Budrewicz Aleksandra

  Dyscyplina naukowa: filologia polska, filologia angielska Praca na UP w latach: 2007- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Neofilologii   Bibliografia   2004 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2004. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się elektronicznie – zobacz

Cabezas Miranda Jorge

  Praca na UP w latach: 2015- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Neofilologii   Bibliografia   2014 Jorge Cabezas Miranda editor de Grupo Diáspora(s). Antología 1993-2013, YouTube, 2014, https://www.youtube.com/watch?v=SrgbHA_8XAw [dostęp: 2019-02-15]. 2016 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2016. – Od 2001 r.

Cichocka Marta Eloy

  Dyscyplina naukowa: filologia hiszpańska Praca na UP w latach: 1999- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Neofilologii   Bibliografia   2001 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2001. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się elektronicznie – zobacz wykaz »

Cieśla Mieczysława

  Dyscyplina naukowa: filologia rosyjska Praca w WSP w latach: 1957- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Filologii Rosyjskiej   Bibliografia   1965 Cieśla Mieczysława. W: Tyrowicz Marian [et al.] (kom. red.), Wyższa Szkoła Pedagogiczna w pierwszym piętnastoleciu rozwoju: 1946-1961, Kraków, 1965, s. 85.  1972 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły

Doros Aleksander

  Dyscyplina naukowa: filologia rosyjska   Bibliografia   1965 Doros Aleksander. W: Tyrowicz Marian [et al.] (kom. red.), Wyższa Szkoła Pedagogiczna w pierwszym piętnastoleciu rozwoju: 1946-1961, Kraków, 1965, s. 86.  1970 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. T. 1, Kraków, 1970.

Duć-Fajfer Ołena

  Dyscyplina naukowa: filologia łemkowska Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Neofilologii   Bibliografia   2001 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2001. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się elektronicznie – zobacz wykaz » 2008 Helena Duć-Fajfer, Wikiwand, 2008, http://www.wikiwand.com/pl/Helena_Duć-Fajfer

Dyduchowa Anna

  Dyscyplina naukowa: filologia polska Praca w WSP w latach: 1966-1993 Pełnione funkcje: wicedyrektor Instytutu Filologii Polskiej   Bibliografia   1972 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. T. 2-6, Kraków, 1972-1996.  1994 Jędrychowska Maria, Została nie tylko serdeczna pamięć o Annie Dyduchowej (12 VII 1936 –

Dziewanowska Dorota

  Dyscyplina naukowa: filologia rosyjska Praca w WSP (AP, UP) w latach: 1983-2017 Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Neofilologii   Bibliografia   2001 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2001. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się elektronicznie – zobacz

Frydecka-Łaptaś Elżbieta

  Dyscyplina naukowa: filologia angielska Jednostka organizacyjna uczelni: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych   Bibliografia   1975 Bolland Stefan, Żabiński Zbigniew (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu, Kraków, 1975, s. 152.  1985 Zespół Języka Angielskiego: kierownik wykł. mgr Elżbieta Frydecka-Łaptaś. W: Kiryk Feliks (oprac.), Wyższa Szkoła Pedagogiczna im.

Gałecki Włodzimierz Henryk

  Dyscypliny naukowe: filologia polska, filologia rosyjska   Bibliografia   1965 Gałecki Włodzimierz. W: Tyrowicz Marian [et al.] (kom. red.), Wyższa Szkoła Pedagogiczna w pierwszym piętnastoleciu rozwoju: 1946-1961, Kraków, 1965, s. 58.  1966 Gałecki Włodzimierz, Jeszcze raz przez życie: wspomnienia, Kraków, 1966.  1967 Leeming Monika, Dwadzieścia lat ofiarnej pracy, „Rocznik

Gil Jadwiga

  Dyscyplina naukowa: filologia rosyjska Praca w WSP w latach: 1970-1996 Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Filologii Rosyjskiej   Bibliografia   1980 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. T. 3-7, Kraków, 1980-2003. 1999 Lipowska-Krupska Barbara, Pamięci Jadwigi Gil, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Prace Rusycystyczne”,