Bajorek Angela

  Praca na UP (WSP, AP) w latach: 1997- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Neofilologii   Bibliografia   2001 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2001. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się elektronicznie – zobacz wykaz » 2015 Bajorek

Balicki Antoni Euzebiusz

  Dyscyplina naukowa: teatrologia, dydaktyka języka polskiego   Bibliografia   1965 Balicki Antoni. W: Tyrowicz Marian [et al.] (kom. red.), Wyższa Szkoła Pedagogiczna w pierwszym piętnastoleciu rozwoju: 1946-1961, Kraków, 1965, s. 83. 2007 Kania Marcin, Antoni Euzebiusz Balicki – wykładowca krakowskiej PWSP, „Konspekt”, 2007, nr 2 (29), s. 106-110. 2008

Baluch Alicja

  Dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo Praca na UP (WSP, AP) w latach: 1977-2014 Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Filologii Polskiej Pełnione funkcje: kierownik Katedry Literatury dla Dzieci i Młodzieży; członek Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich   Bibliografia   1984 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. T. 4-7, Kraków,

Basara-Lipiec Eugenia

  Dyscyplina naukowa: filologia polska, historia sztuki Praca na WSP (AP) w latach: 1972-1998 Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Nauk Społecznych   Bibliografia   1980 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. T. 3-7, Kraków, 1980-2003. 1993 Fiut Ignacy S., Twórczość poetycka krakowskich Konfratrów, „Integracje”, 1993, nr 29.

Białek Józef Zbigniew

  Dyscyplina naukowa: filologia polska Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Filologii Polskiej   Bibliografia   1965 Białek Józef Zbigniew. W: Tyrowicz Marian [et al.] (kom. red.), Wyższa Szkoła Pedagogiczna w pierwszym piętnastoleciu rozwoju: 1946-1961, Kraków, 1965, s. 106-107. 1966 Jarowiecki Jerzy, Publikacje pracowników naukowo-dydaktycznych Katedry Historii Literatury Polskiej: Józef Zbigniew Białek,

Borek Piotr

  Dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo Praca na UP (WSP, AP) w latach: 1985- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Filologii Polskiej Pełnione funkcje: dyrektor Instytutu Filologii Polskiej, dziekan Wydziału Filologicznego 2016-2020   Bibliografia   1999 Piotr Borek, „Znak”, 1999, nr 3, s.170.  2001 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji

Budrewicz Aleksandra

  Dyscyplina naukowa: filologia polska, filologia angielska Praca na UP w latach: 2007- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Neofilologii   Bibliografia   2004 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2004. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się elektronicznie – zobacz

Budrewicz Tadeusz

  Dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo Praca na UP (WSP, AP) w latach: 1974- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Filologii Polskiej   Bibliografia   1980 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. T. 3-7, Kraków, 1980-2003.  1998 Przybyła Zbigniew (oprac.), Noty o autorach: Budrewicz Tadeusz. W: Przybyła Zbigniew (red.), Jubileuszowe

Budrewicz Zofia

  Dyscyplina naukowa: filologia polska Praca na UP (WSP, AP) w latach: 1977- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Filologii Polskiej   Bibliografia   1996 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. T. 6-7, Kraków, 1996-2003.  1998 Przybyła Zbigniew (oprac.), Noty o autorach: Budrewicz Zofia. W: Przybyła Zbigniew (red.),

Burkot Stanisław

  Dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo Praca na UP (WSP, AP) w latach: 1953-2005 Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Filologii Polskiej Pełnione funkcje: prodziekan Wydziału Humanistycznego 1968-1969, dziekan Wydziału Humanistycznego 1971-1972, prorektor ds. Ogólnych 1984-1987, dyrektor Instytutu Filologii Polskiej 1987-1990, kierownik Katedry Literatury Polskiej XX wieku 1993-2003 Osiągnięcia: Nagroda im. Kazimierza Wyki 1987

Bursztyńska Halina

  Dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo Praca na UP (WSP, AP) w latach: 1986-2005 Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Filologii Polskiej   Bibliografia   1965 Bursztyńska Halina. W: Tyrowicz Marian [et al.] (kom. red.), Wyższa Szkoła Pedagogiczna w pierwszym piętnastoleciu rozwoju: 1946-1961, Kraków, 1965, s. 153, 344.  1996 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników

Buś Marek

  Dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo Praca na UP (WSP, AP) w latach: 1980- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Filologii Polskiej   Bibliografia   1984 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. T. 4-7, Kraków, 1984-2003.  2001 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,

Cichocka Marta Eloy

  Dyscyplina naukowa: filologia hiszpańska Praca na UP w latach: 1999- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Neofilologii   Bibliografia   2001 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2001. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się elektronicznie – zobacz wykaz »

Czubała Henryk

  Dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo Praca w WSP (AP, UP) w latach: 1987-2010 Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej   Bibliografia   2001 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2001. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się elektronicznie

Danek Wincenty

  Dyscyplina naukowa: filologia polska Praca w WSP w latach: 1951-1976 Pełnione funkcje: rektor WSP 1956-1971; redaktor naczelny „Ruchu Literackiego”; przewodniczący rady naukowej Instytutu Badań Literackich PAN   Bibliografia   1965 Danek Wincenty. W: Tyrowicz Marian [et al.] (kom. red.), Wyższa Szkoła Pedagogiczna w pierwszym piętnastoleciu rozwoju: 1946-1961, Kraków, 1965,