Arcaya Pizarro Marcos

  Dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo, językoznawstwo Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Neofilologii   Bibliografia   2020 Marcos Arcaya Pizarro, 2020, https://marcosarcayapizarro.blogspot.com/ [dostęp: 2021-11-08]. 2021 Arcaya Pizarro, Filologia Hiszpańska. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 2021, https://ifh.up.krakow.pl/pracownicy-up/arcaya-pizarro/ [dostęp: 2021-11-08].

Bajorek Angela

  Praca na UP (WSP, AP) w latach: 1997- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Neofilologii Pełnione funkcje: zastępca dyrektora Instytutu Neofilologii – Filologia Germańska   Bibliografia   2001 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2001. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników

Balicki Antoni Euzebiusz

  Dyscyplina naukowa: teatrologia, dydaktyka języka polskiego   Bibliografia   1965 Balicki Antoni. W: Tyrowicz Marian [et al.] (kom. red.), Wyższa Szkoła Pedagogiczna w pierwszym piętnastoleciu rozwoju: 1946-1961, Kraków, 1965, s. 83. 2007 Kania Marcin, Antoni Euzebiusz Balicki – wykładowca krakowskiej PWSP, „Konspekt”, 2007, nr 2 (29), s. 106-110. 2008

Baluch Alicja

  Dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo Praca na UP (WSP, AP) w latach: 1977-2014 Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Filologii Polskiej Pełnione funkcje: kierownik Katedry Literatury dla Dzieci i Młodzieży; członek Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich   Bibliografia   1984 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. T. 4-7, Kraków,

Basara-Lipiec Eugenia

  Dyscyplina naukowa: filologia polska, historia sztuki Praca na WSP (AP) w latach: 1972-1998 Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Nauk Społecznych   Bibliografia   1980 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. T. 3-7, Kraków, 1980-2003. 1993 Fiut Ignacy S., Twórczość poetycka krakowskich Konfratrów, „Integracje”, 1993, nr 29.

Białek Józef Zbigniew

  Dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo Praca na WSP w latach: 1954- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Filologii Polskiej Pełnione funkcje: prodziekan Wydziału Humanistycznego 1969-1972, dziekan Wydziału Humanistycznego 1972-1981, dyrektor Instytutu Filologii Polskiej 1978-1994, kierownik Zakładu Literatury Polskiej 1978-1990   Bibliografia   1965 Białek Józef Zbigniew. W: Tyrowicz Marian [et al.] (kom. red.),

Bielak Franciszek

  Dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo Praca w WSP w latach: 1945-1950, 1959-1961 Jednostka organizacyjna uczelni: Katedra Literatury Polskiej   Bibliografia   1938 Bielak Franciszek, Młodzi i starzy sprzed lat trzydziestu. W: Pół wieku wspomnień uczniów gimnazjum im. B. Nowodworskiego (Św. Anny) w Krakowie, Kraków, 1938, s. 169-178. 1947 Bielak Franciszek Piotr, „Rocznik

Boni Fabio

  Dyscyplina naukowa: italianistyka Praca na UP w latach: 2013- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Neofilologii   Bibliografia   2015 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2015. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się elektronicznie – zobacz wykaz » 2021 Dr Fabio

Borek Piotr

  Dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo Praca na UP (WSP, AP) w latach: 1985- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Filologii Polskiej Pełnione funkcje: dyrektor Instytutu Filologii Polskiej 2009-2017, dziekan Wydziału Filologicznego 2017-2019, dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych 2019-2020, rektor 2020-   Bibliografia   1999 Piotr Borek, „Znak”, 1999, nr 3, s.170.  2001 [Publikacje]. W:

Brzozowski Jerzy

  Dyscyplina naukowa: filologia romańska, iberystyka Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Neofilologii   Bibliografia   1989 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. T. 5-7, Kraków, 1989-2003. 2001 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2001. – Od 2001 r. rejestracja

Budrewicz Aleksandra

  Dyscyplina naukowa: filologia polska, filologia angielska Praca na UP w latach: 2007- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Neofilologii, Instytut Filologii Angielskiej Pełnione funkcje: zastępca przewodniczącego Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo 2019-   Bibliografia   2004 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2004. – Od

Budrewicz Tadeusz

  Dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo Praca na UP (WSP, AP) w latach: 1974- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Filologii Polskiej Pełnione funkcje: kierownik Katedry Literatury Polskiej XIX wieku   Bibliografia   1980 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. T. 3-7, Kraków, 1980-2003.  1998 Przybyła Zbigniew (oprac.), Noty o

Budrewicz Zofia

  Dyscyplina naukowa: filologia polska Praca na UP (WSP, AP) w latach: 1977-2021 Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Filologii Polskiej Pełnione funkcje: kierownik Studiów Doktoranckich 2010-2013, kierownik Katedry Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego   Bibliografia   1996 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. T. 6-7, Kraków, 1996-2003. 

Burkot Stanisław

  Dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo Praca na UP (WSP, AP) w latach: 1953-2005 Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Filologii Polskiej Pełnione funkcje: prodziekan Wydziału Humanistycznego 1968-1969, dziekan Wydziału Humanistycznego 1971-1972, prorektor ds. Ogólnych 1984-1987, dyrektor Instytutu Filologii Polskiej 1987-1990, kierownik Katedry Literatury Polskiej XX wieku 1993-2003 Osiągnięcia: Nagroda im. Kazimierza Wyki 1987

Bursztyńska Halina

  Dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo Praca na UP (WSP, AP) w latach: 1986-2005 Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Filologii Polskiej   Bibliografia   1965 Bursztyńska Halina. W: Tyrowicz Marian [et al.] (kom. red.), Wyższa Szkoła Pedagogiczna w pierwszym piętnastoleciu rozwoju: 1946-1961, Kraków, 1965, s. 153, 344.  1996 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników