Andrusiewicz Piotr

  Dyscyplina naukowa: nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauka o informacji Praca na UP w latach: 2016- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Nauk o Informacji Pełnione funkcje: przewodniczący Zespołu ds. przechowywania efektów kształcenia/baz danych   Bibliografia   2001 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków,

Bańdo Adam

  Dyscypliny naukowe: bibliologia, informacja naukowa Praca na UP (WSP, AP) w latach: 1993- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Nauk o Informacji   Bibliografia   2001 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2001. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się

Bar-Święch Irena

  Dyscyplina naukowa: bibliotekoznawstwo   Bibliografia   1972 Berbelicki Władysław, Irena Bar, „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej”, 1972, nr 1-2, s.153-154.  1980 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. T. 3 ; T. 5-6, Kraków, 1980 ; 1989-1996.  1986 Kto jest kim w bibliotekarstwie i informacji naukowej: Irena Bar-Święch,

Batorowska Hanna

  Dyscyplina naukowa: bibliotekoznawstwo i informacja naukowa Praca w UP (WSP, AP) w latach: 1980- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Instytut Nauk o Informacji, Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Pełnione funkcje: kierownik Katedry Bezpieczeństwa Informacyjnego i Medialnego   Bibliografia   1989 [Publikacje]. W:

Bauer Zbigniew

  Dyscyplina naukowa: filologia polska, medioznawstwo Praca na UP (WSP, AP) w latach: 1991-2014 Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Filologii Polskiej   Bibliografia   1996 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. T. 6-7, Kraków, 1996-2003. 2001 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej

Bryl Napoleon

  Dyscyplina naukowa:nauki o komunikacji społecznej i mediach Praca na UP w latach: -2021 Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Nauk o Informacji   Bibliografia   2018 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2018. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się elektronicznie –

Buczyńska-Łaba Justyna

  Praca na UP (WSP, AP) w latach: 2009- Jednostka organizacyjna uczelni: Biblioteka Polonistyki i Informacji Naukowej   Bibliografia   2010 Grzywacz Halina, Buczyńska-Łaba Justyna, Dobra robota … : czyli uwagi o pracy Biblioteki Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UP, „Konspekt”, 2010, nr 2 (35), s. 30-36.  [Publikacje]. W: Bibliografia

Bujak Jan

  Dyscyplina naukowa: prasoznawstwo Praca na UP (WSP, AP) w latach: 1976-2000 Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Filologii Polskiej   Bibliografia   1984 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. T. 4-7, Kraków, 1984-2003.  1997 Bujak Jan; rozm. Skowroński Janusz, Zapisano nas do Polski: wywiad. Cz. 1-2, „Przegląd

Burkot Irena

  Dyscyplina naukowa: bibliotekoznawstwo i informacja naukowa Praca na UP (AP, WSP) w latach): 1958-2002 Jednostka organizacyjna uczelni: Biblioteka Główna Pełnione funkcje: dyrektor Biblioteki Głównej 1978-1983    Bibliografia   1965 Burkot Irena. W: Tyrowicz Marian [et al.] (kom. red.), Wyższa Szkoła Pedagogiczna w pierwszym piętnastoleciu rozwoju: 1946-1961, Kraków, 1965, s.

Chełstowski Edward

  Dyscyplina naukowa: bibliotekoznawstwo, informacja naukowa Praca na WSP w latach: 1964-1978 Jednostka organizacyjna uczelni: Biblioteka Główna, Zakład Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Pełnione funkcje: dyrektor Biblioteki Głównej 1964-1978, kierownik Studium Bibliotekarskiego   Bibliografia   1970 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. T. 1-4; T. 6-7, Kraków,

Chudziński Edward

  Dyscypliny naukowe: literaturoznawstwo, prasoznawstwo Praca na UP (WSP, AP) w latach: 1963-2005 Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Filologii Polskiej Pełnione funkcje: kierownik Studium Dziennikarskiego   Bibliografia   1965 Chudziński Edward. W: Tyrowicz Marian [et al.] (kom. red.), Wyższa Szkoła Pedagogiczna w pierwszym piętnastoleciu rozwoju: 1946-1961, Kraków, 1965, s. 294.  1970

Ciesielska-Kruczek Renata

  Dyscyplina naukowa: bibliotekoznawstwo i informacja naukowa Praca na UP (WSP, AP) w latach: 1997- Jednostka organizacyjna uczelni: Biblioteka Instytutu Neofilologii – Sekcja Angielska, Biblioteka Filologii Angielskiej Pełnione funkcje: kierownik Biblioteki Instytutu Neofilologii – Sekcja Angielska, kierownik Biblioteki Filologii Angielskiej   Bibliografia   2004 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu

Cołbecka Monika

  Dyscyplina naukowa: archiwistyka Praca na UP w latach: 2019- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Historii i Archiwistyki   Bibliografia   2019 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2019. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się elektronicznie – zobacz wykaz » 2020

Czerni Irena

  Dyscyplina naukowa: bibliotekoznawstwo i informacja naukowa Jednostka organizacyjna uczelni: Biblioteka Główna   Bibliografia   1972 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. T. 2-3, Kraków, 1972-1980. 2015 Bułat Barbara, Irena Czerni (1922-2015), „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej”, 2015, R. LXV, s. 265-275. Irena Czerni: Nekrologi, Nekrologi.net, 2015, http://www.nekrologi.net/nekrologi/irena-czerni/41170925

Dróżdż Andrzej

  Dyscyplina naukowa: bibliotekoznawstwo i informacja naukowa Praca na UP (WSP, AP) w latach: 1997-2015 Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa     Bibliografia   2000 Czubała Henryk, Zdanie długie jak oddech, „Konspekt”, 2000, nr 5, s. 97.  2001 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji