Bar-Święch Irena

 

Dyscyplina naukowa: bibliotekoznawstwo

 

Bibliografia

 

Przejdź do publikacji z roku...

1972

 • Berbelicki Władysław, Irena Bar, „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej”, 1972, nr 1-2, s.153-154. 

1980

 • [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. T. 3 ; T. 5-6, Kraków, 1980 ; 1989-1996. 

1986

 • Kto jest kim w bibliotekarstwie i informacji naukowej: Irena Bar-Święch, „Poradnik Bibliotekarza”, 1986, nr 7-8, s. 25.

1988

 • Kuźmińska Krystyna, Laureaci Nagrody im. Heleny Radlińskiej za wybitne osiągnięcia w dziedzinie bibliotekoznawstwa i bibliotekarstwa w roku 1988: nagrody I stopnia: doc. dr hab. Irena Bar-Święch, „Poradnik Bibliotekarza”, 1988, nr 10/11, s. 19-20. 

1989

 • Bar-Święch Irena, Prace z nauki o książce, bibliotekoznawstwa i dziedzin pokrewnych (w wyborze): autobibliografia [od 1933 do 1988], „Przegląd Biblioteczny”, 1989, nr 3, s. 218-221.
 • Bar-Święch Irena; rozm. Sordylowa Barbara, Wójcik Władysława, Wywiad z doc. dr hab. Ireną Bar-Święch bibliotekoznawcą, nestorem bibliotekarstwa polskiego, „Przegląd Biblioteczny”, 1989, nr 3, s. 209-217.
 • Sordylowa Barbara, Wójcik Władysława, Życiorys doc. dr hab. Ireny Bar-Święch, „Przegląd Biblioteczny”, 1989, nr 3, s. 217-218. 

1990

 • Bar-Święch Irena, W dawnej Jagiellonce, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Prace Bibliotekoznawcze”, 1990, z. 5, s. 243-275.

1997

 • Jarowiecki Jerzy, Irena Bar-Święch (1909-1997), „Przegląd Biblioteczny”, 1997, z. 4, s. 460-465.
 • Sordylowa Barbara, Wspominam Irenę Bar-Święch, „Przegląd Biblioteczny”, 1997, nr 4, s. 464-465. 

1998

 • Jarowiecki Jerzy, Żegnamy Irenę z Turowskich Bar-Święch (21 I 1909 – 11 X 1997), „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Prace Bibliotekoznawcze”, 1998, z. 9, s. 209-213.
 • Sienkiewiczowa Anna, Irena Bar, „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej”, 1998, nr 1-2, s. 283-288. 

2001

 • Bogołębska Barbara, Barowa-Święchowa Irena Zofia z Turowskich. W: Starnawski Jerzy (red.), Słownik badaczy literatury polskiej. T. 4, Łódź, 2001, s. 13-14. 

2004

 • Wójcik Władysława, Wspomnienie o Irenie Bar-Święchowej, „Konspekt”, 2004, nr 19, s. 122-123. 

2006

 • Irena Bar-Święch. W: Hampel Józef, Kiryk Feliks, Pietrzkiewicz Iwona (red.), Leksykon Profesorów Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej 1946-2006, Kraków, 2006, s. 20-21.

2017

 • Tytko Marek Mariusz, Święch-Barowa z Turowskich (Turowska-Barowa, Barowa, Bar-Święch) Irena Zofia. W: Romanowski Andrzej (red.), Polski Słownik Biograficzny. T. 51, Warszawa, 2017, s. 417-419.