Baran Andrzej

  Dyscyplina naukowa: astronomia Praca na UP (WSP, AP) w latach: 2001- Jednostka organizacyjna uczelni: Katedra Astronomii i Obserwatorium Astronomiczne na Suhorze Pełnione funkcje: dyrektor Instytutu Fizyki 2017-   Bibliografia   2003 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2003. – Od 2001 r. rejestracja

Flin Piotr

  Dyscyplina naukowa: astronomia Pełnione funkcje: kierownik Pracowni Fundamentalnych Problemów Fizyki 1992-1995   Bibliografia   2002 Judycki Zbigniew, Siwek Józef, Kto jest kim w Kielcach: informator biograficzny. T. 1, Toruń, 2002, s. 52-53. 2007 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2007. – Od 2001 r. rejestracja

Kordylewski Kazimierz

  Dyscyplina naukowa: astronomia   Bibliografia   1965 Kordylewski Kazimierz. W: Tyrowicz Marian [et al.] (kom. red.), Wyższa Szkoła Pedagogiczna w pierwszym piętnastoleciu rozwoju: 1946-1961, Kraków, 1965, s. 54, 293.  1970 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. T. 1, Kraków, 1970, s. 204.  1976 Kordylewski Kazimierz;

Kreiner Jerzy Marek

  Dyscyplina naukowa: astronomia Praca na UP (WSP, AP) w latach: 1982-2013 Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Fizyki Pełnione funkcje: prodziekan Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Technicznego 1983-1990, prorektor 1990-1996, dyrektor Instytutu Fizyki, kierownik Katedry Astronomii   Bibliografia   1986 Jerzy Marek Kreiner. W: Kiryk Feliks (oprac.), Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w

Krzesiński Jerzy

  Dyscyplina naukowa: astronomia Praca na UP (AP, WSP) w latach: 1987- Jednostka organizacyjna uczelni: Katedra Astronomii i Obserwatorium Astronomiczne na Suhorze   Bibliografia   2001 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2001. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa

Şener Huri Tuğça

  Dyscyplina naukowa: astrofizyka Praca na UP w latach: 2019-2020 Jednostka organizacyjna uczelni: Katedra Astronomii i Obserwatorium Astronomiczne na Suhorze   Bibliografia   2019 Şener Huri Tuğça; rozm. Bardakcı Hilal, Ay Dede masallarının ideallerine ışık tuttuğu astrofizikçi; Tuğça Şener, Bilimma, 2019, https://www.bilimma.com/ay-dede-masallarinin-ideallerine-isik-tuttugu-astrofizikci-tugca-sener/ [dostęp: 2019-11-15].

Stachowski Grzegorz

  Dyscyplina naukowa: astronomia Praca na UP (AP) w latach: 2000- Jednostka organizacyjna uczelni: Katedra Astronomii i Obserwatorium Astronomiczne na Suhorze   Bibliografia   2001 [Publikacje] W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2001. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się elektronicznie – zobacz