Albińska Ewa

  Dyscypliny naukowe: ochrona środowiska, socjologia Praca na UP w latach: 2019- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Filozofii i Socjologii   Bibliografia   2018 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2018. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się elektronicznie – zobacz wykaz

Albrycht Marzena

  Dyscyplina naukowa: biologia Praca na UP (WSP, AP) w latach: 2013- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Biologii   Bibliografia   2009 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2009. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się elektronicznie – zobacz wykaz

Bajgier-Kowalska Małgorzata

  Dyscyplina naukowa: geografia fizyczna Praca na UP (WSP, AP) w latach: 1987-2011 Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Geografii   Bibliografia   1996 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. T. 6-7, Kraków, 1996-2003. 1998 Sprawozdanie z pracy Instytutu Geografii [za lata 1997-2005], Kraków, 1998-2006. 2001 [Publikacje]. W:

Barabasz-Krasny Beata

  Dyscyplina naukowa: botanika Praca na UP (AP, WSP) w latach: 1996- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Biologii   Bibliografia   2000 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2000. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się elektronicznie – zobacz wykaz » 2021

Baran Andrzej

  Dyscyplina naukowa: astronomia Praca na UP (WSP, AP) w latach: 2001- Jednostka organizacyjna uczelni: Katedra Astronomii i Obserwatorium Astronomiczne na Suhorze Pełnione funkcje: dyrektor Instytutu Fizyki 2017-   Bibliografia   2003 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2003. – Od 2001 r. rejestracja

Baran Mirosław

  Dyscyplina naukowa: matematyka Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Matematyki   Bibliografia   2014 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2014. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się elektronicznie – zobacz wykaz » 2015 Mirosław Baran, Katedra Zastosowań Matematyki. Uniwersytet Rolniczy w

Barańska Barbara

  Dyscyplina naukowa: matematyka Praca na UP w latach: 2015- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Matematyki   Bibliografia   2013 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2013. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się elektronicznie – zobacz wykaz » 2021 Mgr Barbara

Barański Feliks

  Dyscyplina naukowa: matematyka Praca w WSP w latach: 1957-1979 Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Matematyki   Bibliografia   2005 Dostojny jubilat, „Dziennik Polski”, 19 maja 2005, https://dziennikpolski24.pl/dostojny-jubilat/ar/1535252 [dostęp: 2020-05-14]. 2006 Feliks Barański. W: Hampel Józef, Kiryk Feliks, Pietrzkiewicz Iwona (red.), Leksykon Profesorów Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej 1946-2006, Kraków, 2006,

Baster-Grząślewicz Maria

  Dyscyplina naukowa: fizyka, sztuka Praca na UP (WSP, AP) w latach: 1972- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Fizyki   Bibliografia   1989 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. T. 5-7, Kraków, 1989-2003. 2001 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,

Bąk Krzysztof

  Dyscypliny naukowe: geografia, geologia Praca na UP (WSP, AP) w latach: 1987- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Geografii Pełnione funkcje: kierownik Zakładu Geologii, dyrektor Instytutu Geografii 2015- , kierownik Katedry Geologii, Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku   Bibliografia   1996 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w

Bieda Franciszek

  Dyscyplina naukowa: geologia Praca w WSP w latach: 1947-1951 Pełnione funkcje: w latach 1948-51 – dziekan Wydziału Przyrodniczo-Geograficznego WSP   Bibliografia   1965 Bieda Franciszek. W: Tyrowicz Marian [et al.] (kom. red.), Wyższa Szkoła Pedagogiczna w pierwszym piętnastoleciu rozwoju: 1946-1961, Kraków, 1965, s. 53. 1970 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji

Bielczyk Urszula

  Dyscyplina naukowa: biologia Praca na UP w latach: 2007-2012 Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Biologii Pełnione funkcje: kierownik Zakładu Botaniki   Bibliografia   2002 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2002. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się elektronicznie

Bieniek Piotr

  Dyscyplina naukowa: chemia Praca na UP w latach: 1996- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Biologii Osiągnięcia: laureat wielu krajowych i międzynarodowych konkursów fotograficznych   Bibliografia   2001 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2001. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników

Binkowski Łukasz

  Dyscyplina naukowa: ekologia Praca na UP w latach: 2012- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Biologii Pełnione funkcje: zastępca dyrektora Instytutu Biologii 2017-   Bibliografia   2007 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2007. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa

Birkenmajer Krzysztof

  Dyscyplina naukowa: geologia   Bibliografia   1961 Birkenmajer Krzysztof, Pod znakiem białego niedźwiedzia, Warszawa, 1961. 1965 Birkenmajer Krzysztof. W: Tyrowicz Marian [et al.] (kom. red.), Wyższa Szkoła Pedagogiczna w pierwszym piętnastoleciu rozwoju: 1946-1961, Kraków, 1965, s. 83. 1970 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. T. 1,