Albrycht Marzena

  Dyscyplina naukowa: biologia Praca na UP (WSP, AP) w latach: 2013- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Biologii   Bibliografia   2009 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2009. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się elektronicznie – zobacz wykaz

Bajgier-Kowalska Małgorzata

  Dyscyplina naukowa: geografia fizyczna Praca na UP (WSP, AP) w latach: 1987-2011 Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Geografii   Bibliografia   1996 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. T. 6-7, Kraków, 1996-2003. 1998 Sprawozdanie z pracy Instytutu Geografii [za lata 1997-2005], Kraków, 1998-2006. 2001 [Publikacje]. W:

Baran Andrzej

  Dyscyplina naukowa: astronomia Praca na UP (WSP, AP) w latach: 2001- Jednostka organizacyjna uczelni: Katedra Astronomii i Obserwatorium Astronomiczne na Suhorze Pełnione funkcje: dyrektor Instytutu Fizyki 2017-   Bibliografia   2003 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2003. – Od 2001 r. rejestracja

Barański Feliks

  Dyscyplina naukowa: matematyka Praca w WSP w latach: 1957-1979 Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Matematyki   Bibliografia   2005 Dostojny jubilat, „Dziennik Polski”, 19 maja 2005, https://dziennikpolski24.pl/dostojny-jubilat/ar/1535252 [dostęp: 2020-05-14]. 2006 Feliks Barański. W: Hampel Józef, Kiryk Feliks, Pietrzkiewicz Iwona (red.), Leksykon Profesorów Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej 1946-2006, Kraków, 2006,

Baster-Grząślewicz Maria

  Dyscyplina naukowa: fizyka, sztuka   Bibliografia   1989 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. T. 5-7, Kraków, 1989-2003. 2001 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2001. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się elektronicznie

Bąk Krzysztof

  Dyscypliny naukowe: geografia, geologia Praca na UP (WSP, AP) w latach: 1987- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Geografii Pełnione funkcje: kierownik Zakładu Geologii, dyrektor Instytutu Geografii 2015-, kierownik Katedry Geologii   Bibliografia   1996 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. T. 6-7, Kraków, 1996-2003.  1998 Sprawozdanie

Bieda Franciszek

  Dyscyplina naukowa: geologia Praca w WSP w latach: 1947-1951 Pełnione funkcje: w latach 1948-51 – dziekan Wydziału Przyrodniczo-Geograficznego WSP   Bibliografia   1965 Bieda Franciszek. W: Tyrowicz Marian [et al.] (kom. red.), Wyższa Szkoła Pedagogiczna w pierwszym piętnastoleciu rozwoju: 1946-1961, Kraków, 1965, s. 53. 1970 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji

Bielczyk Urszula

  Dyscyplina naukowa: biologia Praca na UP w latach: 2007-2012 Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Biologii Pełnione funkcje: kierownik Zakładu Botaniki   Bibliografia   2002 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2002. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się elektronicznie

Bieniek Piotr

  Dyscyplina naukowa: chemia Praca na UP w latach: 1996- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Biologii Osiągnięcia: laureat wielu krajowych i międzynarodowych konkursów fotograficznych   Bibliografia   2001 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2001. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników

Binkowski Łukasz

  Dyscyplina naukowa: ekologia Praca na UP w latach: 2012- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Biologii Pełnione funkcje: zastępca dyrektora Instytutu Biologii ds. Nauki 2017-   Bibliografia   2007 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2007. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego

Birkenmajer Krzysztof

  Dyscyplina naukowa: geologia   Bibliografia   1961 Birkenmajer Krzysztof, Pod znakiem białego niedźwiedzia, Warszawa, 1961. 1965 Birkenmajer Krzysztof. W: Tyrowicz Marian [et al.] (kom. red.), Wyższa Szkoła Pedagogiczna w pierwszym piętnastoleciu rozwoju: 1946-1961, Kraków, 1965, s. 83. 1970 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. T. 1,

Błasiak Władysław

  Dyscyplina naukowa: fizyka Praca na UP (WSP, AP) w latach: 1977-2015 Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Fizyki Pełnione funkcje: prodziekan Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Technicznego 1990-1993   Bibliografia   1984 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. T. 4-7, Kraków, 1984-2003.  2001 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im.

Boczek Jan

  Dyscyplina naukowa: entomologia   Bibliografia   1997 Kropczyńska-Linkiewicz Danuta, Prof. dr hab. Jan Boczek Doktorem Honoris Causa SGGW w Warszawie, „Ochrona Roślin”, 1997, nr 9, s. 21-22. 2001 Bunalski Marek, Lipa Jerzy J., Nowacki Janusz (red,), Almanach entomologów polskich XX wieku: Boczek Jan, prof. dr hab, DHC, „Wiadomości Entomologiczne”, 2001, T.

Borelowski Zbigniew

  Dyscyplina naukowa: fizyka Praca na UP (WSP, AP) w latach: 1972- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Fizyki   Bibliografia   1980 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. T. 3-7, Kraków, 1980-2003.  1986 Zbigniew Borelowski. W: Kiryk Feliks (oprac.), Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w

Brydak Dobiesław

  Dyscyplina naukowa: matematyka Praca na UP (WSP, AP) w latach: 1956-2005 Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Matematyki   Bibliografia   1965 Brydak Dobiesław. W: Tyrowicz Marian [et al.] (kom. red.), Wyższa Szkoła Pedagogiczna w pierwszym piętnastoleciu rozwoju: 1946-1961, Kraków, 1965, s. 107.  1970 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły