Bursiewicz Natalia

  Dyscypliny naukowe: historia sztuki, iberystyka Praca na UP w latach: 2017- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Historii i Archiwistyki   Bibliografia   2018 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2018. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się elektronicznie – zobacz wykaz

Jarosz Ewelina

  Dyscyplina naukowa: historia sztuki Praca na UP w latach: 2020- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Filologii Polskiej   Bibliografia   2020 Dr Ewelina Jarosz, Instytut Filologii Polskiej. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 2020, https://ifp.up.krakow.pl/pracownicy-up/jarosz/ [dostęp: 2021-03-04]. [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2020. – Od

Kolenda Karolina

  Dyscyplina naukowa: historia sztuki Praca na UP w latach: 2015- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Sztuki Mediów Pełnione funkcje: kierownik Katedry Nauk o Sztuce   Bibliografia   2015 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2015. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa

Krasnowolski Bogusław

  Dyscyplina naukowa: historia sztuki Praca na UP (AP) w latach: 2001-2013 Jednostka organizacyjna uczelni: Katedra Teorii Sztuki i Edukacji Artystycznej   Bibliografia   2001 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2001. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się

Markiewicz Miłosz

  Dyscyplina naukowa: historia sztuki, kulturoznawstwo Praca na UP w latach: 2020- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Sztuki Mediów   Bibliografia   2018 Miłosz Markiewicz, Encyklopedia Teatru Polskiego, 2018, http://www.encyklopediateatru.pl/osoby/84616/milosz-markiewicz# [dostęp: 2021-06-28]. 2019 Miłosz Markiewicz, Filmpolski.pl, 2019, https://filmpolski.pl/fp/index.php?osoba=11129897 [dostęp: 2021-06-28]. 2020 Miłosz Markiewicz, Instytut Sztuki Mediów. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 2020,

Piskorz Artur

  Dyscypliny naukowe: filmoznawstwo, filologia angielska Praca na UP (AP) w latach: 2005- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Neofilologii, Instytut Filologii Angielskiej   Bibliografia   2007 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2007. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się elektronicznie –

Płonka Mirosław

  Dyscyplina naukowa: historia sztuki Praca na UP w latach: 2020- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Historii i Archiwistyki   Bibliografia   2017 Gancarz Bogdan, Uniwersalna lokalność, „Gość Krakowski”, 2017, nr 23, https://krakow.gosc.pl/doc/3948867.Uniwersalna-lokalnosc [dostęp: 2021-03-16]. W laboratorium uczuć, Beskidzka24.pl, 2017, https://beskidzka24.pl/w-laboratorium-uczuc/ [dostęp: 2021-03-16]. 2020 Mgr Mirosław Płonka, Instytut Historii i Archiwistyki.

Rożek Michał

  Dyscyplina naukowa: historia sztuki   Bibliografia   1980 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. T. 3-6, Kraków, 1980-2003. 1982 Warzecha Andrzej, Michał Rożek, „Dziennik Polski”, 1982, nr 39.  1986 Michał Rożek. W: Kiryk Feliks (oprac.), Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w

Siatka Krzysztof

  Dyscyplina naukowa: historia sztuki Praca na UP w latach: 2014- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Sztuki Mediów   Bibliografia   2015 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2015. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się elektronicznie – zobacz wykaz » 2020

Solewski Rafał

  Dyscyplina naukowa: nauki o sztuce Praca na UP w latach: 2001- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Sztuki Mediów   Bibliografia   2001 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2001. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się elektronicznie – zobacz wykaz » 2020

Stano Bernadeta

  Dyscyplina naukowa: historia sztuki Praca na UP (WSP, AP) w latach: 1998- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Sztuki Mediów   Bibliografia   2001 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2001. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się elektronicznie –

Wójcik Agata

  Dyscyplina naukowa: historia sztuki Praca na UP w latach: 2013- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Sztuki Mediów   Bibliografia   2013 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2013. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się elektronicznie – zobacz wykaz » 2020