Bursiewicz Natalia

  Dyscypliny naukowe: historia sztuki, iberystyka Praca na UP w latach: 2017- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Historii i Archiwistyki   Bibliografia   2018 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2018. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się elektronicznie – zobacz wykaz

Krasnowolski Bogusław

  Dyscyplina naukowa: historia sztuki Praca na UP (AP) w latach: 2001-2013   Bibliografia   2001 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2001. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się elektronicznie – zobacz wykaz » 2005 Bogusław Krasnowolski, „Annales

Rożek Michał

  Dyscyplina naukowa: historia sztuki   Bibliografia   1980 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. T. 3-6, Kraków, 1980-2003. 1982 Warzecha Andrzej, Michał Rożek, „Dziennik Polski”, 1982, nr 39.  1986 Michał Rożek. W: Kiryk Feliks (oprac.), Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w

Stano Bernadeta

  Dyscyplina naukowa: historia sztuki Praca na UP (WSP, AP) w latach: 1998-   Bibliografia   2001 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2001. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się elektronicznie – zobacz wykaz » 2003 [Publikacje]. W: