Cáceres Sztorc Ágata

  Dyscyplina naukowa: iberystyka Praca na UP w latach: 2019-  Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Filologii Hiszpańskiej   Bibliografia   2017 Dr Ágata Cáceres Sztorc, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, 2017, https://www.wsf.edu.pl/o-uczelni,agata_caceres_sztorc.xml [dostęp: 2021-02-05]. 2020 Dr Ágata Cáceres Sztorc, Instytut Filologii Hiszpańskiej. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 2020,  https://ifh.up.krakow.pl/pracownicy-up/caceres_sztorc/ [dostęp: 2021-02-05].

Kantor Ryszard

  Dyscypliny naukowe: etnologia, antropologia kultury Praca na UP (AP) w latach: 2006-2010 Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Filozofii i Socjologii   Bibliografia   2006 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2006. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się elektronicznie

Keating Marzena

  Dyscypliny naukowe: historia, filologia angielska, nauki o kulturze i religii Praca na UPO w latach: 2019- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Neofilologii, Instytut Filologii Angielskiej   Bibliografia   2021 Dr Marzena Keating, Instytut Filologii Angielskiej. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 2021, https://anglistyka.up.krakow.pl/wp-content/uploads/sites/31/2021/02/Marzena-Keating-UP.pdf ; https://anglistyka.up.krakow.pl/pracownicy-up/keating/ [dostęp: 2021-07-16].

Kosek Jakub

  Dyscypliny naukowe: kulturoznawstwo, nauki o mediach Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Filologii Polskiej   Bibliografia   2015 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2015. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się elektronicznie – zobacz wykaz » 2020 Dr Jakub Kosek, Instytut

Markiewicz Miłosz

  Dyscyplina naukowa: historia sztuki, kulturoznawstwo Praca na UP w latach: 2020- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Sztuki Mediów   Bibliografia   2018 Miłosz Markiewicz, Encyklopedia Teatru Polskiego, 2018, http://www.encyklopediateatru.pl/osoby/84616/milosz-markiewicz# [dostęp: 2021-06-28]. 2019 Miłosz Markiewicz, Filmpolski.pl, 2019, https://filmpolski.pl/fp/index.php?osoba=11129897 [dostęp: 2021-06-28]. 2020 Miłosz Markiewicz, Instytut Sztuki Mediów. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 2020,

Półtorak Arkadiusz

  Dyscyplina naukowa: kulturoznawstwo Praca na UP w latach: 2019-2021 Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Sztuki Mediów   Bibliografia   2019 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2019. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się elektronicznie – zobacz wykaz » 2020 Arkadiusz

Stawiński Piotr

  Dyscypliny naukowe: religioznawstwo, socjologia religii Praca na UP w latach: 2012- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Filozofii i Socjologii Pełnione funkcje: kierownik Katedry Socjologii Religii   Bibliografia   2012 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2012. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników

Stoch Magdalena

  Dyscypliny naukowe: kulturoznawstwo, nauki o mediach Praca na UP w latach: 2013- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Filologii Polskiej Pełnione funkcje: Pełnomocnik Rektora ds. Równego Traktowania, zastępca dyrektora Instytutu Filologii Polskiej 2020-   Bibliografia   2013 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2013. –

Ślósarz Anna

  Dyscypliny naukowe: literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, nauki o komunikowaniu społecznym i mediach, pedagogika, sztuki filmowe i teatralne Praca na UP (AP) w latach: 2005- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Filologii Polskiej   Bibliografia   2005 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2005.

Ziółkowska-Weiss Kamila

  Dyscypliny naukowe: geografia, kulturoznawstwo Praca na UP w latach: 2012-  Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Geografii Pełnione funkcje: zastępca redaktora naukowego czasopisma „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica”, przedstawiciel nauk społecznych w Radzie Bibliotecznej UP 2017-2024   Bibliografia   2011 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej