Kantor Ryszard

  Dyscypliny naukowe: etnologia, antropologia kultury Praca na UP (AP) w latach: 2006-2010 Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Filozofii i Socjologii   Bibliografia   2006 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2006. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się elektronicznie

Kosek Jakub

  Dyscypliny naukowe: kulturoznawstwo, nauki o mediach Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Filologii Polskiej   Bibliografia   2015 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2015. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się elektronicznie – zobacz wykaz » 2020 Dr Jakub Kosek, Instytut

Stawiński Piotr

  Dyscypliny naukowe: religioznawstwo, socjologia religii Praca na UP w latach: 2012- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Filozofii i Socjologii Pełnione funkcje: kierownik Katedry Socjologii Religii   Bibliografia   2012 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2012. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników

Stoch Magdalena

  Dyscypliny naukowe: kulturoznawstwo, nauki o mediach Praca na UP w latach: 2013- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Filologii Polskiej Pełnione funkcje: Pełnomocnik Rektora ds. Równego Traktowania, zastępca dyrektora Instytutu Filologii Polskiej 2020-   Bibliografia   2013 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2013. –

Ziółkowska-Weiss Kamila

  Dyscypliny naukowe: geografia, kulturoznawstwo Praca na UP w latach: 2012-  Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Geografii   Bibliografia   2011 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2011. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się elektronicznie – zobacz wykaz » 2020 Dr