Jaeschke Andrzej

  Dyscyplina naukowa: nauki polityczne Praca na UP (WSP, AP) w latach: 1980- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Politologii Pełnione funkcje: dyrektor Instytutu Politologii   Bibliografia   1989 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. T. 5-7, Kraków, 1989-2003. 2000 Tyrański Władysław, Jaeschke Andrzej. W: Tyrański Władysław, Kto jest

Juszka Karol

  Dyscyplina naukowa: prawo Praca na UP w latach: 2016- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii   Bibliografia   2016 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2016. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się elektronicznie – zobacz

Juszka Kazimiera

  Dyscyplina naukowa: prawo Praca na UP w latach: 2017- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii   Bibliografia   2018 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2018. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się elektronicznie – zobacz

Weiss Ireneusz

  Urodzony w roku 1931. Nauczyciel akademicki, prawnik : prywatne prawo gospodarcze i prawo inwestycyjne. Wykładał ekonomię polityczną.   Bibliografia   1965 Weiss Ireneusz // W : Wyższa Szkoła Pedagogiczna w pierwszym piętnastoleciu rozwoju : 1946-1961 / [kom. red. Marian Tyrowicz et al.]. – Kraków : Wydaw. WSP, 1965. –