Kilian Stanisław

  Dyscyplina naukowa: nauki polityczne Praca w WSP (AP, UP) w latach: 1980- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Politologii   Bibliografia   1989 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. T. 5-7, Kraków, 1989-2003. 2001 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,

Kmak Małgorzata

  Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii   Bibliografia   2015 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2015. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się elektronicznie – zobacz wykaz ». 2018 Kmak Małgorzata; rozm. Wąs Monika, Urzędnik

Łakomy Henryk

  Dyscypliny naukowe: historia, politologia Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Politologii   Bibliografia   2001 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2001. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się elektronicznie – zobacz wykaz » 2010 Łaptos Józef, Henryk Łakomy (1941-2009),

Piasecki Andrzej

  Dyscyplina naukowa: politologia Praca na UP (AP, WSP) w latach: 2003- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Politologii, Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii   Bibliografia   2003 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2003. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa

Simlat Marek

  Nauczyciel akademicki ; politolog : teoria polityki, metodologia politologii ; instytucje integracji europejskiej.   Bibliografia   1996 [Publikacje] // W : Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie [za lata 1986 – 2000]. T. 6-7 / oprac. zespół prac. OIN BG. – Kraków : Wydaw. Naukowe, 1996-2003. –

Ślęzak Tadeusz

  Żył w latach 1948-2011. Nauczyciel akademicki ; specjalista z ekonomii, polityki  społecznej i gospodarczej.   Bibliografia   1980 [Publikacje] // W : Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie [za lata 1971-2000]. T. 3-7 / oprac. zespół prac. OIN BG. – Kraków : Wydaw. Naukowe, 1980-2003 [oprac. MB]

Śliwa Michał

  Dyscypliny naukowe: historia, nauki polityczne Praca na UP (WSP, AP) w latach: 1970- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Politologii Pełnione funkcje: kierownik Zakładu Nauk Politycznych 1976-1990, kierownik Katedry Historii Myśli Społecznej 1990-1999, prodziekan Wydziału Humanistycznego 1984-1990, prorektor 1996-1999, rektor 1999-2005 i 2008-2016   Bibliografia   1972 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji

Wic Władysław Jan

  Urodzony w roku 1944. Nauczyciel akademicki, historyk : dzieje myśli politycznej XIX i XX w., współczesne idee polityczne.   Bibliografia   1980 [Publikacje] // W : Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie [za lata 1971-1975 ; 1981-2000]. T. 3 ; T. 5-7 / oprac. zespół prac. OIN