Adamczyk Dariusz

  Dyscypliny naukowe: pedagogika, filozofia Praca na UP w latach: 2016- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Spraw Społecznych Pełnione funkcje: kierownik Katedry Profilaktyki Problemów Społecznych   Bibliografia   2016 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2016. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa

Adamek Irena

  Dyscyplina naukowa: pedagogika Praca na UP (WSP, AP) w latach: 1971-2012 Jednostka organizacyjna uczelni: Katedra Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej, Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej Pełnione funkcje: zastępca kierownika Katedry Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej 1993-1996, dyrektor Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej 2003-2012   Bibliografia   1980 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników

Aondo-Akka Grażyna

  Praca na UP (WSP, AP) w latach: 2014- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Pedagogiki Specjalnej   Bibliografia   2014 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2014. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się elektronicznie – zobacz wykaz » 2016

Banach Czesław

  Dyscyplina naukowa: pedagogika Praca na UP (WSP, AP) w latach: 1953-1963, 1985-1993 Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Nauk o Wychowaniu   Bibliografia   1965 Banach Czesław. W: Tyrowicz Marian [et al.] (kom. red.), Wyższa Szkoła Pedagogiczna w pierwszym piętnastoleciu rozwoju: 1946-1961, Kraków, 1965, s. 106. 1970 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji

Banach Marek

  Dyscyplina naukowa: pedagogika Praca na UP (WSP, AP) w latach: 1990- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Spraw Społecznych Pełnione funkcje: kierownik Katedry Profilaktyki Problemów Społecznych, prezes Towarzystwa Asystentów UP 1999-2019, wiceprezes Stowarzyszenia Pracowników i Absolwentów UP   Bibliografia   2001 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej

Baran Jadwiga Zofia

  Dyscyplina naukowa: surdopedagogika Jednostka organizacyjna uczelni: Zakład Pedagogiki Specjalnej, Katedra Pedagogiki Specjalnej Pełnione funkcje: kierownik Zakładu Pedagogiki Specjalnej 1974-1982, kierownik Katedry Pedagogiki Specjalnej 1982-1986    Bibliografia   1965 Baran Jadwiga Zofia. W: Tyrowicz Marian [et al.] (kom. red.), Wyższa Szkoła Pedagogiczna w pierwszym piętnastoleciu rozwoju: 1946-1961, Kraków, 1965, s.142. 

Baran Jolanta

  Dyscyplina naukowa: pedagogika specjalna Praca na UP (WSP, AP) w latach: 1986- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Pedagogiki Specjalnej Pełnione funkcje: kierownik Katedry Wspierania Rozwoju Osób z Niepełnosprawnością, zastępca dyrektora Instytutu Pedagogiki Specjalnej    Bibliografia   1996 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. T. 6-7, Kraków,

Berezowski Eustachy

  Dyscyplina naukowa: pedagogika   Bibliografia   1970 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. T. 1-5, Kraków, 1970-1989.  1978 Korpała Józef, Kraków jak ośrodek badawczy w zakresie andragogiki. W: Gołaszewski Tadeusz (red.), Teoria i praktyka upowszechniania kultury, Kraków, 1978, s. 89-104.  1983 Kaczor Stanisław, Doc. dr

Bębas Sylwester

  Dyscyplina naukowa: pedagogika Praca na UP w latach: 2015- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Spraw Społecznych   Bibliografia   2015 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2015. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się elektronicznie – zobacz wykaz » 2019 Dr

Białożyt Katarzyna

  Dyscyplina naukowa: pedagogika Praca na UP w latach: 2013- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Spraw Społecznych Pełnione funkcje: sekretarz naukowy Wydziału Pedagogiki i Psychologii 2020-2023   Bibliografia   2012 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2012. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników

Bizerski Tadeusz

  Dyscyplina naukowa: pedagogika Praca w WSP w latach: 1947-   Bibliografia   1965 Bizerski Tadeusz. W: Tyrowicz Marian [et al.] (kom. red.), Wyższa Szkoła Pedagogiczna w pierwszym piętnastoleciu rozwoju: 1946-1961, Kraków, 1965, s. 83.  1970 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. T. 1, Kraków, 1970. 

Bocharova Olena

  Dyscyplina naukowa: pedagogika Praca na UP w latach: 2019- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej   Bibliografia   2020 Dr hab. prof. UP Olena Bocharova, Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 2020, https://ippis.up.krakow.pl/pracownicy-up/bocharova/ [dostęp: 2020-09-08].

Bombińska-Domżał Anna

  Dyscyplina naukowa: pedagogika specjalna Praca na UP w latach: 2009- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Pedagogiki Specjalnej   Bibliografia   2009 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2009. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się elektronicznie – zobacz wykaz » 2020

Choma Władysław

  Dyscyplina naukowa: pedagogika   Bibliografia   1965 Choma Władysław. W: Tyrowicz Marian [at al.] (kom. red.), Wyższa Szkoła Pedagogiczna w pierwszym piętnastoleciu rozwoju: 1946-1961, Kraków, 1965, s. 85.  1970 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. T. 1; T. 3, Kraków, 1970; 1980. 1981 Wroński Tadeusz

Chymuk Maria

  Dyscyplina naukowa: pedagogika Praca na UP (WSP, AP) w latach: 1972-2006 Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Nauk o Wychowaniu   Bibliografia   1980 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. T. 3-7, Kraków, 1980-2003. 1994 Nowicki Andrzej, Incontri e ambiente in Maria Chymuk, „Presenza Taurisanese”, 1994, nr