Abramciów Rafał

  Dyscyplina naukowa: psychologia, filozofia Praca na UP (WSP, AP) w latach: 2008- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Psychologii Pełnione funkcje: p.o. dyrektora Instytutu Psychologii, dyrektor Instytutu Psychologii 2020-   Bibliografia   2008 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2008. – Od 2001

Adamczyk Dariusz

  Dyscypliny naukowe: pedagogika, filozofia Praca na UP w latach: 2016- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Spraw Społecznych Pełnione funkcje: kierownik Katedry Profilaktyki Problemów Społecznych   Bibliografia   2016 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2016. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa

Baran Magdalena

  Dyscyplina naukowa: filozofia Praca na UP w latach: 2019- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Filozofii i Socjologii   Bibliografia   2019 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2019. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się elektronicznie – zobacz wykaz » 2020

Dąbrowski Andrzej

  Dyscyplina naukowa: filozofia Praca na UP w latach: 2018- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Filozofii i Socjologii   Bibliografia   2018 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2018. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się elektronicznie – zobacz wykaz » 2020

Dybel Paweł

  Dyscyplina naukowa: filozofia XX w., literaturoznawstwo, psychoanaliza, teoria kultury Praca na UP w latach: 2015-2021 Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Filozofii i Socjologii   Bibliografia   2015 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2015. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa

Gadacz Tadeusz

  Dyscyplina naukowa: filozofia Praca na UP w latach: 2008-2017 Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Filozofii i Socjologii   Bibliografia   2005 Gadacz Tadeusz; rozm. Żakowski Jacek, Nędza humanistyki, „Polityka”, 12 grudnia 2005, https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/166201,1,nedza-humanistyki.read [dostęp: 2020-04-17]. 2006 Szubińska Katarzyna, Prof. Tadeusz Gadacz – filozof religii, Nauka w Polsce, 2006, http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C17352%2Cprof-tadeusz-gadacz-filozof-religii.html [dostęp:

Gałecki Jerzy

  Dyscyplina naukowa: filozofia   Bibliografia   1965 Gałecki Jerzy. W: Tyrowicz Marian [et al.], Wyższa Szkoła Pedagogiczna w pierwszym piętnastoleciu rozwoju: 1946-1961, Kraków, 1965, s. 137, 141.  2011 Burkot Stanisław, Jak się ongiś studiowało?. W: Budrewicz Tadeusz (oprac.), Uczelnia w mojej pamięci: kartki z dziejów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,

Gomułka Jakub

  Dyscyplina naukowa: filozofia Praca na UP w latach: 2017- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Filozofii i Socjologii   Bibliografia   2013 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2013. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się elektronicznie – zobacz wykaz » 2020

Gurba Krzysztof

  Dyscypliny naukowe: filozofia, nauka o mediach Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Spraw Społecznych   Bibliografia   2009 Krzysztof Gurba, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, 2009, http://old.sdp.pl/bez-kategorii/6783,krzysztof-gurba,1251885066 [dostęp: 2020-12-14]. 2018 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2018. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się

Gurczyńska-Sady Katarzyna

  Dyscyplina naukowa: filozofia Praca na UP w latach: 2011- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Filozofii i Socjologii Pełnione funkcje: kierownik Katedry Filozofii Kultury i Estetyki   Bibliografia   2010 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2010. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników

Hanuszkiewicz Wojciech

  Dyscyplina naukowa: filozofia Praca na UP w latach: 2009- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Filozofii i Socjologii   Bibliografia   2009 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2009. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się elektronicznie – zobacz wykaz » 2020

Haremska Katarzyna

  Praca na UP (AP, WSP) w latach: 2001- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Filozofii i Socjologii   Bibliografia   2001 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2001. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się elektronicznie – zobacz wykaz ».

Heflik Włodzimierz

  Dyscyplina naukowa: filozofia Praca na UP (WSP, AP) w latach: 1990- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Filozofii i Socjologii Pełnione funkcje: kierownik Katedry Filozofii Współczesnej   Bibliografia   2001 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2001. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników

Jakubczak Marzenna

  Dyscyplina naukowa: filozofia Praca na UP (AP) w latach: 2002- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Filozofii i Socjologii Pełnione funkcje: prodziekan ds. Nauki, Wydział Humanistyczny 2016-2019, przewodnicząca Rady Dyscypliny Filozofia 2019-   Bibliografia   2001 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2001. – Od