Abramciów Rafał

  Dyscyplina naukowa: psychologia, filozofia Praca na UP (WSP, AP) w latach: 2008- Jednostka organizacyjna uczelni: Katedra Psychologii Pełnione funkcje: p.o. dyrektora Instytutu Psychologii   Bibliografia   2008 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2008. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego

Dybel Paweł

  Dyscyplina naukowa: filozofia XX w., literaturoznawstwo, psychoanaliza, teoria kultury Praca na UP w latach: 2015- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Filozofii i Socjologii   Bibliografia   2015 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2015. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa

Gadacz Tadeusz

  Dyscyplina naukowa: filozofia Praca na UP w latach: 2008-2017 Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Filozofii i Socjologii   Bibliografia   2008 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2008. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się elektronicznie – zobacz wykaz

Gałecki Jerzy

  Dyscyplina naukowa: filozofia   Bibliografia   1965 Gałecki Jerzy. W: Tyrowicz Marian [et al.], Wyższa Szkoła Pedagogiczna w pierwszym piętnastoleciu rozwoju: 1946-1961, Kraków, 1965, s. 137, 141.  2011 Burkot Stanisław, Jak się ongiś studiowało?. W: Budrewicz Tadeusz (oprac.), Uczelnia w mojej pamięci: kartki z dziejów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,

Haremska Katarzyna

  Praca na UP (AP, WSP) w latach: 2001- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Filozofii i Socjologii   Bibliografia   2001 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2001. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się elektronicznie – zobacz wykaz ».

Kiszka Zygmunt

  Dyscypliny naukowe: geografia, filozofia   Bibliografia   1980 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. T. 3, Kraków, 1980. 2011 „Niebo gwiaździste nade mną i prawo moralne we mnie..” – Zygmunt Kiszka Nowohucianinem roku 2010, „Głos – Tygodnik Nowohucki”, 2011, http://www.glos-tn.krakow.pl/news.php?readmore=745 [dostęp: 2019-02-07].

Kłoczowski Paweł

  Praca na UP (AP) w latach: 2010- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Filozofii i Socjologii Pełnione funkcje: kierownik Katedry Filozofii Społecznej   Bibliografia   2010 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2010. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się

Krawczyńska-Zaucha Tatiana

  Dyscypliny naukowe: filozofia, zarządzanie Praca na UP w latach: 2019- Jednostka organizacyjna uczelni: Katedra Etyki Szczegółowej, Teorii Mediacji i Negocjacji   Bibliografia   2016 Tatiana Krawczyńska-Zaucha, HR Masters, 2016, https://hrpolska.pl/rozwoj/baza-specjalistow/specjalista_tatiana-krawczynska-zaucha.html [dostęp: 2019-11-13]. 2019 Kim jestem, SEDMO, 2019, https://sedmo.pl/kim-jestem/ [dostęp: 2019-11-13]. Krawczyńska-Zaucha Tatiana; rozm. Niedzieski Darek, Czy można być nieetycznym

Krupiński Janusz

  Praca na UP (AP, WSP) w latach: 2002- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Filozofii i Socjologii   Bibliografia   2001 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2001. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się elektronicznie – zobacz wykaz ». 2019

Majcherek Janusz Andrzej

  Dyscypliny naukowe: filozofia, socjologia Praca na UP (WSP, AP) w latach: 1986- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Filozofii i Socjologii Pełnione funkcje: dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii, kierownik Katedry Socjologii Kultury   Bibliografia   1996 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. T. 6-7, Kraków, 1996-2003.  2000

Misiek Józef

  Dyscyplina nauki: filozofia Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Filozofii i Socjologii   Bibliografia   2007 [Publikacje] W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2007. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się elektronicznie – zobacz wykaz » 2017 Józef Misiek, Encyklopedia Solidarności, 2017, http://www.encysol.pl/wiki/Józef_Misiek

Padoł Roman

  Dyscyplina naukowa: filozofia Pełnione funkcje: prodziekan Wydziału Humanistycznego 1987-1993   Bibliografia   1980 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. T. 3-7, Kraków, 1980-2003. 2001 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2001. – Od 2001 r. rejestracja dorobku

Pasenkiewicz Kazimierz

  Dyscyplina naukowa: filozofia   Bibliografia   1965 Pasenkiewicz Kazimierz. W: Tyrowicz Marian [et al.] (kom. red.), Wyższa Szkoła Pedagogiczna w pierwszym piętnastoleciu rozwoju: 1946-1961, Kraków, 1965, s. 140, s. 141. 1970 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. T. 1-3, Kraków, 1970-1980. 2006 Kazimierz Pasenkiewicz. W:

Sebesta Antonina

  Dyscyplina naukowa: filozofia Praca na UP (WSP, AP) w latach: 1978-2017 Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Filozofii i Socjologii   Bibliografia   1989 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. T. 5-7, Kraków, 1989-2003.  2001 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w

Snopek Jan

  Dyscyplina naukowa: filozofia Pełnione funkcje: wicedyrektor Międzywydziałowego Studium Nauk Społeczno-Politycznych   Bibliografia   1984 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. T. 4, Kraków, 1984. 2009 Śliwa Michał, Jak powstała politologia na Uczelni, „Konspekt”, 2009, nr 3-4(33), s. 8-12.  Wic Władysław, „40 lat minęło”, czyli reminiscencje