Abramciów Rafał

  Dyscyplina naukowa: psychologia, filozofia Praca na UP (WSP, AP) w latach: 2008- Jednostka organizacyjna uczelni: Katedra Psychologii Pełnione funkcje: p.o. dyrektora Instytutu Psychologii   Bibliografia   2008 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2008. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego

Baran Magdalena

  Dyscyplina naukowa: filozofia Jednostka organizacyjna uczelni: Katedra Filozofii Społecznej   Bibliografia   2019 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2019. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się elektronicznie – zobacz wykaz » 2020 Dr Magdalena M. Baran, Instytut Filozofii i

Dybel Paweł

  Dyscyplina naukowa: filozofia XX w., literaturoznawstwo, psychoanaliza, teoria kultury Praca na UP w latach: 2015- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Filozofii i Socjologii   Bibliografia   2015 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2015. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa

Gadacz Tadeusz

  Dyscyplina naukowa: filozofia Praca na UP w latach: 2008-2017 Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Filozofii i Socjologii   Bibliografia   2005 Gadacz Tadeusz; rozm. Żakowski Jacek, Nędza humanistyki, „Polityka”, 12 grudnia 2005, https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/166201,1,nedza-humanistyki.read [dostęp: 2020-04-17]. 2006 Szubińska Katarzyna, Prof. Tadeusz Gadacz – filozof religii, Nauka w Polsce, 2006, http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C17352%2Cprof-tadeusz-gadacz-filozof-religii.html [dostęp:

Gałecki Jerzy

  Dyscyplina naukowa: filozofia   Bibliografia   1965 Gałecki Jerzy. W: Tyrowicz Marian [et al.], Wyższa Szkoła Pedagogiczna w pierwszym piętnastoleciu rozwoju: 1946-1961, Kraków, 1965, s. 137, 141.  2011 Burkot Stanisław, Jak się ongiś studiowało?. W: Budrewicz Tadeusz (oprac.), Uczelnia w mojej pamięci: kartki z dziejów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,

Haremska Katarzyna

  Praca na UP (AP, WSP) w latach: 2001- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Filozofii i Socjologii   Bibliografia   2001 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2001. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się elektronicznie – zobacz wykaz ».

Kiszka Zygmunt

  Dyscypliny naukowe: geografia, filozofia   Bibliografia   1980 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. T. 3, Kraków, 1980. 2011 „Niebo gwiaździste nade mną i prawo moralne we mnie..” – Zygmunt Kiszka Nowohucianinem roku 2010, „Głos – Tygodnik Nowohucki”, 2011, http://www.glos-tn.krakow.pl/news.php?readmore=745 [dostęp: 2019-02-07].

Kłoczowski Paweł

  Praca na UP (AP) w latach: 2010- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Filozofii i Socjologii Pełnione funkcje: kierownik Katedry Filozofii Społecznej   Bibliografia   2010 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2010. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się

Krawczyńska-Zaucha Tatiana

  Dyscypliny naukowe: filozofia, zarządzanie Praca na UP w latach: 2019- Jednostka organizacyjna uczelni: Katedra Etyki Szczegółowej, Teorii Mediacji i Negocjacji   Bibliografia   2016 Tatiana Krawczyńska-Zaucha, HR Masters, 2016, https://hrpolska.pl/rozwoj/baza-specjalistow/specjalista_tatiana-krawczynska-zaucha.html [dostęp: 2019-11-13]. 2019 Kim jestem, SEDMO, 2019, https://sedmo.pl/kim-jestem/ [dostęp: 2019-11-13]. Krawczyńska-Zaucha Tatiana; rozm. Niedzieski Darek, Czy można być nieetycznym

Krupiński Janusz

  Praca na UP (AP, WSP) w latach: 2002- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Filozofii i Socjologii   Bibliografia   2001 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2001. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się elektronicznie – zobacz wykaz ». 2019

Łagowski Bronisław

  Dyscyplina naukowa: filozofia Praca na UP (WSP, AP) w latach: 1999-2008 Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Nauk Społecznych, Instytut Filozofii i Socjologii Pełnione funkcje: kierownik Katedry Filozofii Społecznej   Bibliografia   1996 Łagowski Bronisław; rozm. Chudziński Edward, Komorowski Adam, Rydzewski Włodzimierz, Nie chcę władzy nad lepszymi od siebie, „Zdanie”, 1996,

Majcherek Janusz Andrzej

  Dyscypliny naukowe: filozofia, socjologia Praca na UP (WSP, AP) w latach: 1986- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Filozofii i Socjologii Pełnione funkcje: dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii, kierownik Katedry Socjologii Kultury   Bibliografia   1996 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. T. 6-7, Kraków, 1996-2003.  2000

Misiek Józef

  Dyscyplina nauki: filozofia Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Filozofii i Socjologii   Bibliografia   2007 [Publikacje] W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2007. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się elektronicznie – zobacz wykaz » 2017 Józef Antoni Misiek, Krzyż Wolności i Solidarności.

Padoł Roman

  Dyscyplina naukowa: filozofia Pełnione funkcje: prodziekan Wydziału Humanistycznego 1987-1993   Bibliografia   1980 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. T. 3-7, Kraków, 1980-2003. 1999 Autobiogramy: […], Roman Padoł, […], „Ruch Filozoficzny”, 1999, nr 3/4, s. 429-544. 2001 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im.

Pasenkiewicz Kazimierz

  Dyscyplina naukowa: filozofia   Bibliografia   1965 Pasenkiewicz Kazimierz. W: Tyrowicz Marian [et al.] (kom. red.), Wyższa Szkoła Pedagogiczna w pierwszym piętnastoleciu rozwoju: 1946-1961, Kraków, 1965, s. 140, s. 141. 1970 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. T. 1-3, Kraków, 1970-1980. 1996 Pasenkiewicz Kazimierz, Jak zostałem