Baran Jolanta

 

Dyscyplina naukowa: pedagogika specjalna
Praca na UP (WSP, AP) w latach: 1986-
Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Pełnione funkcje: kierownik Katedry Wspierania Rozwoju Osób z Niepełnosprawnością, zastępca dyrektora Instytutu Pedagogiki Specjalnej 

 

Bibliografia

 

1996

  • [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. T. 6-7, Kraków, 1996-2003.

2001

  • [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2001. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się elektronicznie – zobacz wykaz »

2016

  • Buczek Agnieszka, Majewicz Piotr, Działalność naukowa pracowników Instytutu Pedagogiki Specjalnej, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Paedagogica”, 2016, nr 6, s. 100-110.
  • Dyduch Ewa, Działalność dydaktyczna Instytutu Pedagogiki Specjalnej, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Paedagogica”, 2016, nr 6, s. 92-99. 

2020