Krygowska Anna Zofia

  Dyscyplina naukowa: matematyka Praca na WSP w latach: 1950- Jednostka organizacyjna uczelni: Katedra Metodyki Nauczania Matematyki Osiągnięcia: doktor honoris causa Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie (17 października 1977 r.)   Bibliografia   1965 Krygowska Anna Zofia. W: Tyrowicz Marian [et al] (kom. red.), Wyższa Szkoła Pedagogiczna w pierwszym piętnastoleciu

Moszner Zenon

  Dyscyplina naukowa: matematyka Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Matematyki Pełnione funkcje: dziekan Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Technicznego 1965-1968; dyrektor Instytutu Matematyki 1975-1981, 1984-1987; rektor 1971-1975, 1981-1984 Osiągnięcia: doktor honoris causa Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie (11 maja 1996 r.)   Bibliografia   1965 Moszner Zenon. W: Tyrowicz Marian [et al.] (kom. red.), Wyższa

Nowakowski Jan

  Dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo Praca w WSP w latach: 1950-1978 Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Filologii Polskiej Pełnione funkcje: 1954-70 – kierownik Katedry; 1971-76 – kierownik Zakładu Literatury Polskiej; 1976-78 – dyrektor Instytutu; 1959-63 – dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Osiągnięcia: doktor honoris causa Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie (15 października 1985 r.)

Słowikowski Tadeusz

  Dyscyplina naukowa: historia Osiągnięcia: doktor honoris causa Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie (12 grudnia 1990 r.)   Bibliografia   1965 Słowikowski Tadeusz // W : Wyższa Szkoła Pedagogiczna w pierwszym piętnastoleciu rozwoju : 1946-1961 / [kom. red. Marian Tyrowicz et al.]. – Kraków : Wydaw. WSP, 1965. – s.

Tyrowicz Marian

  Dyscyplina naukowa: historia Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Historii Osiągnięcia: doktor honoris causa Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie (14 października 1988 r.)   Bibliografia   1965 Čtyřicet let věé činnosti / Zdeněk Šimeček // Novinářský Sborník. – R. 10, nr 4 (1965), s. 523 [oprac. MB] Marian Tyrowicz. – (Pisarze