Krygowska Anna Zofia

  Dyscyplina naukowa: matematyka Praca na WSP w latach: 1950- Jednostka organizacyjna uczelni: Katedra Metodyki Nauczania Matematyki Pełnione funkcje: kierownik Katedry Metodyki Nauczania Matematyki, kierownik Zakładu Dydaktyki Matematyki 1972-1974 Osiągnięcia: doktor honoris causa Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie (17 października 1977 r.)   Bibliografia   1965 Krygowska Anna Zofia. W:

Moszner Zenon

  Dyscyplina naukowa: matematyka Praca w WSP w latach: 1950- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Matematyki Pełnione funkcje: dziekan Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Technicznego 1965-1968; dyrektor Instytutu Matematyki 1975-1981, 1984-1987; rektor 1971-1975, 1981-1984 Osiągnięcia: doktor honoris causa Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie (11 maja 1996 r.)   Bibliografia   1965 Moszner Zenon. W: Tyrowicz

Nowakowski Jan

  Dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo Praca w WSP w latach: 1950-1978 Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Filologii Polskiej Pełnione funkcje: kierownik Katedry Literatury Polskiej 1954-1971, kierownik Zakładu Literatury Polskiej 1971-1976, dyrektor Instytutu Filologii Polskiej 1976-1978, dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego 1959-1963 Osiągnięcia: doktor honoris causa Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie (15 października 1985 r.)

Słowikowski Tadeusz

  Dyscyplina naukowa: historia Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Historii Osiągnięcia: doktor honoris causa Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie (12 grudnia 1990 r.)   Bibliografia   1965 Słowikowski Tadeusz. W: Tyrowicz Marian [et al.] (kom. red.), Wyższa Szkoła Pedagogiczna w pierwszym piętnastoleciu rozwoju: 1946-1961, Kraków, 1965, s. 74-75.  1970 [Publikacje]. W:

Tyrowicz Marian

  Dyscyplina naukowa: historia Praca w WSP w latach: 1955-1970 Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Historii Osiągnięcia: doktor honoris causa Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie (14 października 1988 r.)   Bibliografia   1965 Bednarski T. Z., Vědecké jubileum, „Slezský Sborník”, 1965, nr 2. Bieńkowski Wiesław (oprac.), Bibliografia prac Mariana Tyrowicza za