Abramciów Rafał

  Dyscyplina naukowa: psychologia, filozofia Praca na UP (WSP, AP) w latach: 2008- Jednostka organizacyjna uczelni: Katedra Psychologii   Bibliografia   2008 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2008. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się elektronicznie – zobacz

Borowiec Antoni

  Dyscyplina naukowa: psychologia Praca na UP (WSP, AP) w latach: 1968-2010 Jednostka organizacyjna uczelni: Katedra Psychologii   Bibliografia   1980 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. T. 3-7, Kraków, 1980-2003.  2001 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków,

Cieszyńska Jadwiga

  Dyscypliny naukowe: psychologia, logopedia Praca na UP (WSP, AP) w latach: 1994- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Filologii Polskiej   Bibliografia   2001 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2001. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się elektronicznie –

Franczyk Jan

  Praca na UP (AP, WSP) w latach: 2006- Pełnione funkcje: prodziekan Wydziału Pedagogicznego 2016-2020   Bibliografia   2008 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2008. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się elektronicznie – zobacz wykaz ». 2015

Isterewicz Irena

  Dyscyplina naukowa: psychologia   Bibliografia   1965 Isterewicz Irena. W: Tyrowicz Marian [et al.] (kom. red.), Wyższa Szkoła Pedagogiczna w pierwszym piętnastoleciu rozwoju: 1946-1961, Kraków, 1965, s. 89. 1970 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. T. 1-5, Kraków, 1970-1989. 1986 Irena Isterewicz. W: Kiryk Feliks

Kaiser Jan

  Dyscyplina naukowa: psychologia   Bibliografia   2003 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2003. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się elektronicznie – zobacz wykaz » 2006 Jan Kaiser. W: Hampel Józef, Kiryk Feliks, Pietrzkiewicz Iwona (red.), Leksykon

Knopik Tomasz

  Praca na UP w latach: 2016- Jednostka organizacyjna uczelni: Katedra Psychologii   Bibliografia   2015 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2015. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się elektronicznie – zobacz wykaz ». 2018 Tomasz Knopik, Akademia

Kordyl Zofia

  Dyscyplina naukowa: psychologia   Bibliografia   1984 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. T. 4-5, Kraków, 1984-1989. 2010 Minczakiewicz Elżbieta Maria, Zofia Kordyl – prekursorka badań psychologicznych nad istotą afazji dziecięcej, „Szkoła Specjalna”, 2010, nr 3, s. 231-234. Minczakiewicz Elżbieta Maria, Zofia Kordyl (1920-2009) –

Kulczycki Jerzy J.

  Dyscypliny naukowe: psychologia, filozofia Jednostka organizacyjna uczelni: Katedra Psychologii   Bibliografia   1980 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. T. 3-7, Kraków, 1980-2003.  2001 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2001. – Od 2001 r. rejestracja dorobku

Ligęza Witold

  Dyscyplina naukowa: psychologia Praca na UP (WSP, AP) w latach: 1997- Jednostka organizacyjna uczelni: Katedra Psychologii   Bibliografia   2001 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2001. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się elektronicznie – zobacz wykaz

Majewicz Piotr

  Dyscypliny naukowe: psychologia, pedagogika specjalna Praca na UP (WSP, AP) w latach: 1992- Jednostka organizacyjna uczelni: Katedra Pedagogiki Specjalnej Pełnione funkcje: zastępca dyrektora Instytutu Pedagogiki Specjalnej    Bibliografia   1996 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. T. 6-7, Kraków, 1996-2003.  2001 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji

Przetacznik-Gierowska Maria

  Żyła w latach 1920-1995. Nauczyciel akademicki, psycholog: psycholingwistyka.   Bibliografia   1965 Przetacznik [Przetacznikowa] Maria // W : Wyższa Szkoła Pedagogiczna w pierwszym piętnastoleciu rozwoju : 1946-1961 / [kom. red. Marian Tyrowicz et al.]. – Kraków : Wydaw. WSP, 1965. – 97-98 i in. [zob. indeks]. – (Rocznik Naukowo-Dydaktyczny

Rudkowska Grażyna

  Żyła w latach 1946-2013. Nauczyciel akademicki, psycholog ; psychologia kliniczna i psychologia dziecka. Pełniła funkcję m.in.  kierownika Katedry Psychologii UP.   Bibliografia   1980 [Publikacje] // W : Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie [za lata 1971-2000]. T. 3-7 / oprac. zespół prac. OIN BG. – Kraków

Szewczuk Włodzimierz

  Żył w latach 1913-2002. Nauczyciel akademicki, psycholog: psychologia eksperymentalna, psychologia człowieka dorosłego.   Bibliografia   1965 Szewczuk Włodzimierz // W : Wyższa Szkoła Pedagogiczna w pierwszym piętnastoleciu rozwoju : 1946-1961 / [kom. red. Marian Tyrowicz et al.]. – Kraków : Wydaw. WSP, 1965. – s. 76 i in. [zob.

Szewczyk Urszula

  Nauczyciel akademicki, psycholog.   Bibliografia   1980 [Publikacje] // W : Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie [za lata 1971-2000]. T. 3-7 / oprac. zespół prac. OIN BG. – Kraków : Wydaw. Naukowe, 1980-2003. 2017 Urszula Szewczyk, Nekrologi. Wyborcza.pl, 04.04.2017, http://nekrologi.wyborcza.pl/0,11,,388468,Urszula-Szewczyk-nekrolog.html [dostęp: 2019-02-13]. Urszula Szewczyk: Nekrologi, Nekrologi.net,