Hyjek Michał

  Dyscyplina naukowa: sztuka Praca na UP w latach: 2015- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Sztuki Mediów   Bibliografia   2014 Widła Monika, Udany seks dwóch płaszczyzn, „Gazeta Wyborcza” (Kraków), 2014, nr 26, s. 5. 2018 Michał Hyjek laureatem Nagrody Miasta Krakowa, Wydział Sztuki. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 2018, http://www.wydzialsztuki.up.krakow.pl/michal-hyjek-laureatem-nagrody-miasta-krakowa/ [dostęp: 2020-05-04]. 2020

Migdałek Jacek

  Dyscyplina naukowa: fizyka  Praca na UP (WSP, AP) w latach: 1985- Jednostka organizacyjna uczelni: Zakład Metod Komputerowych, Katedra Informatyki i Metod Komputerowych, Instytut Informatyki Pełnione funkcje: dziekan Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Technicznego 1993-1996, prorektor ds. Dydaktyki i Rozwoju 2008-2012, dyrektor Instytutu Informatyki, kierownik Zakładu Metod Komputerowych, kierownik Katedry Fizyki Komputerowej i Informatyki

Ogiela Lidia

  Dyscypliny naukowe: informatyka, matematyka, ekonomia Praca na UP w latach: 2019- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Informatyki   Bibliografia   2009 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2009. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się elektronicznie – zobacz wykaz » 2020

Ogiela Marek

  Dyscyplina naukowa: informatyka Praca na UP (AP) w latach: 2003- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Informatyki   Bibliografia   2009 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2009. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się elektronicznie – zobacz wykaz » 2017 Wyróżnienie

Ogiela Urszula

  Dyscyplina naukowa: informatyka Praca na UP w latach: 2019- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Informatyki   Bibliografia   2019 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2019. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się elektronicznie – zobacz wykaz » 2020 Wąs Monika, Dr.

Skomorowski Marek

  Dyscyplina naukowa: informatyka Praca na UP (AP) w latach: 2003- Jednostka organizacyjna uczelni: Katedra Informatyki i Metod Komputerowych, Katedra Kryptografii i Informatyki Kognitywnej   Bibliografia   2019 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2019. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa

Stolińska Anna

  Dyscyplina naukowa: informatyka Praca na UP (AP) w latach: 2001- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Informatyki Pełnione funkcje: kierownik Katedry Badań Edukacyjnych i Nowych Mediów, Prorektor ds. Studenckich 2020-   Bibliografia   2002 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2002. – Od 2001 r. rejestracja

Stypuła Tomasz

  Dyscypliny naukowe: matematyka, informatyka Praca na UP w latach: 2018-2020 Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Matematyki   Bibliografia   2016 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2016. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się elektronicznie – zobacz wykaz » 2020 Mgr

Tomczyk Łukasz

  Dyscypliny naukowe: informatyka, pedagogika Praca na UP w latach: 2015-2021 Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Nauk o Wychowaniu   Bibliografia   2013 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2013. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się elektronicznie – zobacz wykaz »