Migdałek Jacek

  Dyscyplina naukowa: fizyka  Praca na UP (WSP, AP) w latach: 1985- Pełnione funkcje: dziekan Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Technicznego 1993-1996, kierownik Katedry Fizyki Komputerowej i Informatyki Kwantowej   Bibliografia   1986 Jacek Migdałek. W: Kiryk Feliks (oprac.), Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w 40 roku działalności, Kraków, 1986,