Drabik Ireneusz

  Dyscyplina naukowa: ekonomia Praca na UP w latach: 2014- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Prawa i Ekonomii   Bibliografia   2014 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2014. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się elektronicznie – zobacz wykaz » 2021

Kozera Andrzej

  Praca na UP (AP, WSP) w latach: 2009- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii, Instytut Prawa i Ekonomii   Bibliografia   2015 Postanowienie Prezydenta Rzeczyspospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie nadania tytułu profesora, Prawo.pl, 2015, https://www.prawo.pl/akty/m-p-2015-798,18220808.html [dostęp: 2019-02-27]. [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników

Krawczyńska-Zaucha Tatiana

  Dyscypliny naukowe: filozofia, zarządzanie Praca na UP w latach: 2019- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Filozofii i Socjologii   Bibliografia   2016 Tatiana Krawczyńska-Zaucha, HR Masters, 2016, https://hrpolska.pl/rozwoj/baza-specjalistow/specjalista_tatiana-krawczynska-zaucha.html [dostęp: 2019-11-13]. 2019 Kim jestem, SEDMO, 2019, https://sedmo.pl/kim-jestem/ [dostęp: 2019-11-13]. Krawczyńska-Zaucha Tatiana; rozm. Niedzieski Darek, Czy można być nieetycznym coachem, Coaching w

Król Magdalena B.

  Dyscypliny naukowe: nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o zarządzaniu Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Nauk o Informacji Pełnione funkcje: opiekun Koła Naukowego Architektów Informacji   Bibliografia   2017 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2017. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego

Kryvachuk Liudmyla

  Dyscyplina naukowa: nauka o zarządzaniu Praca na UP w latach: 2018- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Spraw Społecznych, Instytut Filozofii i Socjologii Pełnione funkcje: kierownik Katedry Polityki Społecznej i Problemów Społecznych 2020-   Bibliografia   2018 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2018. –

Lupa-Wójcik Iwona

  Dyscyplina naukowa: nauki o zarządzaniu Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Prawa i Ekonomii   Bibliografia   2018 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2018. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się elektronicznie – zobacz wykaz » 2020 Dr Iwona Lupa-Wójcik, Social

Ogiela Lidia

  Dyscypliny naukowe: informatyka, matematyka, ekonomia Praca na UP w latach: 2019- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Informatyki   Bibliografia   2009 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2009. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się elektronicznie – zobacz wykaz » 2020

Szczygieł Elżbieta

  Dyscyplina naukowa: ekonomia Praca na UP w latach: 2019- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Prawa i Ekonomii   Bibliografia   2019 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2019. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się elektronicznie – zobacz wykaz » 2021

Szymańska Anna Irena

  Dyscyplina naukowa: nauki o zarządzaniu Praca na UP w latach: 2011- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Geografii   Bibliografia   2011 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2011. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się elektronicznie – zobacz wykaz

Zdon-Korzeniowska Małgorzata

  Dyscyplina naukowa: nauki o zarządzaniu Praca na UP w latach: 2010- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Geografii   Bibliografia   2010 Długosz Zbigniew, Zioło Zbigniew, Rozwój naukowo-dydaktyczny i kierunki badawcze Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2010, s. 264.  [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego

Żemła Michał

  Dyscyplina naukowa: ekonomia Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Geografii   Bibliografia   2015 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2015. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się elektronicznie – zobacz wykaz » 2020 Dr hab., prof. UP Michał Żemła, Instytut Geografii.