Bator Zbigniew

  Dyscyplina naukowa: sztuka Praca na UP (AP, WSP) w latach: 1985-2012   Bibliografia   1989 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. T. 5-7, Kraków, 1989-2003. 2001 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2001. – Od 2001 r.

Liput Przemysław

  Dyscyplina naukowa: sztuka  Praca na UP w latach: 2011- Jednostka organizacyjna uczelni: Katedra Multimediów   Bibliografia   2012 Noty o autorach: Przemysław Liput. W: Cader-Pawłowska Halina (red.), Dwie dekady: Galeria Fotografii 5A, Kraków, 2012, s. 95.  2015 Przemek Liput, 2015, http://przemekliput.pl/ [dostęp: 2020-05-12]. 2016 Przemysław Liput, Nasza Księgarnia, 2016,

Łubieniewska Ewa

  Dyscyplina naukowa: filologia polska Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Filologii Polskiej Pełnione funkcje: kierownik Pracowni Dramatu i Teatru   Bibliografia   1980 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. T. 3-7, Kraków, 1980-2003. 2001 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,

Mrazek Stanisław

  Dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Filologii Polskiej   Bibliografia   1965 Mrazek Stanisław. W: Tyrowicz Marian [et al.] (kom. red.), Wyższa Szkoła Pedagogiczna w pierwszym piętnastoleciu rozwoju: 1946-1961, Kraków, 1965, s. 324, 325.  1972 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. T. 2; T.

Okoń Jan

  Dyscyplina naukowa: filologia polska   Bibliografia   1980 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. T. 3-7, Kraków, 1980-2003. 1986 Jan Okoń. W: Kiryk Feliks (oprac.), Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w 40 roku działalności, Kraków, 1986, s. 17. 1999 Zawadzka Joanna,

Wyszyński Zbigniew

  Dyscyplina naukowa: filmoznawstwo   Bibliografia   2011 Skowron-Wyszyńska Kornelia, Profesor Zbigniew Wyszyński: wspomnienie, „Gazeta Wyborcza” (Kraków), 2011, nr 211, s. 8. 2020 Wyszyński Zbigniew Władysław, Onet.pl, 2020, https://zapytaj.onet.pl/encyklopedia/12278,,,,wyszynski_zbigniew_wladyslaw,haslo.html [dostęp: 2020-06-19]. Zbigniew Wyszyński, Wikipedia, 2020, https://pl.wikipedia.org/wiki/Zbigniew_Wyszyński [dostęp: 2020-06-19].