Bator Zbigniew

  Dyscyplina naukowa: sztuka Praca na UP (AP, WSP) w latach: 1985-2012   Bibliografia   1989 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. T. 5-7, Kraków, 1989-2003. 2001 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2001. – Od 2001 r.

Filipiuk Piotr

  Dyscyplina naukowa: sztuka Praca na UP w latach: 2013- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Sztuki Mediów   Bibliografia   2010 Playground, 15.10.2010 – 15.11.2010, Art Agenda Nova, 2010, https://nova.art.pl/pl/playground-piotr-filipiuk/ [dostęp: 2021-=06-23]. 2020 Piotr Filipiuk, Instytut Sztuki Mediów. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 2020, https://ism.up.krakow.pl/pracownicy-up/filipiuk/ [dostęp: 2021-06-16].

Liput Przemysław

  Dyscyplina naukowa: sztuka  Praca na UP w latach: 2011- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Sztuki Mediów   Bibliografia   2012 Noty o autorach: Przemysław Liput. W: Cader-Pawłowska Halina (red.), Dwie dekady: Galeria Fotografii 5A, Kraków, 2012, s. 95.  2015 Przemek Liput, 2015, http://przemekliput.pl/ [dostęp: 2020-05-12]. 2016 Przemysław Liput, Nasza Księgarnia,

Łubieniewska Ewa

  Dyscyplina naukowa: filologia polska Praca w WSP w latach: 1972-2021 Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Filologii Polskiej Pełnione funkcje: kierownik Pracowni Dramatu i Teatru   Bibliografia   1980 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. T. 3-7, Kraków, 1980-2003. 2001 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego

Mrazek Stanisław

  Dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo Praca w WSP w latach: 1963- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Filologii Polskiej   Bibliografia   1965 Mrazek Stanisław. W: Tyrowicz Marian [et al.] (kom. red.), Wyższa Szkoła Pedagogiczna w pierwszym piętnastoleciu rozwoju: 1946-1961, Kraków, 1965, s. 324, 325.  1972 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły

Okoń Jan

  Dyscyplina naukowa: filologia polska   Bibliografia   1980 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. T. 3-7, Kraków, 1980-2003. 1986 Jan Okoń. W: Kiryk Feliks (oprac.), Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w 40 roku działalności, Kraków, 1986, s. 17. 1999 Zawadzka Joanna,

Rodobolska-Dudek Aleksandra

  Dyscyplina naukowa: sztuka Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Sztuki Mediów   Bibliografia   2017 Aleksandra Rodobolska, Encyklopedia Teatru Polskiego, 2017, http://www.encyklopediateatru.pl/osoby/80014/aleksandra-rodobolska# [dostęp: 2020-11-05]. 2020 Mgr Rodobolska Aleksandra, Instytut Sztuki Mediów. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 2020, https://ism.up.krakow.pl/pracownicy-up/rodobolska/ [dostęp: 2021-03-03]. Stypendia Twórcze Miasta Krakowa 2020 dla wykładowców z Instytutu Sztuki Mediów UP,

Sowa Wioletta

  Dyscyplina naukowa: sztuka Praca na UP w latach: 2013- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Sztuki Mediów Pełnione funkcje: kierownik Katedry Multimediów   Bibliografia   2008 Nowicka Justyna, Młode reżyserki są najlepsze, „Rzeczpospolita”, 2008, nr 131, s. A20. 2009 Frukacz Mariusz, Wioletta Sowa, Culture.pl, 2009, https://culture.pl/pl/tworca/wioletta-sowa [dostęp: 2021-04-08]. Hałgas Iwona, Filmy

Ślósarz Anna

  Dyscypliny naukowe: literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, nauki o komunikowaniu społecznym i mediach, pedagogika, sztuki filmowe i teatralne Praca na UP (AP) w latach: 2005- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Filologii Polskiej   Bibliografia   2005 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2005.

Włodek Patrycja

  Dyscyplina naukowa: filmoznawstwo Praca na UP w latach: 2013- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Filologii Polskiej Pełnione funkcje: rzeczniczka dyscyplinarna d/s doktorantów   Bibliografia   2013 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2013. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się elektronicznie

Wojciechowski Marcin

  Dyscyplina naukowa: sztuka Praca na UP w latach: 2015- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Sztuki Mediów   Bibliografia   2018 Wojciechowski Marcin; rozm. Zawierucha-Gomułka Joanna, Animowane hybrydy, Rzeczy Piękne, 2018, https://rzeczypiekne.pl/animowane-hybrydy/ [dostęp: 2021-08-27]. 2020 Marcin Wojciechowski, Instytut Sztuki Mediów. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 2020, https://ism.up.krakow.pl/pracownicy-up/wojciechowski/ [dostęp: 2021-06-16]. 2021 Marcin Wojciechowski, FilmPolski.pl, 2021,

Wyszyński Zbigniew

  Dyscyplina naukowa: filmoznawstwo   Bibliografia   2011 Skowron-Wyszyńska Kornelia, Profesor Zbigniew Wyszyński: wspomnienie, „Gazeta Wyborcza” (Kraków), 2011, nr 211, s. 8. 2020 Wyszyński Zbigniew Władysław, Onet.pl, 2020, https://zapytaj.onet.pl/encyklopedia/12278,,,,wyszynski_zbigniew_wladyslaw,haslo.html [dostęp: 2020-06-19]. Zbigniew Wyszyński, Wikipedia, 2020, https://pl.wikipedia.org/wiki/Zbigniew_Wyszyński [dostęp: 2020-06-19].

Złoczowski Jacek

  Dyscyplina naukowa: sztuka Praca na UP w latach: 2014- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Sztuki Mediów   Bibliografia   2018 Memorymorph team: Jacek Złoczowski, Memorymorph, 2018, https://memorymorph.pl/team/ [dostęp: 2021-08-27]. 2020 Jacek Złoczowski, Instytut Sztuki Mediów. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 2020, https://ism.up.krakow.pl/pracownicy-up/zloczowski/ [dostęp: 2021-06-16]. Tanceba – kontynuacja wystawy w przestrzeni wirtualnej,