Albińska Ewa

  Dyscypliny naukowe: ochrona środowiska, socjologia Praca na UP w latach: 2019- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Filozofii i Socjologii   Bibliografia   2018 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2018. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się elektronicznie – zobacz wykaz

Bajgier-Kowalska Małgorzata

  Dyscyplina naukowa: geografia fizyczna Praca na UP (WSP, AP) w latach: 1987-2011 Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Geografii   Bibliografia   1996 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. T. 6-7, Kraków, 1996-2003. 1998 Sprawozdanie z pracy Instytutu Geografii [za lata 1997-2005], Kraków, 1998-2006. 2001 [Publikacje]. W:

Bąk Krzysztof

  Dyscypliny naukowe: geografia, geologia Praca na UP (WSP, AP) w latach: 1987- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Geografii Pełnione funkcje: kierownik Zakładu Geologii, dyrektor Instytutu Geografii 2015- , kierownik Katedry Geologii, Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku   Bibliografia   1996 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w

Bieda Franciszek

  Dyscyplina naukowa: geologia Praca w WSP w latach: 1947-1951 Pełnione funkcje: w latach 1948-51 – dziekan Wydziału Przyrodniczo-Geograficznego WSP   Bibliografia   1965 Bieda Franciszek. W: Tyrowicz Marian [et al.] (kom. red.), Wyższa Szkoła Pedagogiczna w pierwszym piętnastoleciu rozwoju: 1946-1961, Kraków, 1965, s. 53. 1970 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji

Birkenmajer Krzysztof

  Dyscyplina naukowa: geologia   Bibliografia   1961 Birkenmajer Krzysztof, Pod znakiem białego niedźwiedzia, Warszawa, 1961. 1965 Birkenmajer Krzysztof. W: Tyrowicz Marian [et al.] (kom. red.), Wyższa Szkoła Pedagogiczna w pierwszym piętnastoleciu rozwoju: 1946-1961, Kraków, 1965, s. 83. 1970 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. T. 1,

Bryndal Tomasz

  Dyscyplina naukowa: geografia Praca na UP (WSP, AP) w latach: 2003- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Geografii Pełnione funkcje: sekretarz Komisji Hydrologicznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego 2007-2014, kierownik Katedry Geografii Fizycznej   Bibliografia   1998 Sprawozdanie z pracy Instytutu Geografii [Wyższej Szkoły Pedagogicznej, od 1999 r. Akademii Pedagogicznej], Kraków, 1998-2006.  2002

Brzeźniak Eligiusz

  Dyscyplina naukowa: geografia Praca na UP (WSP, AP) w latach: 1996-2014 Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Geografii   Bibliografia   1998 Sprawozdanie z pracy Instytutu Geografii [Wyższej Szkoły Pedagogicznej, od 1999 r. Akademii Pedagogicznej], Kraków, 1998-2006.  2001 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,

Bukowy Stanisław

  Dyscyplina naukowa: geologia Praca w WSP w latach: 1953-1972   Bibliografia   1965 Bukowy Stanisław. W: Tyrowicz Marian [et al.] (kom. red.), Wyższa Szkoła Pedagogiczna w pierwszym piętnastoleciu rozwoju: 1946-1961, Kraków, 1965, s. 84.  1970 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. T. 1, Kraków, 1970. 

Cabaj Wacław

  Dyscyplina naukowa: geografia Praca na UP (AP, WSP) w latach: 1973-2005, 2009-2015 Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Geografii   Bibliografia   1980 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. T. 3; T. 5-7, Kraków, 1980; 1989-2003.  1998 Sprawozdanie z pracy Instytutu Geografii [Wyższej Szkoły Pedagogicznej, od 1999

Chrobak Anna

  Dyscyplina naukowa: geografia Praca na UP w latach: 2016- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Geografii   Bibliografia   2016 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2016. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się elektronicznie – zobacz wykaz » 2020 Dr Anna

Czemerda Anna

  Dyscyplina naukowa: geografia Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Geografii Pełnione funkcje: sekretarz naukowy Komitetu Zagospodarowania Ziem Górskich PAN   Bibliografia   1997 Biogramy przewodniczących i długoletnich członków Komitetu: Anna Czemerda: doktor nauk przyrodniczych, „Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich”, 1997, z. 41, s. 107-108.  2010 Długosz Zbigniew, Zioło Zbigniew, Rozwój naukowo-dydaktyczny i

Czeppe Stanisława

  Dyscyplina naukowa: geografia Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Geografii   Bibliografia   1965 Czeppe Stanisława. W: Tyrowicz Marian [et al.] (kom. red.), Wyższa Szkoła Pedagogiczna w pierwszym piętnastoleciu rozwoju: 1946-1961, Kraków, 1965, s. 86.  1980 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. T. 3, Kraków, 1980. 2000

Czeppe Zdzisław

  Dyscyplina naukowa: geografia Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Geografii   Bibliografia   1965 Czeppe Zdzisław. W: Tyrowicz Marian [et al.] (kom. red.), Wyższa Szkoła Pedagogiczna w pierwszym piętnastoleciu rozwoju: 1946-1961, Kraków, 1965, s. 86.  1970 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. T. 1, Kraków, 1970.  1991

Desperak Jerzy

  Dyscyplina naukowa: geografia   Bibliografia   1989 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. T. 5-6, Kraków, 1989-1996.  1995 Wykaz przyznanych wyróżnień Polskiego Towarzystwa Geograficznego w latach 1920-1995. W: Szupryczyński Jan (red.), Kto jest kim w PTG, Toruń, 1995, s. 106.  1998 Sprawozdanie z pracy Instytutu

Dolnicki Piotr

  Dyscyplina naukowa: geografia Praca na UP w latach: 2010- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Geografii Pełnione funkcje: kierownik XXXIX Wyprawy Polarnej PAN na Spitsbergen   Bibliografia   2004 Puchała Marzena, Nauczyciel geografii w gliwickim liceum spędził rok na Spitsbergenie, Naszemiasto. Gliwice, 2004, http://gliwice.naszemiasto.pl/archiwum/nauczyciel-geografii-w-gliwickim-liceum-spedzil-rok-na,679940,art,t,id,tm.html [dostęp: 2019-01-31]. 2008 Biogramy członków Polskiego Towarzystwa