Bajgier-Kowalska Małgorzata

  Dyscyplina naukowa: geografia fizyczna Praca na UP (WSP, AP) w latach: 1987-2011 Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Geografii   Bibliografia   1996 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. T. 6-7, Kraków, 1996-2003. 1998 Sprawozdanie z pracy Instytutu Geografii [za lata 1997-2005], Kraków, 1998-2006. 2001 [Publikacje]. W:

Bąk Krzysztof

  Dyscypliny naukowe: geografia, geologia Praca na UP (WSP, AP) w latach: 1987- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Geografii Pełnione funkcje: kierownik Zakładu Geologii Instytutu Geografii; dyrektor Instytutu Geografii 2015-   Bibliografia   1996 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. T. 6-7, Kraków, 1996-2003.  1998 Sprawozdanie z

Bieda Franciszek

  Dyscyplina naukowa: geologia Praca w WSP w latach: 1947-1951 Pełnione funkcje: w latach 1948-51 – dziekan Wydziału Przyrodniczo-Geograficznego WSP   Bibliografia   1965 Bieda Franciszek. W: Tyrowicz Marian [et al.] (kom. red.), Wyższa Szkoła Pedagogiczna w pierwszym piętnastoleciu rozwoju: 1946-1961, Kraków, 1965, s. 53. 1970 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji

Birkenmajer Krzysztof Ludwik

  Dyscyplina naukowa: geologia   Bibliografia   1965 Birkenmajer Krzysztof. W: Tyrowicz Marian [et al.] (kom. red.), Wyższa Szkoła Pedagogiczna w pierwszym piętnastoleciu rozwoju: 1946-1961, Kraków, 1965, s. 83. 1970 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. T. 1, Kraków, 1970. 2006 Krzysztof Ludwik Birkenmajer. W: Hampel

Bryndal Tomasz

  Dyscyplina naukowa: geografia Praca na UP (WSP, AP) w latach: 2003- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Geografii Pełnione funkcje: sekretarz Komisji Hydrologicznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego 2007-2014   Bibliografia   1998 Sprawozdanie z pracy Instytutu Geografii [Wyższej Szkoły Pedagogicznej, od 1999 r. Akademii Pedagogicznej], Kraków, 1998-2006.  2002 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji

Brzeźniak Eligiusz

  Dyscyplina naukowa: geografia Praca na UP (WSP, AP) w latach: 1996-2014 Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Geografii   Bibliografia   1998 Sprawozdanie z pracy Instytutu Geografii [Wyższej Szkoły Pedagogicznej, od 1999 r. Akademii Pedagogicznej], Kraków, 1998-2006.  2001 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,

Bukowy Stanisław

  Dyscyplina naukowa: geologia Praca w WSP w latach: 1953-1972   Bibliografia   1965 Bukowy Stanisław. W: Tyrowicz Marian [et al.] (kom. red.), Wyższa Szkoła Pedagogiczna w pierwszym piętnastoleciu rozwoju: 1946-1961, Kraków, 1965, s. 84.  1970 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. T. 1, Kraków, 1970. 

Cabaj Wacław

  Dyscyplina naukowa: geografia Praca na UP (AP, WSP) w latach: 1973-2005, 2009-2015 Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Geografii   Bibliografia   1980 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. T. 3; T. 5-7, Kraków, 1980; 1989-2003.  1998 Sprawozdanie z pracy Instytutu Geografii [Wyższej Szkoły Pedagogicznej, od 1999

Czemerda Anna

  Dyscyplina naukowa: geografia Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Geografii Pełnione funkcje: sekretarz naukowy Komitetu Zagospodarowania Ziem Górskich PAN   Bibliografia   1997 Biogramy przewodniczących i długoletnich członków Komitetu: Anna Czemerda: doktor nauk przyrodniczych, „Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich”, 1997, z. 41, s. 107-108.  2010 Długosz Zbigniew, Zioło Zbigniew, Rozwój naukowo-dydaktyczny i

Czeppe Stanisława

  Dyscyplina naukowa: geografia Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Geografii   Bibliografia   1965 Czeppe Stanisława. W: Tyrowicz Marian [et al.] (kom. red.), Wyższa Szkoła Pedagogiczna w pierwszym piętnastoleciu rozwoju: 1946-1961, Kraków, 1965, s. 86.  1980 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. T. 3, Kraków, 1980. 2000

Czeppe Zdzisław

  Dyscyplina naukowa: geografia Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Geografii   Bibliografia   1965 Czeppe Zdzisław. W: Tyrowicz Marian [et al.] (kom. red.), Wyższa Szkoła Pedagogiczna w pierwszym piętnastoleciu rozwoju: 1946-1961, Kraków, 1965, s. 86.  1970 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. T. 1, Kraków, 1970.  1991

Desperak Jerzy

  Dyscyplina naukowa: geografia   Bibliografia   1989 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. T. 5-6, Kraków, 1989-1996.  1995 Wykaz przyznanych wyróżnień Polskiego Towarzystwa Geograficznego w latach 1920-1995. W: Szupryczyński Jan (red.), Kto jest kim w PTG, Toruń, 1995, s. 106.  1998 Sprawozdanie z pracy Instytutu

Dolnicki Piotr

  Dyscyplina naukowa: geografia Praca na UP w latach: 2010- Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Geografii Pełnione funkcje: Kierownik XXXIX Wyprawy Polarnej PAN na Spitsbergen   Bibliografia   2004 Puchała Marzena, Nauczyciel geografii w gliwickim liceum spędził rok na Spitsbergenie, Naszemiasto. Gliwice, 2004, http://gliwice.naszemiasto.pl/archiwum/nauczyciel-geografii-w-gliwickim-liceum-spedzil-rok-na,679940,art,t,id,tm.html [dostęp: 2019-01-31]. 2008 Biogramy członków Polskiego Towarzystwa

Flis Jan

  Dyscyplina naukowa: geografia  Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Geografii   Bibliografia   1965 Flis Jan. W: Tyrowicz Marian [et al.] (kom. red.), Wyższa Szkoła Pedagogiczna w pierwszym piętnastoleciu rozwoju: 1946-1961, Kraków, 1965, s. 57-58.  1970 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. T. 1-7, Kraków, 1970-2003.  1982

Gawlik Antoni

  Dyscyplina naukowa: geografia   Bibliografia   1965 Gawlik Antoni. W: Tyrowicz Marian [et al.] (kom. red.), Wyższa Szkoła Pedagogiczna w pierwszym piętnastoleciu rozwoju: 1946-1961, Kraków, 1965, s. 110.  1970 [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. T. 1-3, Kraków, 1970-1980. 2006 Glogier Marek, Zrzeszenie Absolwentów WSP