Rachwał Tomasz

 

Fotografia Tomasza Rachwała
Tomasz Rachwał

Dyscyplina naukowa: geografia
Praca na UP (WSP, AP) w latach: 1998-
Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Geografii
Pełnione funkcje: zastępca dyrektora Instytutu Geografii 2006-2008, dyrektor Instytutu Geografii, kierownik Zakładu Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, kierownik Katedry Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, pełnomocnik Rektora ds. Przedsiębiorczości, prorektor ds. Kształcenia 2020-2021

 

Bibliografia

 

1998

 • Sprawozdanie z pracy Instytutu Geografii, Kraków, 1998-2006. 

2001

 • [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2001. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się elektronicznie – zobacz wykaz »

2003

 • [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. T. 7, Kraków, 2003.

2005

 • Skład osobowy Zakładu Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej: dr Tomasz Rachwał – adiunkt. W: Borowiec Monika, Rachwał Tomasz (oprac. red.), Działalność naukowo – dydaktyczna Zakładu Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej w latach 2000-2005, Kraków, 2005, s. 15-16. 

2007

 • Rachwał Tomasz (red.), Działalność naukowo-dydaktyczna Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków, 2007-2008.  

2008

 • Biogramy członków Polskiego Towarzystwa Geograficznego: Rachwał Tomasz, „Czasopismo Geograficzne”, 2008, t. 79, z. 4 (suplement), s. 49.
 • Malarz Roman, Rachwał Tomasz; rozm. Stachnik Paweł, Sześćdziesiąt lat geografii, „Dziennik Polski”, 2008, nr 128, dod. Praca i Edukacja, s. P4. 

2009

 • Kurek Sławomir, Rachwał Tomasz (red.), Działalność naukowo-dydaktyczna Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków, 2009.

2010

 • Długosz Zbigniew, Zioło Zbigniew, Rozwój naukowo-dydaktyczny i kierunki badawcze Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2010, s. 9. 

2011

 • Rachwał Tomasz; rozm. Marchewka Joanna, Przedsiębiorczy, czyli uporczywie kroczący naprzód, „Uczyć lepiej: czasopismo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu”, 2011/2012, nr 1, s. 5-7. 

2012

 • Rachwał Tomasz; rozm. Kania Marcin, Różnorodność w jedności, „Konspekt”, 2012, nr 2(43), s. 8-13.

2014

 • Jackowski Antoni, Kalendarium dziejów geografii polskiej: (wybór), Kraków, 2014, s. 16, 171.
 • Lista Ambasadorów Kongresów: Rachwał Tomasz [rok nominacji – 2014], Ambasadorowie Kongresów Polskich, 2014, http://ambasadorkongresow.pl/lista-ambasadorow-kongresow/ [dostęp: 2020-10-19].

2016

 • Kiersnowska Agnieszka, Dr Tomasz Rachwał, Zakład Otoczenia Biznesu. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2016, https://ssl-kolegia.sgh.waw.pl/pl/KNoP/struktura/IP/struktura/ZOB/Documents/Tomasz%20Rachwa%C5%82.pdf [dostęp: 2020-10-19].
 • Rachwał Tomasz. W: Kosała Małgorzata, Urbaniec Maria, Wach Krzysztof (red.), Leksykon polskich badaczy przedsiębiorczości, Kraków, 2016, s. 75.
 • Zioło Zbigniew, Rachwał Tomasz (oprac.), Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej: Instytut Geografii […] Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. W: Wach Krzysztof (red.), Złota księga polskich katedr przedsiębiorczości, Kraków, 2016, s. 121-135. 

2017

 • Rachwał Tomasz, Działalność na rzecz edukacji w zakresie przedsiębiorczości Zakładu Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, „Przedsiębiorczość – Edukacja”, 2017, nr 13, s. 468–490, http://p-e.up.krakow.pl/article/view/20833296.13.35/pdf [dostęp: 2019-07-10].
 • Tomasz Rachwał2017, http://tomaszrachwal.pl/ [dostęp: 2020-06-05].

2018

2019

 • Tomasz Rachwał, UP w Krakowie: O pieniądzach można mówić już w przedszkolu, YouTube, 2019, https://www.youtube.com/watch?v=S64TdQxjmtY [dostęp: 2020-10-19].
 • Wąs Monika, Znaczenie edukacji geograficznej, „Commentarii Academici”, 2019, nr 9-10, s. 38-39. 

2020