Nowecki Bogdan Jan

 

Portret Bogdana Noweckiego
Bogdan Nowecki

Dyscyplina naukowa: matematyka

 

Bibliografia

 

Przejdź do publikacji z roku...

1965

  • Nowecki Bogdan // W : Wyższa Szkoła Pedagogiczna w pierwszym piętnastoleciu rozwoju : 1946-1961 / [kom. red. Marian Tyrowicz et al.]. – Kraków : Wydaw. WSP, 1965. – s. 46 i in. [zob. indeks]. – (Rocznik Naukowo-Dydaktyczny / WSP w Krakowie ; z. 18) [oprac. MB]

1970

  • [Publikacje] // W : Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie [za lata 1946-2000]. T. 1-7 / oprac. zespół prac. OIN BG – Kraków : Wydaw. Naukowe, 1970-2003 [oprac. MB]

1986

  • Bogdan Nowecki // W : Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w 40 roku działalności / oprac. Feliks Kiryk. – Kraków : Wydaw. Naukowe WSP, 1986. – S. 94-95 [oprac. MB]

2000

  • Nowi dyrektorzy instytutów : Instytut Matematyki : prof. dr hab. Bogdan Jan Noweski / oprac. Katarzyna Pławecka // Konspekt. – 2000, nr 4, s. 59-60 : portr. [oprac. MB]

2001

  • [Publikacje] // W : Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie [online] / oprac. zespół prac. OIN BG. – Kraków : Biblioteka Główna UP, 2001 – [dostęp: 10 stycznia 2013]. – [od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się elektronicznie – zobacz wykaz »] [oprac. MB]
  • Prace prof. dr hab. Bogdana J. Noweckiego / wyboru prac dokonali Jerzy Żabowski, Maciej Klakla // W : Materiały do studiowania dydaktyki matematyki / pod red. Jerzego Żabowskiego. [T]. 2. – Płock : Novum, 2001. – 342 s. – [Słowo o autorze / Jerzy Żabowski. – S. 5-6] [oprac. MB]

2002

  • Nowecki Bogdan Jan // W : Kto jest kim w Polsce nowego millenium (2000-2002) / [red.] Maciej Roman Bombicki. – [Poznań] : „Pol-Euro-Business”, [2002]. – S. 387. – (Encyklopedia Actus Purus) [oprac. MB]

2006

  • Bogdan Nowecki // W : Leksykon Profesorów Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej 1946 – 2006 / pod red. Józefa Hampla, Feliksa Kiryka, Iwony Pietrzkiewicz. – Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2006. – S. 393 [oprac. MB]

2018