Rozmus Mieczysław

 

Portret Mieczysława Rozmusa
Mieczysław Rozmus (1927-2001)

Dyscyplina naukowa: botanika
Pełnione funkcje: prorektor 1981-1984, rektor 1984-1990

 

Bibliografia

 

Przejdź do publikacji z roku...

1965

 • Rozmus Mieczysław // W : Wyższa Szkoła Pedagogiczna w pierwszym piętnastoleciu rozwoju : 1946-1961 / [kom. red. Marian Tyrowicz et al.]. – Kraków : Wydaw. WSP, 1965. – s. 348. – (Rocznik Naukowo-Dydaktyczny / WSP w Krakowie ; z. 18) [oprac. MB]

1972

 • [Publikacje] // W : Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie [za lata 1968-1975 ; 1986-2000]. T. 2-3 ; T. 6-7 / oprac. zespół prac. OIN BG. – Kraków : Wydaw. Naukowe, 1972-1980 ; 1996-2003 [oprac. MB]

1986

 • Mieczysław Rozmus // W : Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w 40 roku działalności / oprac. Feliks Kiryk. – Kraków : Wydaw. Naukowe WSP, 1986. – S. 74 [oprac. MB]

1999

 • Biogram prof. dr hab. Mieczysława Rozmusa / [opr. red.] // Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Botaniczne / WSP Kraków. – Z. 4 (1999), s. 7-8 : fot. [oprac. MB]

2000

 • Meandry awansu naukowego dydaktyka przedmiotowego : rozmowa profesora Mieczysława Rozmusa z profesor Heleną Siwek // Konspekt. – 2000, nr 4, s. 75-81. – Zamieszczono tu również notę o Profesorze (s. 77). [oprac. MB]

2001

 • Prof. dr hab. Mieczysław Rozmus : Profesor i Przyjaciel, odszedł na zawsze 18 maja 2001 roku / Maria Drewniak, Andrzej Kornaś // Konspekt. – 2001, nr 7, s. 56-57 : fot. [oprac. MB]

2002

 • Pierwsza rocznica śmierci Profesora Mieczysława Rozmusa / Maria Drewniak, Andrzej Kornaś // Konspekt. – 2002, nr 11, s. 118 [oprac. MB]

2006

 • Rektorzy WSP/AP : Mieczysław Rozmus : rektor w latach 1984-1990 / Janusz Wojtycza // Konspekt. – 2006. – nr 1(25), s. 28.
 • Mieczysław Rozmus // W : Leksykon Profesorów Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej 1946 – 2006 / pod red. Józefa Hampla, Feliksa Kiryka, Iwony Pietrzkiewicz. – Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2006. – S. 482 [oprac. MB]

2011

 • To był prawdziwy profesor, „książę” na uczelni … / wspominają dr hab. Adam Kula, dr Maria Drewniak oraz dr Józef Krawczyk ; rozm. Małgorzata Czekaj // W : Rozmowy na jubileusz [65 lat – Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej] / [oprac. red. Maciej Malinowski]. – Kraków : Wydawnictwo PROMO, 2011. – s. 80-85 : fot. [oprac. MB]
 • Za jego sprawą udało się odzyskać gmach uczelni / wspomina prof. dr hab. Stanisław Burkot ; rozm. Ewelina Cebrat // W : Rozmowy na jubileusz [65 lat – Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej] / [oprac. red. Maciej Malinowski]. – Kraków : Wydawnictwo PROMO, 2011. – s. 86 : fot. [oprac. MB]
 • Nadzwyczaj rzetelny, uczciwy, punktualny i pracowity aż do przesady, wymagający i bardzo skromny człowiek / wspomina Jacek Noskowski ; [rozm. Ewelina Cebrat] // W : Rozmowy na jubileusz [65 lat – Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej] / [oprac. red. Maciej Malinowski]. – Kraków : Wydawnictwo PROMO, 2011. – s. 87 : fot. [oprac. MB]