Rozmus Mieczysław

 

Portret Mieczysława Rozmusa
Mieczysław Rozmus (1927-2001)

Dyscyplina naukowa: botanika
Praca w WSP w latach: 1968-
Jednostka organizacyjna uczelni: Katedra Botaniki, Instytut Biologii
Pełnione funkcje: kierownik Katedry Botaniki, kierownik Zakładu Botaniki, kierownik Zakładu Botaniki i Fizjologii Roślin, kierownik Zakładu Genetyki i Cytologii, prorektor 1981-1984, rektor 1984-1990

 

Bibliografia

 

Przejdź do publikacji z roku...

1965

 • Rozmus Mieczysław. W: Tyrowicz Marian [et al.] (kom. red.), Wyższa Szkoła Pedagogiczna w pierwszym piętnastoleciu rozwoju: 1946-1961, Kraków, 1965, s. 348. 

1972

 • [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. T. 2-3; T. 6-7, Kraków, 1972-1980; 1996-2003. 

1986

 • Mieczysław Rozmus. W: Kiryk Feliks (oprac.), Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w 40 roku działalności, Kraków, 1986, s. 74.

1999

 • Prof. dr hab. Mieczysław Rozmus, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Prace Botaniczne”, 1999, z. 4, s. 7-8. 

2000

 • Rozmus Mieczysław; rozm. Siwek Helena, Meandry awansu naukowego dydaktyka przedmiotowego, „Konspekt”, 2000, nr 4, s. 75-81. 

2001

 • Drewniak Maria, Kornaś Andrzej, Prof. dr hab. Mieczysław Rozmus Profesor i Przyjaciel, odszedł na zawsze 18 maja 2001 roku, „Konspekt”, 2001, nr 7, s. 56-57. 

2002

 • Drewniak Maria, Kornaś Andrzej, Pierwsza rocznica śmierci Profesora Mieczysława Rozmusa, „Konspekt”, 2002, nr 11, s. 118.

2006

 • Mieczysław Rozmus. W: Hampel Józef, Kiryk Feliks, Pietrzkiewicz Iwona (red.), Leksykon Profesorów Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej 1946-2006, Kraków, 2006, s. 482. 
 • Wojtycza Janusz, Rektorzy WSP/AP: Mieczysław Rozmus: rektor w latach 1984-1990, „Konspekt”, 2006, nr 1(25), s. 28.

2011

 • Burkot Stanisław; rozm. Cebrat Ewelina, Za jego sprawą udało się odzyskać gmach uczelni. W: Malinowski Maciej (oprac.), Rozmowy na jubileusz, Kraków, 2011, s. 86.
 • Kula Adam, Drewniak Maria, Krawczyk Józef; rozm. Czekaj Małgorzata, To był prawdziwy profesor, „książę” na uczelni… W: Malinowski Maciej (oprac.), Rozmowy na jubileusz, Kraków, 2011, s. 80-85. 
 • Noskowski Jacek; rozm. Cebrat Ewelina, Nadzwyczaj rzetelny, uczciwy, punktualny i pracowity aż do przesady, wymagający i bardzo skromny człowiek. W: Malinowski Maciej (oprac.), Rozmowy na jubileusz, Kraków, 2011, s. 87.