Buszko Józef

 

Portret Józefa Buszko
Józef Buszko (1925-2003)

Dyscyplina naukowa: historia 

 

Bibliografia

 

Przejdź do publikacji z roku...

1965

 • Buszko Józef. W: Tyrowicz Marian [et al.] (kom. red.), Wyższa Szkoła Pedagogiczna w pierwszym piętnastoleciu rozwoju: 1946-1961, Kraków, 1965, s. 55. 

1967

 • Mikucki Sylwiusz (red.), Studia z dziejów Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 1967, s. 79, 90, 129, 151, 343, 345. 

1970

 • [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. T. 1-3, Kraków, 1970-1980. 

1985

 • Paczyńska Irena, Brzoza Czesław, Bibliografia prac oraz wykaz doktorów habilitowanych, doktorów i magistrów profesora Józefa Buszki: (1951-1984), Kraków, 1985.

1999

 • Józef Buszko. W: Pikoń Krzysztof, Sokołowska Agnieszka (red.), Złota Księga Nauki Polskiej: 1999, Gliwice, 1999, s. 30. 
 • Paczyńska Irena (red.), Studia z historii Polski XIX i XX wieku: ofiarowane Profesorowi Józefowi Buszce w pięćdziesięciolecie doktoratu, Kraków, 1999.

2000

 • Brzoza Czesław, Laudacja wygłoszona przez prof. Czesława Brzozę: odnowienie doktoratu prof. Józefa Buszki po pięćdziesięciu latach, „Alma Mater”, 2000, Nr 18, s. 14-15.

2002

2003

 • Borucka-Arctowa Maria [et al.], Nasz przyjaciel Józef Buszko, „Studia Historyczne”, 2003, z. 184, s. 13-14. 
 • Brzoza Czesław, Z profesorem Buszką na obozach naukowych, „Studia Historyczne”, 2003, z. 184, s. 15-18. 
 • Grodziska Karolina, Dary profesora Józefa Buszki dla Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, „Studia Historyczne”, 2003, z. 184, s. 19-20.
 • Kiryk Feliks, Wspomnienia o Józefie Buszce, „Studia Historyczne”, 2003, z. 184, s. 21-23.
 • Kotarba Ryszard, Związki profesora dr Józefa Buszki z Okręgową Komisją Badania Zbrodni Hitlerowskich w Krakowie, „Studia Historyczne”, 2003, z. 184, s. 25-30. 
 • Kozanecki Andrzej, Z mojej pamięci…, „Studia Historyczne”, 2003, z. 184, s. 31-35. 
 • Masiarz Władysław, Józef Buszko – koordynator badań nad dziejami tajnej oświaty w latach okupacji hitlerowskiej, „Studia Historyczne”, 2003, z. 184, s. 37-42. 
 • Paczyńska Irena (oprac.), Bibliografia prac Józefa Buszki za lata 1951-2003, „Studia Historyczne”, 2003, z. 184, s. 67-103. 
 • Paczyńska Irena, Pamięci profesora dr Józefa Buszki (1925-2003), „Studia Historyczne”, 2003, z. 184, s. 3-12.
 • Pilch Andrzej, Życzliwy kolega, „Studia Historyczne”, 2003, z. 184, s. 43-44. 
 • Piper Franciszek, Związki prof. dr Józefa Buszki z Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, „Studia Historyczne”, 2003, z. 184, s. 45-46. 
 • Serczyk Władysław A., Sąsiad, „Studia Historyczne”, 2003, z. 184, s. 51-56. 
 • Stanek Teresa, Współpraca prof. dr hab. Józefa Buszki z organizacjami kombatanckimi, „Studia Historyczne”, 2003, z. 184, s. 57-61.
 • Zieliński Adam, Straciłem bardzo bliskiego mi człowieka…, „Studia Historyczne”, 2003, z. 184, s. 63-66. 

2004

 • Michalski Czesław, Profesor Józef Buszko (1925-2003), „Konspekt”, 2004, nr 19, s. 99. 

2005

 • Fortuna Marian, Pamięci prof. dra hab. Józefa Buszki (2 IX 1925 – 22 X 2003): wspomnienie pośmiertne, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica”, 2005, z. 4, s. 276-278.

2006

 • Józef Buszko. W: Hampel Józef, Kiryk Feliks, Pietrzkiewicz Iwona (red.), Leksykon Profesorów Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej 1946-2006, Kraków, 2006, s. 63-64. 

2019