Karolczak Kazimierz

 

Portret Kazimierza Karolczaka
Kazimierz Karolczak

Dyscyplina naukowa: historia
Jednostka organizacyjna uczelni: Instytut Historii
Pełnione funkcje: dziekan Wydziału Humanistycznego 2005-2012, kierownik Katedry Historii XIX wieku 2009-, prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej 2012-2016, rektor 2016-2020

 

Bibliografia

 

Przejdź do publikacji z roku...

1989

  • [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. T. 5-7, Kraków, 1989-2003.

2001

  • [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2001. – Od 2001 r. rejestracja dorobku naukowego pracowników odbywa się elektronicznie – zobacz wykaz »

2006

  • Kazimierz Karolczak. W: Hampel Józef, Kiryk Feliks, Pietrzkiewicz Iwona (red.), Leksykon Profesorów Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej 1946-2006, Kraków, 2006, s. 214-215.
  • Karolczak Kazimierz; rozm. Stachnik Paweł, Najstarszy i największy: rozmowa z prof. Kazimierzem Karolczakiem, dziekanem Wydziału Humanistycznego Akademii Pedagogicznej w Krakowie, „Dziennik Polski”, 2006, nr 223s, wydanie niedzielne (z 24 września), s. 6-7.

2011

  • Karolczak Kazimierz; rozm. Dyngosz Ewa, Śmigielski Krzysztof, O biografiach i nie tylko…: wywiad z Prof. dr hab. Kazimierzem Karolczakiem Dziekanem Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, „Wehikuł Czasu: magazyn Studenckiego Koła Naukowego Historyków AP”, 2011, nr 11, s. 4-7.

2016

2017

2018

2019